BiznesRynekPolecane tematy

Pandemia zwiększyła zainteresowanie chmurą na krajowym rynku MŚP, ale “zachmurzenie” postępuje dość nieśpiesznie

Firmy OVHcloud oraz Intel przyjrzały się rynkowi MŚP sprawdzając stopień wykorzystania technologii cloud. Badanie zrealizowane w październiku tego roku przez Data Tribe wykazało, że podczas pandemii chmurą zainteresowało się 41% organizacji, a 71% planuje kolejne wdrożenia. Ankietowanych zapytano także o plany, motywacje i kryteria wyboru usług chmurowych oraz o to jak decydenci oceniają praktyczne doświadczenia i modele realizacji wdrożeń.

Pandemia zwiększyła zainteresowanie chmurą na krajowym rynku MŚP, ale “zachmurzenie” postępuje dość nieśpiesznie

Okazuje się, że technologiczne “zachmurzenie” postępuje w Polsce konsekwentnie, lecz dość nieśpiesznie. Z technologii chmury w firmie korzysta ponad połowa badanych (59%), co świadczy o 7% wzroście w porównaniu do 2020 roku. Wyższe zastosowanie chmury deklarują przede wszystkim firmy, w których transformacja cyfrowa oceniana jest wysoko (65%) i bardzo wysoko (74%).

Co ciekawe, w 2020 roku aż 85% badanych wysoko oceniało poziom transformacji cyfrowej swoich przedsiębiorstw. Całkiem szybko pracodawcy przestali też obawiać się o zmniejszoną produktywność zdalnych pracowników. Jednak, jak wynika z badania, dopiero pełny rok pracy w nowej rzeczywistości pozwolił Polakom wygodnie “rozsiąść się” na home office i wyrobić sobie zdanie o oferowanych narzędziach.

Obecnie transformację cyfrową wysoko lub lepiej ocenia już tylko 70% ankietowanych, a nisko lub bardzo nisko aż 29% (wcześniej tylko 9%.) Oczywiście to wciąż niezwykle dobry wynik, zapewniają autorzy badania. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że podobny trend można zauważyć także w innych krajach. Również w Wielkiej Brytanii początkowo transformację cyfrową swoich firm pozytywnie oceniało aż 86% pracowników. Obecnie już tylko 60% ma nadzieję, że firmy zachowają nowe rozwiązania także po pandemii.

Przeczytaj również
Infradata zmienia nazwę na Nomios i wchodzi w nowy etap rozwoju

Pandemia zwiększyła zainteresowanie chmurą na krajowym rynku MŚP, ale “zachmurzenie” postępuje dość nieśpiesznie

Blisko trzy czwarte organizacji planuje wdrażać kolejne rozwiązania chmurowe

Z badań Eurostatu wynika, że obecnie z rozwiązań chmurowych w Polsce korzysta już co czwarta firma. To niemal podwójny wzrost w stosunku do wyników sprzed dwóch lat, gdy podobną deklarację składało jedynie 11%. Jak już wspomniano wcześniej, badanie doprecyzowuje, że w nawet u 41% badanych firm pandemia wywołała wzrost zainteresowania wykorzystaniem chmury. Co istotne – przede wszystkim umacniając je w przedsiębiorstwach, które już z niej korzystają. O kolejnym wdrożeniu myśli aż 71% takich organizacji. Natomiast spośród firm, które nie zdecydowały się jeszcze na wdrożenie żadnych rozwiązań chmurowych, zastanawia się nad tym tylko 32%. Co właściwie stoi im na przeszkodzie?

“Chmura opiera się przede wszystkim na zaufaniu. Firmom, które wykonały już pierwszy krok i przekonały się, ile wygody daje to rozwiązanie łatwiej zdecydować się na następny i kolejny” – podkreśla Robert Paszkiewicz, odpowiedzialny w OVHcloud za region Europy Środkowo-Wschodniej. “Wiemy, że prawie połowa użytkowników chmury przede wszystkim zwraca uwagę na wygodę, a więc brak konieczności budowania, utrzymywania czy chronienia własnej infrastruktury, pamiętając o okresowym zwiększonym zapotrzebowaniu na moc i obliczeniową i zasoby pamięci” – dodaje.

Co powstrzymuje firmy przed przesiadką na chmurę?

Czynnikiem hamującym decyzje o wejściu do chmury może być fakt, że własne serwerownie wciąż posiada aż 87% badanych firm. Oczywiście własne zasoby nie przesądzają o braku możliwości skorzystania z chmury. Wiele firm zachowuje własną infrastrukturę w skali mikro z podstawowymi, kluczowymi zasobami, powierzając bardziej wymagające i ambitniejsze zadania dostawcom usług chmurowych. Warto też zauważyć, że tegoroczne 87% to o 4% mniej niż w roku 2020, wskazują autorzy badania. Powoli więc zarysowuje się wyraźny trend. O ile bowiem wcześniej firmy zgłaszały, że temat chmury nie jest im do końca znany bądź obawiają się o bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze (42% w badaniu z 2020 roku), z najnowszej analizy wynika, że kwestia bezpieczeństwa martwi już tylko co dziesiątą firmę (12%).

Przeczytaj również
SNOK zapewni centrum operacji bezpieczeństwa dla aplikacji SAP

Co więc powstrzymuje przesiadkę przedsiębiorców do chmury? Decydenci najczęściej wskazują brak konkretnej potrzeby (43%), czytamy w raporcie. Można to tłumaczyć potrzebą wiedzy i przykładów efektów wdrożeń, jak chmura może pomóc w rozwoju. Na drugim miejscu znajduje się przekonanie, że posiadają już wystarczające zasoby wewnątrz własnej organizacji (22%). Co ciekawe, koszty migracji wydają się odgrywać zupełnie drugorzędną rolę. Ten wątek wskazało już tylko 4,9% firm.

Pandemia zwiększyła zainteresowanie chmurą na krajowym rynku MŚP, ale “zachmurzenie” postępuje dość nieśpiesznie

Z jakich powodów wybieramy chmurę?

Jak wynika z badania, duże firmy sięgają po chmurę prywatną znacznie częściej niż te średnie. Korzysta z niej już co piąta organizacja (21%). Zdecydowana większość firm (aż 88%) twierdzi, że przetwarza dane na serwerach zlokalizowanych w Polsce. Sama lokalizacja w Unii Europejskiej jest ważna dla 18%, czyli dla 5% więcej niż w roku ubiegłym. Możemy więc mieć do czynienia ze wzrostem świadomości użytkowników, zaznaczają twórcy analizy. Tym bardziej, że serwery poza terenem Unii Europejskiej w dalszym ciągu nie cieszą się zaufaniem polskich firm. A potrzeba poczucia bezpieczeństwa była, podobnie jak w roku ubiegłym, najczęściej wskazywanym czynnikiem wyboru usług chmurowych (ma ona znaczenie nawet dla 58% respondentów).

Na kolejnym miejscu plasuje się natomiast atrakcyjna cena rozwiązań chmurowych, którą wskazało 42% badanych. Warto jednak podkreślić, że nie chodzi o czasowe promocje. Te, jako czynnik zachęcający do rozpoczęcia podróży w chmurę, wskazało niespełna 7% badanych, czyniąc je jednocześnie najrzadziej wskazywanym kryterium, informują autorzy badania.

Przeczytaj również
Jak unikać fałszywych sklepów internetowych? Uważaj przed Black Friday!

Pandemia zwiększyła zainteresowanie chmurą na krajowym rynku MŚP, ale “zachmurzenie” postępuje dość nieśpiesznie

Na podium znalazła się także elastyczność, którą doceniło 37% respondentów. W tym wypadku też najwyraźniej uwidocznił się wpływ pandemii. W 2021 roku wskazało na nią bowiem trzykrotnie więcej firm niż w badaniu rok wcześniej.

“Wraz z elastycznością, bezpieczeństwo staje się cechą wpisaną w usługi chmurowe. Upowszechnienie się modelu pracy zdalnej przyniosło nam natomiast niezwykle potrzebny wzrost świadomości i oczekiwań użytkowników. Wierzymy, że powoli będzie się to przekładać także na świadomość wszystkich zalet i zastosowań chmury” – podsumowuje Robert Paszkiewicz.

Badanie zrealizowano w październiku 2021 roku przez Data Tribe. W ramach projektu zebrano dane z wykorzystaniem ilościowej metody badawczej wśród decydentów w zakresie IT na ogólnopolskiej próbie 100 firm zatrudniających 50 i więcej pracowników.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.