ERPCIORynek

IFS energetyzuje biznes już po raz drugi

W połowie lutego odbyła się II edycja lokalnej konferencji IFS „Energize Your Business”. Spotkanie było okazją do udziału w dyskusji o aktualnych trendach i wyzwaniach towarzyszących cyfrowej transformacji biznesu, a także szczegółów dotyczących strategii rozwoju oprogramowania i usług firmy IFS.

IFS energetyzuje biznes już po raz drugi

Spotkanie rozpoczęła dyskusja Marka Głazowskiego, prezesa zarządu IFS w Polsce z Agnieszką Nosal, dyrektor zarządzającą w polskim oddziale ESRI i Dariuszem Olearczukiem, prezesem zarządu Optidata. Rozmowa koncentrowała się wokół trendów, które w największym stopniu wpływają na realizowane obecnie projekty transformacyjne. Prym wiodą tu m.in. presja na wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz Internetu Rzeczy, a także, niezmiennie, model chmury obliczeniowej.

Transformacja do nowych możliwości

Co jednak ważne, w dzisiejszych realiach dominują projekty oparte na wzajemnym przenikaniu się wspomnianych technologii. „Projekty transformacji cyfrowej nie powinny bazować jedynie na wyspowych rozwiązaniach. Generalnie chodzi o to, aby zbudować kompleksowy ekosystem rozwiązań IT, który pozwoli na przyspieszenie procesów oraz ograniczenie skali operacji wykonywanych w sposób ręczny” – mówiła Agnieszka Nosal.

IFS energetyzuje biznes już po raz drugi

Dyskusja dotyczyła także oceny rzeczywistego potencjału rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. „Na AI warto popatrzeć przez pryzmat nowych możliwości w różnych branżach. Przykładowo, w kontekście transportu drogowego realne jest sprawne przetwarzanie danych o specyfice ruchu i warunków pod kątem daleko idącej optymalizacji tras przejazdu. Dostępne są już zarówno dane, jak i sposoby ich przetwarzania, które mają kolosalny wpływ na możliwości planowania procesów dystrybucyjnych. Z kolei generatywna sztuczna inteligencja może okazać się pomocna np. podczas awizacji” – podkreślał Dariusz Olearczuk. Innym omówionym przykładem było wykorzystanie AI w kontekście analizy składu gleby na polach golfowych i zastosowanie wniosków na potrzeby precyzyjnego nawożenia i podlewania nawierzchni trawiastych.

AI fundamentem oprogramowania IFS

Funkcje oparte na sztucznej inteligencji znajdują też coraz szersze wykorzystanie w ramach różnego rodzaju aplikacji biznesowych. „W obszarze aplikacji biznesowych AI okazuje się pomocne m.in. pod kątem automatyzacji procesów i agregacji danych, ale też – tworzenia rekomendacji i złożonych prognoz” – podkreślał Marek Głazowski.

Mechanizmy oparte na AI są też istotnym filarem rozwoju oprogramowania IFS. Dzięki nim, w myśl strategii określonej jako IFS.ai realne ma być stworzenie w pełni interaktywnego środowiska roboczego, które zapewni szeroką automatyzację procesów, zwiększenie ergonomii i efektywności pracy użytkowników, a także – umożliwi kompleksową i wielowymiarową integrację danych.

Biznes real-time

W kolejnej rozmowie z Markiem Głazowskim swoimi wnioskami z projektów transformacyjnych w kontekście faktycznych potrzeb biznesowych podzielił się Michał Garwacki, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w firmie GTV Poland. Jego zdaniem kluczowego znaczenia nabiera możliwość zapewnienia użytkownikom kontekstowego dostępu do potrzebnych danych czy analiz w czasie rzeczywistym – lub zbliżonym do rzeczywistego.

IFS Cloud: Możliwości odpowiadające potrzebom

Podczas II edycji spotkania IFS „Energize Your Business” nie zabrakło też dyskusji o bieżących wyzwaniach biznesowych, w tym tych, związanych z dynamicznym rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji, a także obszarem ESG. Panel poświęcony tym kluczowym dziś wyzwaniom prowadził Grzegorz Goła, dyrektor sprzedaży IFS w Polsce. Swoimi opiniami – także w kontekście możliwości rozwiązań IFS Cloud – podzielili się natomiast Arkadiusz Pierchała, architekt rozwiązań w IFS Poland oraz Szymon Kot, architekt biznesowy w IFS Poland.

IFS energetyzuje biznes już po raz drugi

Jednym z bieżących wyzwań dla wielu przedsiębiorstw m.in. w sektorze produkcji czy energetyki okazuje się zgromadzenie i uporządkowanie na potrzeby przyszłego raportowania wszystkich informacji istotnych w kontekście zrównoważonego rozwoju – i szerzej kwestii środowiskowych, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). „W systemie IFS możliwe jest gromadzenie całościowych informacji na temat parametrów istotnych w kontekście ESG na poziomie jednostkowych danych produktowych w ramach funkcjonalności Product Information Management” – zapewniał Arkadiusz Pierchała.

Co ciekawe, strategia IFS nie obejmuje planów osiągnięcia przewagi technologicznej – a zdobycie pozycji lidera rynku dzięki zbudowaniu funkcjonalności biznesowych przy wykorzystaniu dostępnych rozwiązań AI. I tak, rozwój platformy IFS Cloud w tym kontekście jest realizowany w oparciu o rozwiązania Microsoft Copilot. Nowe rozwiązania bazujące na AI są zaś wprowadzane przy każdej z cyklicznych aktualizacji oprogramowania IFS. „Możemy dziś mówić m.in. o predykcyjnym utrzymaniu ruchu, a także wykorzystaniu funkcji prognostycznych w wielu obszarach biznesowych. Generatywna sztuczna inteligencja może też pomóc m.in. w optymalizacji produkcji czy planowaniu zasobów materiałowych” – mówił Szymon Kot.

Podejście skupione na sukcesie klienta

Podczas spotkania nie zabrakło także networkingu z ekspertami i klientami IFS, a także – szczegółów dotyczących podejścia IFS do obsługi klientów. Tomasz Majcherek, szef działu konsultingu IFS w Polsce mówił m.in. o kluczowych aspektach powodzenia wdrożeń nowoczesnych rozwiązań biznesowych. Obok silnej presji na osiągnięcie założonych korzyści i realizację wdrożenia w zgodności z harmonogramem i budżetem, w dłuższej perspektywie kluczowe znaczenie dla realizacji celu projektu ma mieć także ochrona przed nieefektywnym wykorzystaniem wdrożonego rozwiązania.

Chodzi o sytuację, w której wdrożona aplikacja nie jest w pełni wykorzystywana, a wokół niej zaczynają pojawiać się rozwiązania zewnętrzne, duplikujące niewykorzystane funkcjonalności platformy IFS Cloud. „Przy takim podejściu w pewnym momencie tracimy kontrolę nad architekturą środowiska aplikacyjnego” – mówił Tomasz Majcherek. Odpowiedzią ma tu być przyjęta przez firmę IFS filozofia „Customer Success”. Zakłada ona m.in. możliwość objęcia rozwiązania bieżącą opieką wykraczającą poza opiekę techniczną i sięgającą konsultingu w obszarze bieżących potrzeb oraz planów instytucji korzystającej z rozwiązania IFS Cloud.

Wątek Customer Success będzie także jednym z głównych zagadnień, które zostaną poruszone podczas odbywającej się w połowie maja warszawskiej konferencji IFS Connect. Szczegółowa agenda i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie: https://connect.ifs.com/ee-pl
Zapraszamy do udziału!

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *