PracaRynekPolecane tematy

Pensje specjalistów nadal rosną. Kto zarobi najwięcej?

W 2023 roku nadal obserwujemy silny rynek pracownika i występującą na nim presję płacową. Obecnie na największe podwyżki mogą liczyć specjaliści (od 15 do 20%), podczas gdy płace kadry zarządzającej rosną w mniej dynamicznym tempie. Według ekspertów PageGroup i Page Executive, w bieżącym roku powstawać będą nowe, dobrze płatne stanowiska z obszaru ESG i DE&I, a branże, takie jak IT, e-commerce oraz sektor centrów usług wspólnych, odnotują największy rozwój.

Pensje specjalistów nadal rosną. Kto zarobi najwięcej?

Jednym z najszybciej zyskujących na znaczeniu obszarów w biznesie jest obecnie ESG (ang. Environmental, Social, and Governance), a jednym z głównych czynników jego rozwoju w Europie jest planowany odgórny wymóg niefinansowego raportowania przez firmy, nałożony przez UE. Odpowiadając również na oczekiwania klientów i inwestorów przedsiębiorstwa angażują się w zrównoważony rozwój i transformują swoją kulturę organizacyjną. Zmiany w społeczeństwie i ustawodawstwie napędzają powstawanie nowych stanowisk. Obecnie specjaliści ds. ESG zarabiają od 9 do 12 tys. zł brutto miesięcznie, a dyrektorzy od 28 do 45 tys. zł miesięcznie.

“Wprowadzenie strategii zrównoważonego rozwoju w organizacji jest także istotne w kontekście przyciągania najlepszych talentów na pokład. Jak wynika z naszego badania przeprowadzonego na rzecz kampanii Sustainability Insights, 2 na 3 kandydatów twierdzi, że realizacja celów zrównoważonego rozwoju w potencjalnym miejscu pracy jest dla nich istotna, a ponad 4 na 10 przyznaje, że brak takiego programu w organizacji mógłby negatywnie wpłynąć na ich decyzję o podjęciu pracy” – mówi Radosław Szafrański, Managing Director, Country Head of PageGroup Polska.

Nowe zawody powstają nie tylko w obszarze ESG. Obecnie poszukiwani są także eksperci ds. DE&I (Diversity, Equity & Inclusion), którzy zarządzają procesami prowadzącymi do budowania kultury różnorodności, równego traktowania oraz inkluzywności. Dzięki nim sektor DE&I w organizacjach w Polsce staje się w coraz większym stopniu skodyfikowany, a związane z nim wyzwania zostają zidentyfikowane, szczegółowo nazwane i zmierzone. W 2023 roku specjalista ds. DE&I zarabia od 8 do 18 tys. zł brutto miesięcznie, a dyrektor DE&I – między 25 a 45 tys. zł brutto miesięcznie.

Przeczytaj również
W Atende powstał zespół wyspecjalizowany w projektach chmurowych

Dobre perspektywy sektora SSC/BPO

Według raportu ABSL, w ubiegłym roku polski sektor nowoczesnych usług biznesowych zatrudniał ponad 400 tys. osób (6,2% ogólnego zatrudnienia w naszym kraju), a tylko w ciągu roku 2021 liczba ta wzrosła o 40 tys. Popyt na pracowników jest szczególnie duży w przypadku stanowisk wymagających zaawansowanej wiedzy i umiejętności. Poszukiwani są eksperci z zakresu planowania finansowego, podatków, kadr i płac oraz osoby ze znajomością mało popularnych języków obcych. Dużym zainteresowaniem cieszą się także utalentowani kandydaci, aplikujący na stanowiska związane z obsługą klienta, łańcuchem dostaw czy master data.

Head of Global Business Services Center zarabia obecnie między 35 a 90 tys. zł brutto miesięcznie, a manager ds. księgowości – od 20 do 36 tys. zł brutto miesięcznie. Specjalista ds. podatków może liczyć natomiast na pensję między 12 a 20 tys. zł brutto miesięcznie.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa pilnie poszukiwani

Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że branża ICT w Polsce wkroczyła w pandemię bardzo rozgrzana, z 6-krotnie wyższym tempem wzrostu zatrudnienia niż średnio w gospodarkach UE. Mimo niewielkiego spowolnienia rozwoju, wciąż pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów na polskim rynku pracy.

Przedsiębiorstwa działające w Polsce rozwijają swoje struktury IT m.in. w reakcji na powtarzające się cyberataki. Z tego powodu szczególnym zainteresowaniem pracodawców cieszą się eksperci ds. cyberbezpieczeństwa. I tak, Security Engineer zarabia od 17 do 23 tys. zł brutto miesięcznie, a Cyber Security Director od 30 do 40 tys. zł. Rosnąca popularność rozwiązań chmurowych zwiększa z kolei popyt na kandydatów z kompetencjami we wspomnianym obszarze. Ich przeciętne wynagrodzenie wynosi od 22 tys. zł do 32 tys. zł w przypadku Cloud Engineer’a i nawet do 40 tys. zł na stanowisku Head of Cloud. Z kolei Chief Information Officer otrzymuje pensje od 35 do 50 tys. zł brutto miesięcznie, a IT Director – między 28 a 35 tys. zł brutto miesięcznie.

Przeczytaj również
Rośnie optymizm wśród europejskich spółek technologicznych

Rośnie popyt na doświadczonych finansistów

Rok 2022 był okresem wzrostu zapotrzebowania na doświadczonych pracowników z finansów i księgowości. Finansiści cieszyli się przewagą nad innymi zawodami, otrzymując liczne oferty pracy. Szczególnie poszukiwani byli eksperci z obszarów controllingu operacyjnego, podatków, płynności finansowej i księgowości, ze względu na niedobór wykwalifikowanych pracowników w tych dziedzinach.

Obecnie analityk biznesowy może liczyć na wynagrodzenie od 8 tys. zł do 12 tys. zł brutto miesięcznie, a kontroler finansowy od 12 do 16 tys. zł brutto. Dyrektor finansowy zarabia od 30 do 60 tys. zł miesięcznie, a regionalny dyrektor finansowy – nawet do 90 tys. zł brutto miesięcznie.

Inflacja wpływa na chęć do zmiany pracy w e-commerce

W przeciwieństwie do wielu innych sektorów, w pandemicznym 2020 r. przybywało ofert zatrudnienia w handlu internetowym, jak wynika z opracowania „Barometr Ofert Pracy” Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. W 2021 roku przybyło ok. 6,3 tys. nowych e-sklepów i w końcówce tego okresu mieliśmy w Polsce już ponad 51 tys. takich placówek, zgodnie z danymi Dun & Bradstreet. Obecnie personalizacja i automatyzacja usług, live shopping, nowe środowiska technologiczne, jak np. Metaverse, to trendy, które kreują model pracy na rynku e-commerce.

“Wyzwaniem dla pracodawców pozostaje pozyskanie pracowników z kilkuletnim doświadczeniem. W warunkach przewagi popytu nad podażą talentów zmiana organizacji wiąże się zwykle ze znaczącą podwyżką. Nowo przyjęte osoby mogą liczyć na większy wzrost wynagrodzenia niż te, które pozostały w tej samej organizacji. Dla części pracowników brak podwyżki inflacyjnej jest jednym z czynników przesądzających o poszukiwaniu nowej pracy” – mówi Radosław Szafrański, Managing Director, Country Head of PageGroup Polska.

Przeczytaj również
Atende Software ma nowego właściciela

Nastroje pracowników – najważniejsze wynagrodzenie

Jak wynika z badania Barometr Nastrojów PageGroup, blisko jedna trzecia pracowników ma mieszane uczucia na temat przyszłości, ale ponad 60% osób rozpoczęło bieżący rok z pozytywnym nastawieniem. Jakie są główne cele zawodowe pracowników? Według ankietowanych, jeśli ich jedno marzenie miałoby się spełnić, to 54% z nich wybrałaby wyższe wynagrodzenie, 38% rozwój zawodowy, a ponad jedna trzecia uznanie i docenienie ich pracy.

“Nasze badania pokazują, że chociaż rozwój zawodowy i równowaga między pracą a życiem prywatnym zyskują na znaczeniu, to dla kandydatów wciąż najważniejsze jest wynagrodzenie. Jest to kluczowy czynnik motywacyjny, który odgrywa decydującą rolę w podejmowaniu decyzji zawodowych. Dlatego nie dziwi nas fakt, że w 2023 roku obserwujemy wzrosty pensji w prawie wszystkich analizowanych przez nas sektorach. Pracodawcy zdają sobie sprawę z konkurencyjności rynku pracy i potrzeby przyciągania i zatrzymywania najlepszych talentów, na skutek czego podejmują kroki w celu dostosowania wynagrodzeń do rosnących oczekiwań pracowników” – podsumowuje Radosław Szafrański.

Szczegółowy Przegląd Trendów i Wynagrodzeń na Rynku Pracy 2023 znajduje się tu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *