BranżaCyberbezpieczeństwoRynek

Powstało Centrum Etyki Technologii – nowy think&do-tank zorientowany na odpowiedzialną innowacyjność

Innowacje przyjazne człowiekowi i środowisku to główny cel Centrum Etyki Technologii (CET) – międzynarodowego think & do tanku utworzonego przy Instytucie Humanites. Ośrodek chce wspierać odpowiedzialne budowanie i wykorzystywanie technologii wśród ich twórców i użytkowników.

Powstało Centrum Etyki Technologii – nowy think&do-tank zorientowany na odpowiedzialną innowacyjność

Jak deklarują twórcy CET, tworzenie Centrum Etyki Technologii  to odpowiedź na wyzwania związane z rozwojem technologii cyfrowych. Sztuczna inteligencja, robotyzacja czy internet rzeczy to nie tylko szanse, ale i zagrożenia w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Dlatego zdaniem twórców CET, w projektowanie technologii potrzeba zaangażowania szerokiego grona interesariuszy.

Podejście takie ma służyć przeciwdziałaniu takim zjawiskom, jak wykluczenie, dyskryminacja, inwigilacja czy dezinformacja oraz wspierać działania dające gwarancję, że technologie będą funkcjonowały z korzyścią dla ludzi i świata. Skalę wyzwań i potrzeb obrazuje m.in. fakt, iż 63% Polaków powyżej 15 roku życia twierdzi, że technologie wpływają negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi (raport i badanie Instytutu Humanites „Bariery i Trendy. Transformacja technologiczna firm w Polsce 2021”). CET wypełnia lukę na polskiej mapie nowych technologii, na której dotychczas brakowało ośrodka koncentrującego się na promowaniu odpowiedzialnego rozwoju.

Powstało Centrum Etyki Technologii – nowy think&do-tank zorientowany na odpowiedzialną innowacyjność

Integracja różnych środowisk i sektorów to także jeden z celów CET. Twórcy ośrodka chcą, by stał się on centrum krytycznej debaty na temat kierunku rozwoju innowacji w Polsce i poza jej granicami. Wierzą, że dzięki temu także polskie firmy mają szansę zdobyć międzynarodową przewagę konkurencyjną. Zależy im również na wpływaniu na kształt legislacji dotyczącej technologii.

Przeczytaj również
HumanTech Meetings: Czy zapobiegniemy kolejnej fali infodemii? Nauka i technologia w walce z dezinformacją

“Technologia nie jest ani dobra, ani zła” – mówi Zofia Dzik, fundator i prezes Instytutu Humanites (humanites.pl), przy którym powstało CET, a także przewodnicząca Rady Programowej Centrum. “To my nadajemy jej znacznik etyczny w zależności od celów, do których ją wykorzystujemy. Dlatego trzeba nie tylko konkurować, ale też współpracować na rzecz wyższych wartości. Temat etyki, człowieczeństwa i technologii jest obecny w Instytucie Humanites od początku jego istnienia. Najlepszym tego dowodem jest konferencja „Człowiek i Technologia”, którą w tym roku organizowaliśmy już po raz ósmy” – dodaje.

CET stworzy przestrzeń dla debaty międzysektorowej i będzie promować międzynarodowe rekomendacje dotyczące etyki technologii. Oprócz tego zamierza także popularyzować metodyki pozwalające na projektowanie technologii zgodnie z wartościami, uczestniczyć w rozwoju współczesnej refleksji na temat etyki technologii oraz współpracować z Instytutem Humanites w zakresie rozwoju spójnego przywództwa.

“Nasze centrum ma reprezentować szerokie spektrum opinii” – wyjaśnia Maciej Chojnowski, współtwórca i dyrektor programowy CET. “Dlatego do współpracy zaprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk i sektorów. Tylko w ten sposób rekomendacje dotyczące odpowiedzialnego rozwoju technologii mogą zostać wcielone w czyn. Chcemy, by Polska dołączyła do grona państw, które poważnie traktują etykę technologii. Planujemy również współpracę z zagranicznymi ośrodkami działającymi w tym obszarze” – mówi.

W skład Rady Programowej CET wchodzi kilkanaścioro ekspertów ze świata nauki, biznesu, administracji rządowej i NGO-sów. Wśród nich są m.in. etycy, ekonomiści, informatycy i prawnicy. Nie zapomniano także o głosie osób niepełnosprawnych, których udział w powstawaniu i wdrażaniu przyjaznych człowiekowi innowacji ma istotne znaczenie dla ich efektywności.

Przeczytaj również
Czy inteligentne domy zyskają na znaczeniu w 2021 roku?

Centrum Etyki Technologii jest częścią Instytutu Humanites – Człowiek i Technologia, który od 2010 roku w systemowy sposób działa jako think&do tank na rzecz zrównoważonego rozwoju, a szczególnie rozwoju kapitału społecznego, ujmując tematykę człowieczeństwa i technologii w szerokim kontekście.

Kontakt:
Maciej Chojnowski, dyrektor programowy CET
email: maciej.chojnowski@humanites.pl

Strona Główna CET


https://www.humanites.pl/

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *