AplikacjeBiznesPolecane tematy

Microsoft integruje aplikacje biznesowe z serwisem LinkedIn

Ponad rok po tym, jak serwis LinkedIn stał się własnością koncernu Microsoft, na rynek trafiają pierwsze aplikacje biznesowe linii Dynamics wykorzystujące integrację z największą platformą społecznościową dla profesjonalistów. W pierwszej kolejności oferowane są nowe narzędzia wspierające procesy sprzedażowe i rekrutacyjne.

Microsoft integruje aplikacje biznesowe z serwisem LinkedIn

Z serwisu LinkedIn korzysta obecnie ponad 530 mln aktywnych użytkowników. Jest to największa społeczność użytkowników biznesowych na świecie. Zarazem zaś idealne narzędzie do celów sprzedażowych i rekrutacyjnych. Tych właśnie obszarów dotyczą nowe funkcje wprowadzone niedawno do oprogramowania Microsoft Dynamics 365. Odkąd Microsoft w 2016 roku przejął serwis LinkedIn tego typu integracja wydawała się naturalna.

Pierwsze, wykorzystujące funkcjonalności bazujące na mechanizmach LinkedIn, rozwiązania biznesowe Microsoft to narzędzia wspierające sprzedaż i procesy HR. Stosowne funkcje są oferowane w ramach aplikacji Dynamics 365 for Sales zintegrowanej z funkcjonalnością LinkedIn Sales Navigator oraz Dynamics 365 for Talent zintegrowanej z funkcjonalnością LinkedIn Recruiter. Kolejnych tego typu rozwiązań można oczekiwać m.in. w kontekście procesów marketingu. Przybywać będzie też opartych na platformie LinkedIn narzędzi wspierających wewnętrzne procesy poszczególnych organizacji. „Wyobraźmy sobie, że zatrudniająca tysiące pracowników korporacja ma możliwość wykorzystania mechanizmów LinkedIn na potrzeby zbudowania analogicznej platformy ograniczonej funkcjonalnie do własnej organizacji. Korporacyjny serwis społecznościowy idealnie wpisuje się do potrzeby dzisiejszych, coraz bardziej zwinnych i złożonych firm” – mówi Paweł Jędrusik, dyrektor działu Microsoft Dynamics w polskim oddziale Microsoft.

Nowe, społecznościowe możliwości sprzedaży

W obszarze sprzedażowym natywna integracja oznacza m.in. łatwy dostęp do informacji na temat aktualności publikowanych na profilach poszczególnych organizacji oraz ich pracowników. Dotyczy to także danych kontaktowych. „Proszę wyobrazić sobie jak wiele integracja z LinkedIn wnosi do procesów sprzedażowych. Handlowcy – nie przełączając się pomiędzy aplikacjami biznesowymi – mogą zweryfikować bieżące informacje na temat klientów, przeanalizować powiązania własnych kontaktów z osobami decyzyjnymi w danej organizacji, a także ocenić, które z nich mogłyby pomóc w realizacji danej szansy sprzedażowej” – przekonuje Justyna Klimuk, Dynamics 365 Business Group Lead w polskim oddziale Microsoft.

Przeczytaj również
Cisco Kraków rozpoczęło 10. rok działalności z nowym dyrektorem Cisco Global Services Center

Połączenie funkcji oprogramowania wspierającego procesy sprzedażowe z danymi pochodzącymi wprost z największego serwisu społecznościowego dla użytkowników biznesowych pozwala w szybszy i bardziej dokładny sposób kierować działania związane ze sprzedażą. Jednocześnie zaś wspiera sam proces komunikacji z poszczególnymi osobami. Integracja z oprogramowaniem biznesowym Microsoft obejmuje bowiem także bezpośrednią komunikację przy użyciu wiadomości InMail. „Zapewnia to dodatkowy kanał kontaktu z klientem. Jest to o tyle istotne, że wszystkie realizowane działania komunikacyjne są gromadzone w ramach karty klienta Dynamics 365. Dzięki temu dużo łatwiejsze staje się budowanie wielowymiarowej bazy wiedzy na temat konkretnych odbiorców” – twierdzi Paweł Brudny, Technology Solution Professional w polskim oddziale Microsoft.

Integracja z funkcjami wykorzystującymi serwis LinkedIn dotyczy rozwiązań z rodziny Microsoft Dynamics 365, ale też m.in. aplikacji pakietu Office 365. Oznacza to, że połączenie funkcji tego serwisu społecznościowego staje się realne już z poziomu oprogramowania Outlook czy pozostałych aplikacji Office. Tego typu integracja wspiera też działania związane z analizą i poszukiwaniem szans sprzedażowych. „Są to niezwykle istotne informacje, które w ramach natywnej integracji z LinkedIn stają się osiągalne bezpośrednio w ramach aplikacji biznesowych Microsoft. Co ważne, taka integracja odbywa się w sposób w pełni zgodny z przepisami prawa. Dajemy bowiem jedynie możliwość wykorzystania w nowy sposób informacji, które dobrowolnie udostępniają użytkownicy serwisu LinkedIn. Potrzebne informacje są przy tym dostępne dla użytkowników naszego oprogramowania kontekstowo, w odpowiednim miejscu i czasie” – wyjaśnia Justyna Klimuk.

Łatwa dostępność tego typu informacji ma duże znaczenie w kontekście procesów sprzedażowych w obszarze B2B. W zależności od wielkości firmy, w procesy zakupowe może być bowiem zaangażowane wiele osób. W procesie decyzyjnym bierze udział średnio nawet 6-8 osób. Ułatwione dotarcie do nich daje m.in. możliwość bezpośredniego przedstawienia oferty, a także skrócenia oraz wzmocnienia procesu sprzedaży. „Można także wyobrazić sobie scenariusz, w którym wykorzystanie naszych narzędzi ułatwia sprzedaż usług lub produktów skierowanych do indywidualnych klientów spełniających konkretne parametry związane na przykład ze sprzedażą dóbr luksusowych” – podkreśla Justyna Klimuk.

Przeczytaj również
Nie ma jednego modelu implementacji rozwiązania chmurowego, naszym priorytetem w tym procesie jest istota transformacji u klienta

Społeczność w służbie HR

Alternatywnym przykładem wykorzystania funkcjonalności serwisu LinkedIn jest obszar szeroko rozumianych procesów rekrutacji. „Na bazie integracji z LinkedIn stworzyliśmy rozwiązanie wspierające zarówno działania rekrutacyjne, jak i procesy mające na celu sprawne wdrożenie zatrudnionego pracownika do nowego zespołu i nowych zadań” – mówi Justyna Klimuk. W kontekście procesów związanych z poszukiwaniem nowych pracowników duże znaczenie może mieć m.in. fakt, że aktualizacja danych, także tych dotyczących umiejętności oraz doświadczenia poszczególnych użytkowników serwisu LinkedIn są automatycznie wyświetlane w ramach oprogramowania biznesowego Microsoft. W ten sposób dostępne są m.in. dane dotyczące dostępności pracowników na rynku, ich potencjalnym lub deklarowanym zainteresowaniu nowymi ofertami pracy, doświadczeniu zawodowym, kompetencjach i referencjach.

„Rozwiązanie Dynamics 365 for Talent zapewnia dużo szerszą funkcjonalność niż tylko mechanizmy oparte na serwisie LinkedIn. Ułatwia też m.in. umawianie spotkań z poszczególnymi kandydatami, bieżącą kontrolę dostępności niezbędnych uczestników takich spotkań, a także koordynowanie działań rekrutacyjnych i jednoznaczne określenie wyboru kandydatów. Nasze oprogramowanie zapewnia też wsparcie dla pracy grupowej całego zespołu odpowiedzialnego za rekrutację” – mówi Justyna Klimuk.

Oferowane przez Microsoft rozwiązania pozwalają też na łatwe zaangażowanie nowo zatrudnionych pracowników, jeszcze zanim formalnie staną się oni członkami organizacji. Integracja warstwy komunikacyjnej daje bowiem możliwość nawiązania dialogu z pracownikami jeszcze zanim otrzymają oni firmowy adres poczty elektronicznej czy telefon. Możliwe staje się też stworzenie dla takich osób indywidualnego profilu w systemie Dynamics 365. Zapewni on łatwy dostęp m.in. do informacji na temat przebiegu rekrutacji, czy niezbędnych dokumentów kadrowych. „Tego typu funkcjonalności, dzięki konkretnej wiedzy dostępnej za pośrednictwem LinkedIn, dają możliwość pozyskiwania najbardziej wartościowych i odpowiednich osób do firmy. Umożliwiają też uproszczenie i zoptymalizowanie całego procesu, przy jednoczesnym zapewnieniu jak najlepszych wrażeń nowych pracowników na początku ich kariery w firmie” – podkreśla Justyna Klimuk.

Wizja przyszłości bez podziału funkcjonalnego aplikacji biznesowych

Taki model wpisuje się zresztą w szerszą strategię rozwoju oprogramowania biznesowego Microsoft. Wraz z wprowadzeniem na rynek oprogramowania Dynamics 365 nastąpiła istotna zmiana w ofercie, a także warstwie technologicznej systemów biznesowych Microsoft. System ten zrywa z tradycyjnym dla podziałem funkcjonalnym na system ERP i CRM. Czerpie z możliwości wszystkich dotychczasowych rozwiązań linii Dynamics, a także z innych narzędzi biznesowych Microsoft, w tym pakietu Office. Takie działanie ma na celu m.in. uelastycznienie rozwiązania i zwiększenie możliwości skalowania funkcjonalności w miarę zmieniających się potrzeb organizacji. „Uciekamy od terminologii podziału funkcjonalności biznesowych na ERP, czy CRM. Mówimy po prostu o aplikacjach biznesowych Microsoft. Już dziś, za sprawą rozwiązania Dynamics 365 połączyliśmy te produkty w ofercie i pracujemy nad ich ściślejszą integracją. Interfejs platformy Dynamics 365 jest już zbudowany w taki sposób, że podział funkcjonalny nie istnieje” – podkreśla Paweł Jędrusik.
Nowa architektura oprogramowania Microsoft pozwala na większą swobodę w zakresie wyboru funkcjonalności oraz dostosowywania sposobu działania aplikacji do faktycznych potrzeb biznesowych. „Staramy się też maksymalnie izolować poszczególne moduły w warstwie technologii. Pozwala to na uniezależnienie wielu funkcjonalności od tego, czy wcześniej zostały wdrożone inne, czasem nawet niekoniecznie potrzebne biznesowo, moduły. Na wymierne korzyści dla klientów przekłada się też wyniesienie naszej platformy do chmury. Dzięki temu zapewniamy szereg usprawnień, które poprawiają elastyczność oprogramowania, dbamy o jego aktualność i systematyczny rozwój. Jesteśmy też w stanie zaproponować nowe podejście do mobilności. Chmura to też skrócenie czasu wdrożenia” – zapewnia Paweł Brudny.

Przeczytaj również
Klienci oczekują od nas rozwiązań uszytych na miarę i przewidywalnych kosztowo

Wykorzystana w ramach najnowszego systemu rodziny Dynamics architektura pozwala też na łatwe tworzenie samodzielnych aplikacji czerpiących z funkcji Dynamics 365, a także – dodatkowych modułów rozszerzających standardową funkcjonalność. „Będziemy wydzielać funkcjonalności środowiska Dynamics 365, czyli połączenia klasycznych rozwiązań typu ERP i CRM, do działających – w sposób samodzielny – narzędzi wspierających procesy typowe dla poszczególnych branż” – dodaje Paweł Jędrusik. Postępować będzie też integracja tradycyjnych funkcjonalności oprogramowania biznesowego z funkcjami opartymi na nowych usługach, w tym właśnie mechanizmach LinkedIn.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.