Biznes

Raport PZU: Jak technologie rewolucjonizują doświadczenia klientów?

Najnowszy raport PZU, zatytułowana Customer Experience 2023 „Epoka nowych doświadczeń”, koncentruje się na technologiach wspierających trendy w CX. Obok przytoczonych przykładów wykorzystania narzędzi rewolucjonizujących obsługę klienta, w raporcie zaprezentowano także aktualne wyniki badań opinii konsumentów, głos ekspertów oraz wizję tego, jak rozwój technologii wpłynie na doświadczenia klientów w perspektywie 5, 10 i 15 lat.

Raport PZU: Jak technologie rewolucjonizują doświadczenia klientów?

Przygotowany przez PZU wspomniany raport to trzecia publikacja z serii, którą ubezpieczyciel poświęcił Customer Experience (CX), czyli doświadczeniom klienta.

Raport podzielono na trzy części. W pierwszej poddano analizie pięć kluczowych trendów w budowaniu doświadczeń klientów. A według autorów badania są nimi:

 • hiperpersonalizacja,
 • podejście omnichannel,
 • automatyzacja,
 • analiza i integracja danych oraz
 • ESG (Environmental, Social and Governance).

Każdemu z nich poświęcono osobny rozdział, w którym autorzy dogłębnie analizują dany trend, ze szczególnym uwzględnieniem jego ewolucji na przestrzeni ostatnich lat oraz wpływu takich technologii, jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe na jego rozwój i wykorzystanie w codziennych interakcjach klienta z marką. Autorzy raportu przedstawiają korzyści, jakie przynosi zastosowanie danego podejścia w obszarze customer experience (zarówno z perspektywy klienta, jak i biznesu), ale także wyzwania, przed którymi stają marki wykorzystujące nowe trendy w swoich strategiach.

Jak nowoczesne technologie rewolucjonizują CX?

Nieco ponad 15 lat od od prezentacji pierwszego smartfona obsługującego aplikacje mobilne, z takich urządzeń korzysta w Polsce już blisko 70% konsumentów, w tym w grupie seniorów (60–70 lat) – ponad 50%. Ten czas wystarczył, żebyśmy jako konsumenci w pełni oswoili się z tą technologią – 81% klientów pozytywnie postrzega aplikacje mobilne w obsłudze klienta. To tylko jeden z przykładów wpływu technologii na CX i tworzenie interakcji między klientem a firmą, jaki podają twórcy analizy.

Druga część raportu poświęcona jest praktycznemu zastosowaniu technologii w obszarze budowania doświadczenia klienta oraz analizie poziomu ich akceptacji wśród klientów. I tak omówiono w niej kilkanaście technologii, takich jak:

 • sztuczna inteligencja (AI),
 • internet rzeczy (IoT),
 • aplikacje mobilne,
 • urządzenia wearables,
 • wirtualna i rozszerzona rzeczywistość,
 • analityka mowy,
 • systemy CRM i CXM,
 • rozwiązania internetowe i oparte na chmurze,
 • programy do samoobsługi klienta,
 • platformy danych klientów,
 • narzędzia do automatyzacji marketingu, a także
 • oprogramowanie do e-mail marketingu.

Pomimo wielu korzyści, jakie oferują nowe technologie, nie brakuje też wyzwań i wątpliwości związanych z ich wdrażaniem, które również przedstawiono w raporcie. Są wśród nich m.in. integracja różnych technologii, bezpieczeństwo i ochrona danych klientów, a także odpowiednie zarządzanie wdrażaniem innowacji w firmie i przygotowanie pracowników na zmiany tak, by mogli dostosować się do nowej rzeczywistości. Według autorów raportu, należy też rozważyć kwestie etyczne i prawne związane z nowymi technologiami.

A jak zrewolucjonizują CX w przyszłości?

Jaka będzie natomiast przyszłość technologii oraz ich wpływ na doświadczenia klientów w perspektywie 5, 10 i 15 lat? Temu obszarowi poświęcono trzecią, ostatnią część raportu.

Specjaliści PZU wskazują tu m.in. na:

 • dynamiczny rozwój modeli językowych,
 • interfejsów głosowych, automatyzacji rozmów oraz voice commerce,
 • postęp technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości,
 • dalszy rozwój Internetu rzeczy, a także
 • zaawansowanych mechanizmów biometrycznych oraz
 • technologii blockchain.

Pełną treść raportu można pobrać pod poniższym linkiem. 

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *