Executive ViewPointAplikacjeBiznesPolecane tematy

Konsumeryzacja korporacyjnego IT wymaga nowego wsparcia dla użytkowników

Executive Viewpoint

Ze Stanisławem Bochnakiem, Senior Business Solutions Strategist w VMware w Polsce, rozmawiamy o tym, w jaki sposób na nowe potrzeby użytkowników powinny odpowiadać rozwiązania IT; dlaczego tak ważna jest mobilność i kastomizacja w koncepcji Digital Workplace; jakich narzędzi powinny użyć działy IT, aby zaspokoić cyfrowe potrzeby użytkowników oraz jakie funkcjonalności oferuje VMware Workspace ONE.

Konsumeryzacja korporacyjnego IT wymaga nowego wsparcia dla użytkowników

Możemy mówić o konsumeryzacji korporacyjnego IT. Z tym trendem wiążą się kolejne: pracy zdalnej, mobilności siły roboczej. Gdy przychodzimy do pracy, nie chcemy być przywiązani do jednego biurka, komputera, zestawu narzędzi, nie zawsze najbardziej nowoczesnych. Od kilku już lat mówi się o koncepcji BYOD, wykorzystania w pracy prywatnych urządzeń. Jednocześnie rewolucja cyfrowa popycha nas w kierunku masowej kastomizacji. Dotyczy to także środowiska pracy w firmie. Następuje przeniesienie punktu decyzyjności na użytkowników końcowych. To wszystko wymaga zmian w stosowanych rozwiązaniach IT.

W jaki sposób oczekiwania pracowników, użytkowników wpływają dziś na rozwój rozwiązań IT? Jakiego rodzaju zmiany w stosowanej infrastrukturze IT stają się niezbędne?

Wszyscy korzystamy z urządzeń mobilnych. Są proste, łatwe, samoobsługowe. Ściągamy to, co chcemy, kiedy chcemy i gdzie chcemy. Te konsumenckie rozwiązania przyzwyczaiły nas do prostoty użycia. Nasze oczekiwania w stosunku do rozwiązań firmowych pokrywają się z tym, czego oczekujemy jako konsumenci. Możemy mówić o konsumeryzacji korporacyjnego IT. To pierwszy trend.

Z tym trendem wiążą się kolejne: pracy zdalnej, mobilności siły roboczej. Gdy przychodzimy do pracy, nie chcemy być przywiązani do jednego biurka, komputera, zestawu narzędzi, nie zawsze najbardziej nowoczesnych. Od kilku już lat mówi się o koncepcji BYOD, wykorzystania w pracy prywatnych urządzeń. Tymczasem IT często mówi: możesz zamówić co tylko chcesz, byle był to ten konkretny model komputera. Jednym z argumentów jest fakt, że nie wiadomo, jak udostępnić na różnych urządzeniach firmowe aplikacje i chronić dane przedsiębiorstwa. Przez wiele lat de facto nie było też praktycznych alternatyw, stąd standaryzacja ze strony IT i w efekcie ograniczanie użytkowników. Powyższe zjawisko możemy wpisać w jeszcze szerszy trend. Określone godziny pracy i masowa standaryzacja pojawiły się wraz z rewolucją przemysłową. Wówczas mieliśmy do czynienia z masową produkcją tych samych towarów. Tymczasem rewolucja cyfrowa popycha nas w kierunku masowej kastomizacji. Dotyczy to również środowiska pracy w firmie. Następuje przeniesienie punktu decyzyjności na użytkowników końcowych. To wszystko wymaga zmian w stosowanych rozwiązaniach IT.

Przeczytaj również
HPE rozszerzy ofertę GreenLake o nowe rozwiązania z obszaru ochrony danych w chmurze

W jaki sposób dokonać uelastycznienia środowiska pracy, a jednocześnie zagwarantować bezpieczeństwo firmy?

Jednym ze sposobów są rozwiązania samoobsługowe na wzór AppStore i Google Play. Wybieramy ze sklepu firmowego potrzebne aplikacje. Technicznie jest to możliwe. Od strony IT wystarczy stworzyć katalog dostępnych programów. Ponadto można określić, do jakiego typu aplikacji mają dostęp określone grupy użytkowników – np. z działu księgowego – a także w jakich lokalizacjach mogą je uruchamiać. Według badania Forbes Insight, aż w 76% aplikacje dostarczane są przez pracodawcę, a w 24% przypadków pracownicy korzystają ze swoich narzędzi. Te ostatnie to głównie rozwiązania do komunikacji i współpracy, poprawiające i przyspieszające pracę.

Czyli – zwiększamy decyzyjność użytkowników końcowych konsumencko prostymi narzędziami, a jednocześnie zapewniamy ochronę na poziomie korporacyjnym. Zgodnie z badaniem Forbes Insight The Impact of the Digital Workforce – The New Equilibrium of the Digitally Transformed Enterprise, 95% największych firm ma określoną politykę tego, co oznacza BYOD i jak w bezpieczny sposób udostępnić zasoby firmowe pracownikom na ich prywatnych i firmowych urządzeniach.

Jakimi funkcjonalnościami powinno dysponować nowoczesne, cyfrowe środowisko pracy? Jakie rozwiązania VMware wpisują się w nowe potrzeby biznesowe dotyczące Digital Workplace?

Użytkownik powinien mieć dostęp do danych i aplikacji niezależnie od urządzenia. Kilka lat temu mieliśmy jedno urządzenie podłączone do internetu. Teraz jest ich średnio 3, a za kilka lat ma ich być nawet 6. Należałoby więc pozwolić użytkownikom swobodnie się między nimi przełączać, aby np. mogli zacząć pracę na smartfonie lub tablecie, a kontynuować ją na komputerze. Mamy cały portfel produktów VMware Workspace ONE, który sprawia, że wszystkie urządzenia końcowe, mobilne czy nie, mogą być traktowane jednolicie. Dzięki temu pakietowi nie trzeba też przepisywać aplikacji, aby móc z nich korzystać na wszystkich urządzeniach.

Poza tym dzięki VMware Workspace ONE dział IT zarządza nimi wszystkimi – w tym także uprawnieniami użytkowników – niezależnie czy jest to smartfon, tablet czy notebook. Digital Workspace oferuje centralny system zarządzania dostępem, aby to człowiek był autentykowany, a nie jedno z kilku urządzeń, które ma. I to uprawnienia przypisane do tego właśnie człowieka decydują o przyznaniu dostępu do zasobów firmowych. Oczywiście możemy zabronić np. dostępu do danych i aplikacji przedsiębiorstwa za pośrednictwem publicznych sieci Wi-Fi, czy poza budynkiem czy terenem firmy. Digital Workplace to również możliwość samoobsługi, samodzielnego wyboru tego, z czego chcemy skorzystać. Wszystkie stosowane rozwiązania powinny też chronić dane firmowe.

Przeczytaj również
Mimo kryzysu zarobki specjalistów IT nadal rosną, nawet 40% rok do roku

Jakimi funkcjami dysponuje VMware Workspace ONE? W jaki sposób wspiera pracę szeregowych użytkowników oprogramowania biznesowego?

VMware Workspace ONE to sposób na przeniesienie środowiska roboczego z komputera stacjonarnego na ekosystem urządzeń, w tym mobilnych. Narzędzie nasze ułatwia użytkownikom nie tylko rozpoczynanie pracy na smartfonie lub tablecie i kontynuowanie jej na komputerze. Pozwala także na wykorzystanie dokładnie tej samej aplikacji – niezależnie od jej oryginalnej platformy. Przykładowo, w telefonie można uruchomić desktop z Windows, zacząć pracę w Excelu, a następnie przenieść się na komputer, aby wykorzystać większą rozdzielczość jego ekranu. To kierunek, w którym chcemy rozwijać nasze narzędzia – jednolite środowisko pracy, niezależne od czasu, miejsca czy urządzenia.

Dla jakich firm przeznaczona jest platforma VMware Workspace ONE?

Wiele przedsiębiorstw jest wciąż jeszcze osadzonych w świecie fizycznym, a nie cyfrowym. Tymczasem ich pracownicy działają całkowicie cyfrowo. VMware Workspace ONE pozwala działowi IT łatwo udostępniać im cyfrowe środowisko pracy, a jednocześnie zachować pełną kontrolę nad danymi firmy i chronić infrastrukturę IT przedsiębiorstwa. Portfel produktów VMware Workspace ONE skierowany jest do organizacji, które chcą umożliwić pracownikom pracę w taki właśnie sposób lub po prostu poprawić bezpieczeństwo i obniżyć koszty obsługi IT.

Czy tego typu projekty muszą być realizowane odgórnie, a może to pracownicy powinni odpowiadać za rewolucję w środowiskach pracy?

To bardzo dobre pytanie. Tradycyjne teorie mówią o tzw. piramidzie związanej z hierarchią zarządzania. Ale mamy też do czynienia z nowoczesnymi koncepcjami, tzw. odwróconej piramidy. Tam prezesi i kadra zarządzająca – oraz kierownicy średniego szczebla – stanowią jedynie wsparcie dla pracowników liniowych. Taki model zarządzania wzmacnia postrzeganie pracodawcy jako innowacyjnego. Przyspiesza również i ułatwia działanie pracowników. Akceptując ten drugi model, nie mamy wyjścia, musimy pozwolić pracownikom korzystać z różnych rozwiązań, a nie jedynie słusznych.

Przeszkodą – zgodnie z badaniem Forbes Insight – może być jednak fakt, że działy IT są przekonane o swojej „nieomylności”, jeśli chodzi o dobór narzędzi pracy. Tymczasem jest to błędne przekonanie. Dział IT jest bowiem często oderwany od potrzeb pracowników działów biznesowych. Jeśli sobie to uświadomi, to zacznie lepiej ich wspierać. Jeżeli się to nie zmieni, to użytkownicy nie zostaną zaangażowani w proces budowy cyfrowego środowiska pracy. Czyli to pracownicy odpowiadają za rewolucję – oddolnie, ale IT (i management) im to umożliwia – odgórnie.

Przeczytaj również
6 kroków, które pozwolą Ci z sukcesem zakończyć podróż do chmury

W jaki sposób technologie z obszaru Digital Workplace wpływają na wyniki biznesowe?

Nowe technologie mają ogromy wpływ na poprawę satysfakcji samych pracowników z pracy, na szybkość ich działania, na jakość obsługi klienta. Te wszystkie efekty składają się w konsekwencji na zwiększenie przychodów firm. Brzmi jak reklama, więc nie będę się rozwodzić, ale proszę zajrzeć do wyników badania Forbes Insight.

Jaka jest tu rola wirtualizacji? W jaki sposób wpisuje się ona w zmiany związane z cyfrową transformacją biznesu? Jakim potencjałem dysponuje w kontekście środowiska pracy?

Wirtualizacja nie ogranicza się tylko do uruchomienia różnych systemów operacyjnych na dowolnym serwerze. Obecne rozwiązania – w szczególności port folio rozwiązań VMware – pozwalają na uruchomienie dowolnej aplikacji na urządzeniu mobilnym, stacjonarnym, w centrum danych lub chmurze. Przez analogię do energetyki: dziś nie zastanawiamy się do jakiej elektrowni się podłączyć, a jedynie jakie urządzenie kupić, aby zaspokoiło moje potrzeby. Kiedyś tak wygodnie nie było. Wirtualizacja pozwoli osiągnąć to samo w obszarze IT: będziemy zaspokajać potrzeby aplikacjami, nie zastanawiając się nad tym, gdzie je uruchomić i jak je udostępnić. Ta zdolność jest właśnie istotnym elementem cyfrowej transformacji: możliwość uruchamiania dowolnej aplikacji, na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaspokajać aktualne i przyszłe potrzeby pracowników i klientów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *