BranżaRynekPolecane tematy

Koncern Toshiba czeka podział na trzy samodzielne spółki

Zapowiadane zmiany w strukturze koncernu Toshiba zakładają wyodrębnienie spółek odpowiedzialnych odpowiednio za działalność w sektorze energetyki i infrastruktury oraz urządzeń i pamięci masowych. Trzecia spółka zachowa dotychczasową markę i skupi się m.in. na rynku układów pamięci. Podział koncernu ma nastąpić najpóźniej w pierwszym kwartale 2024 roku.

Koncern Toshiba czeka podział na trzy samodzielne spółki
Źródło: Toshiba

Z oficjalnych informacji wynika, że restrukturyzacja pozwoli na większą specjalizację, poprawę decyzyjności i ograniczenie kosztów operacyjnych w poszczególnych obszarach działalności obecnego koncernu Toshiba. Efektem ma być także poprawa konkurencyjności w poszczególnych segmentach działalności firmy. Plany zakładają, że dzisiejsza działalność koncernu Toshiba w obszarze energetyki, infrastruktury, a także usług i rozwiązań cyfrowych stanie się domeną spółki Infrastructure Service Co. Na jej ofertę składać mają się m.in. rozwiązania dla administracji publicznej oraz sektora komercyjnego, w tym technologie związane z wytwarzaniem i dystrybucją energii, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, systemy wspierające funkcjonowanie infrastruktury publicznej, transportu kolejowego i przemysłu, a także energooszczędne systemy inteligentnych budynków.

Druga ze spółek, Device Co., powstanie na bazie dzisiejszych struktur koncernu Toshiba w obszarze urządzeń oraz pamięci masowych. Oferta tej spółki obejmie więc m.in. produkcję mikroprocesorów, dysków twardych dla centrów danych oraz sprzętu wykorzystywanego do produkcji półprzewodników.

Z kolei firma działająca pod marką Toshiba za pośrednictwem spółki Kioxia będzie odpowiedzialna za działalność na rynku układów pamięci oraz zarządzanie pozostałymi aktywami dzisiejszego koncernu Toshiba. Wedle zapowiedzi, po wydzieleniu działalności na rynkach energetyki i infrastruktury oraz urządzeń i pamięci masowych do osobnych podmiotów, spółka Toshiba zachowa m.in. prawa do wielu aktywów koncernu, w tym pakiet 40,6% udziałów w firmie Kioxia. W portfelu firmy Toshiba pozostaną też m.in. aktywa związane z działalnością w sektorze urządzeń wydruku oraz rozwiązań dla handlu detalicznego.

Przeczytaj również
Biuro, które sprzyja działaniu – gdziekolwiek  i kiedykolwiek

Podział koncernu ma nastąpić w drugiej połowie 2013 roku fiskalnego koncernu Toshiba, czyli najpóźniej w pierwszym kwartale 2024 roku. Nie wiadomo jednak na ile termin ten jest realny – swój sprzeciw zapowiada bowiem część udziałowców koncernu. Jednocześnie, jak donosi Reuters, przedstawiciele japońskiej administracji państwowej zapowiedzieli m.in. analizę wpływu zmian w strukturze koncernu Toshiba na kwestie związane z krajowym bezpieczeństwem. Duże znaczenie ma tu obecna działalność firmy Toshiba w obszarze systemów radarowych.

Planowane zmiany są efektem trwającej pięć miesięcy analizy strategicznych możliwości rozwoju, która została wszczęta w odpowiedzi na szereg skandali związanych m.in. z nadużyciami księgowymi i nieprzestrzeganiem zasad ładu korporacyjnego koncernu Toshiba. Z nieoficjalnych informacji wynika, że podział firmy ma przekonać część obecnych udziałowców koncernu do sprzedaży posiadanych akcji. W tym kontekście warto dodać, że w 2017 roku koncern Toshiba uzyskał dodatkowe finansowanie ze strony funduszy, takich jak: Elliott Management, Third Point i Farallon. Uzyskane w ten sposób środki uchroniły firmę przed wykluczeniem z obrotu na giełdzie, kosztem jednak konkretnych oczekiwań ze strony aktywnych inwestorów, co z kolei doprowadziło do kolejnych skandali związanych m.in. z próbami wpływania na decyzje konkretnych udziałowców. W wydanych niedawno oświadczeniu, przedstawiciele koncernu przyznali, że niektórzy przedstawiciele najwyższej kadry zarządzającej, w tym jej były dyrektor generalny, działali w sposób “nieetyczny, ale nie nielegalny”.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *