InfrastrukturaBranżaRynek

Platforma SAP HANA Enterprise Cloud dostępna lokalnie na bazie usług HPE GreenLake

Na mocy zawartej umowy partnerskiej firmy SAP i HPE zaoferują klientom dedykowaną wersję rozwiązania SAP HANA Enterprise Cloud dostarczaną w oparciu o usługi HPE GreenLake. Wykorzystanie oferowanych w formie usługi rozwiązań sprzętowych i aplikacyjnych HPE ma pozwolić na uruchomienie w pełni funkcjonalnego środowiska SAP HANA w ramach lokalnej infrastruktury IT i przy zachowaniu cech użytkowych typowych dla modelu publicznej chmury obliczeniowej.

Platforma SAP HANA Enterprise Cloud dostępna lokalnie na bazie usług HPE GreenLake

Nowa wersja platformy SAP HANA Enterprise Cloud będzie opierać się na certyfikowanej i wstępnie skonfigurowanej dla oprogramowania SAP infrastrukturze zbudowanej w oparciu o usługi HPE GreenLake. Proponowany model wdrożenia środowiska SAP HANA Enterprise Cloud w oparciu o rozwiązania HPE GreenLake pozwolić ma m.in. na zachowanie pełnej kontroli nad danymi, przy zapewnieniu korzyści wynikających z subskrypcyjnego modelu rozliczania kosztów, a także elastyczności i łatwości zarządzania środowiskiem aplikacyjnym. Co ważne, w ramach oferty HPE GreenLake firma HPE zapewnia nie tylko możliwość skalowania zasobów sprzętowych, ale także całościowe usługi zarządzania infrastrukturą. Cechą charakterystyczną dla usług HPE GreenLake jest też wysoki poziom automatyzacji obsługi obciążeń. Uzupełnieniem tych możliwości w ramach nowej oferty będą m.in. realizowane przez zespół SAP usługi zarządzania środowiskiem aplikacyjnym.

Oferta, która stanowi rozszerzenie dotychczasowej współpracy HPE i SAP, ma odpowiadać na potrzebę zachowania pełnej kontroli nad lokalizacją przetwarzania danych biznesowych, przy jednoczesnym dążeniu do maksymalnego wykorzystania zasobów IT i przy zachowaniu elastyczności i skalowalności zasobów oraz kosztów w sposób typowy dla modelu publicznej chmury obliczeniowej. Jak bowiem pokazują analizy IDC, aż 70 proc. aplikacji użytkowanych w statystycznej organizacji jest nadal utrzymywane poza środowiskami chmury publicznej. Decydujące są tu m.in. wymagania wynikające ze złożoności wykorzystywanego oprogramowania, konieczności zapewnienia spójności danych oraz zgodności z przepisami, a także – trudne do przewidzenia koszty przetwarzania danych w modelu chmury publicznej.

Przeczytaj również
Huawei Eco-Connect Poland 2020
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.