BiznesRynekPolecane tematy

Pandemia zwiększyła zainteresowanie chmurą na krajowym rynku MŚP, ale “zachmurzenie” postępuje dość nieśpiesznie

Firmy OVHcloud oraz Intel przyjrzały się rynkowi MŚP sprawdzając stopień wykorzystania technologii cloud. Badanie zrealizowane w październiku tego roku przez Data Tribe wykazało, że podczas pandemii chmurą zainteresowało się 41% organizacji, a 71% planuje kolejne wdrożenia. Ankietowanych zapytano także o plany, motywacje i kryteria wyboru usług chmurowych oraz o to jak decydenci oceniają praktyczne doświadczenia i modele realizacji wdrożeń.

Pandemia zwiększyła zainteresowanie chmurą na krajowym rynku MŚP, ale “zachmurzenie” postępuje dość nieśpiesznie

Okazuje się, że technologiczne “zachmurzenie” postępuje w Polsce konsekwentnie, lecz dość nieśpiesznie. Z technologii chmury w firmie korzysta ponad połowa badanych (59%), co świadczy o 7% wzroście w porównaniu do 2020 roku. Wyższe zastosowanie chmury deklarują przede wszystkim firmy, w których transformacja cyfrowa oceniana jest wysoko (65%) i bardzo wysoko (74%).

Co ciekawe, w 2020 roku aż 85% badanych wysoko oceniało poziom transformacji cyfrowej swoich przedsiębiorstw. Całkiem szybko pracodawcy przestali też obawiać się o zmniejszoną produktywność zdalnych pracowników. Jednak, jak wynika z badania, dopiero pełny rok pracy w nowej rzeczywistości pozwolił Polakom wygodnie “rozsiąść się” na home office i wyrobić sobie zdanie o oferowanych narzędziach.

Obecnie transformację cyfrową wysoko lub lepiej ocenia już tylko 70% ankietowanych, a nisko lub bardzo nisko aż 29% (wcześniej tylko 9%.) Oczywiście to wciąż niezwykle dobry wynik, zapewniają autorzy badania. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że podobny trend można zauważyć także w innych krajach. Również w Wielkiej Brytanii początkowo transformację cyfrową swoich firm pozytywnie oceniało aż 86% pracowników. Obecnie już tylko 60% ma nadzieję, że firmy zachowają nowe rozwiązania także po pandemii.

Przeczytaj również
Aby przetrwać, blisko połowa firm zainwestuje więcej w outsourcing IT

Pandemia zwiększyła zainteresowanie chmurą na krajowym rynku MŚP, ale “zachmurzenie” postępuje dość nieśpiesznie

Blisko trzy czwarte organizacji planuje wdrażać kolejne rozwiązania chmurowe

Z badań Eurostatu wynika, że obecnie z rozwiązań chmurowych w Polsce korzysta już co czwarta firma. To niemal podwójny wzrost w stosunku do wyników sprzed dwóch lat, gdy podobną deklarację składało jedynie 11%. Jak już wspomniano wcześniej, badanie doprecyzowuje, że w nawet u 41% badanych firm pandemia wywołała wzrost zainteresowania wykorzystaniem chmury. Co istotne – przede wszystkim umacniając je w przedsiębiorstwach, które już z niej korzystają. O kolejnym wdrożeniu myśli aż 71% takich organizacji. Natomiast spośród firm, które nie zdecydowały się jeszcze na wdrożenie żadnych rozwiązań chmurowych, zastanawia się nad tym tylko 32%. Co właściwie stoi im na przeszkodzie?

“Chmura opiera się przede wszystkim na zaufaniu. Firmom, które wykonały już pierwszy krok i przekonały się, ile wygody daje to rozwiązanie łatwiej zdecydować się na następny i kolejny” – podkreśla Robert Paszkiewicz, odpowiedzialny w OVHcloud za region Europy Środkowo-Wschodniej. “Wiemy, że prawie połowa użytkowników chmury przede wszystkim zwraca uwagę na wygodę, a więc brak konieczności budowania, utrzymywania czy chronienia własnej infrastruktury, pamiętając o okresowym zwiększonym zapotrzebowaniu na moc i obliczeniową i zasoby pamięci” – dodaje.

Co powstrzymuje firmy przed przesiadką na chmurę?

Czynnikiem hamującym decyzje o wejściu do chmury może być fakt, że własne serwerownie wciąż posiada aż 87% badanych firm. Oczywiście własne zasoby nie przesądzają o braku możliwości skorzystania z chmury. Wiele firm zachowuje własną infrastrukturę w skali mikro z podstawowymi, kluczowymi zasobami, powierzając bardziej wymagające i ambitniejsze zadania dostawcom usług chmurowych. Warto też zauważyć, że tegoroczne 87% to o 4% mniej niż w roku 2020, wskazują autorzy badania. Powoli więc zarysowuje się wyraźny trend. O ile bowiem wcześniej firmy zgłaszały, że temat chmury nie jest im do końca znany bądź obawiają się o bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze (42% w badaniu z 2020 roku), z najnowszej analizy wynika, że kwestia bezpieczeństwa martwi już tylko co dziesiątą firmę (12%).

Przeczytaj również
Jaka jest przyszłość kobiet w firmach informatycznych i technologicznych?

Co więc powstrzymuje przesiadkę przedsiębiorców do chmury? Decydenci najczęściej wskazują brak konkretnej potrzeby (43%), czytamy w raporcie. Można to tłumaczyć potrzebą wiedzy i przykładów efektów wdrożeń, jak chmura może pomóc w rozwoju. Na drugim miejscu znajduje się przekonanie, że posiadają już wystarczające zasoby wewnątrz własnej organizacji (22%). Co ciekawe, koszty migracji wydają się odgrywać zupełnie drugorzędną rolę. Ten wątek wskazało już tylko 4,9% firm.

Pandemia zwiększyła zainteresowanie chmurą na krajowym rynku MŚP, ale “zachmurzenie” postępuje dość nieśpiesznie

Z jakich powodów wybieramy chmurę?

Jak wynika z badania, duże firmy sięgają po chmurę prywatną znacznie częściej niż te średnie. Korzysta z niej już co piąta organizacja (21%). Zdecydowana większość firm (aż 88%) twierdzi, że przetwarza dane na serwerach zlokalizowanych w Polsce. Sama lokalizacja w Unii Europejskiej jest ważna dla 18%, czyli dla 5% więcej niż w roku ubiegłym. Możemy więc mieć do czynienia ze wzrostem świadomości użytkowników, zaznaczają twórcy analizy. Tym bardziej, że serwery poza terenem Unii Europejskiej w dalszym ciągu nie cieszą się zaufaniem polskich firm. A potrzeba poczucia bezpieczeństwa była, podobnie jak w roku ubiegłym, najczęściej wskazywanym czynnikiem wyboru usług chmurowych (ma ona znaczenie nawet dla 58% respondentów).

Na kolejnym miejscu plasuje się natomiast atrakcyjna cena rozwiązań chmurowych, którą wskazało 42% badanych. Warto jednak podkreślić, że nie chodzi o czasowe promocje. Te, jako czynnik zachęcający do rozpoczęcia podróży w chmurę, wskazało niespełna 7% badanych, czyniąc je jednocześnie najrzadziej wskazywanym kryterium, informują autorzy badania.

Przeczytaj również
Chatboty coraz bardziej popularne - wolimy z nimi jednak pisać niż rozmawiać

Pandemia zwiększyła zainteresowanie chmurą na krajowym rynku MŚP, ale “zachmurzenie” postępuje dość nieśpiesznie

Na podium znalazła się także elastyczność, którą doceniło 37% respondentów. W tym wypadku też najwyraźniej uwidocznił się wpływ pandemii. W 2021 roku wskazało na nią bowiem trzykrotnie więcej firm niż w badaniu rok wcześniej.

“Wraz z elastycznością, bezpieczeństwo staje się cechą wpisaną w usługi chmurowe. Upowszechnienie się modelu pracy zdalnej przyniosło nam natomiast niezwykle potrzebny wzrost świadomości i oczekiwań użytkowników. Wierzymy, że powoli będzie się to przekładać także na świadomość wszystkich zalet i zastosowań chmury” – podsumowuje Robert Paszkiewicz.

Badanie zrealizowano w październiku 2021 roku przez Data Tribe. W ramach projektu zebrano dane z wykorzystaniem ilościowej metody badawczej wśród decydentów w zakresie IT na ogólnopolskiej próbie 100 firm zatrudniających 50 i więcej pracowników.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *