Branża ITCDORynek

Patronat ITwiz: konferencja CET poświęcona wdrażaniu trustworthy AI

Godna zaufania sztuczna inteligencja to jeden z priorytetów unijnej polityki rozwoju technologii. Także Polska popiera koncepcję trustworthy AI. Jednak ogólnie sformułowane zasady etyczne nie są łatwe do wdrożenia. Organizowana 16 listopada przez Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites konferencja pokaże, jak stosować je w praktyce.

Patronat ITwiz: konferencja CET poświęcona wdrażaniu trustworthy AI
FOTO: Drew Dizzy Graham / Unsplash

Etyka sztucznej inteligencji to jeden z najgorętszych tematów w obecnej dyskusji o przyszłości technologii cyfrowych. W ostatnich latach powstało też wiele opracowań wskazujących, jak etycznie rozwijać systemy AI.
W Europie najbardziej znane są Wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej. Określają one zasady i wymogi leżące u podstaw trustworthy AI, jednak zawarte w nich wskazania są zbyt ogólne, by móc je skutecznie stosować w praktyce.

Aby programiści i użytkownicy mogli zoperacjonalizować zasady etyki AI, potrzebne są więc dodatkowe rozwiązania. Podczas organizowanej 16 listopada przez Centrum Etyki Technologii konferencji online Etyka sztucznej inteligencji: od zasad do praktyki. Skuteczny rozwój i wdrażanie godnej zaufania AI zostaną one omówione wraz z prezentacją metodycznych i organizacyjnych wymogów dotyczących etyki sztucznej inteligencji oraz możliwych trudności w ich wdrażaniu.

Polscy i zagraniczni eksperci przedstawią sposoby praktycznej operacjonalizacji etyki AI (m.in. podejście Ethics by Design) oraz wskażą na systemowe działania potrzebne do upowszechnienia odpowiedzialnego rozwoju sztucznej inteligencji w kontekście projektu europejskich regulacji AI, jak np. zaangażowanie organizacji branżowych w tworzenie i popularyzowanie dobrych praktyk.

Gościem honorowym konferencji będzie minister Justyna Orłowska – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech i członek Rady Programowej Centrum Etyki Technologii.

Jako keynote speaker wystąpi prof. Bernd C. Stahl, dyrektor Centre for Computing and Social Responsibility na Uniwersytecie De Montfort, koordynator unijnego projektu SHERPA (Shaping the ethical dimensions of information technologies – a European perspective) i dyrektor ds. etyki we flagowym projekcie UE Human Brain Project.

Wśród prelegentów znajdą się też m.in. dr Anna Topol – Chief Technology Officer w Global Think Labs, IBM Research, dr Robert Sroka – ekspert ds. odpowiedzialnego inwestowania w Abris Capital Partners oraz dr Michał Nowakowski specjalizujący się w prawie innowacji finansowych i współzałożyciel firmy Ceforai.

Partnerem wydarzenia jest Związek Pracodawców Polska Miedź. Patronatem honorowym objęło konferencję GovTech Polska, nasz magazyn jest patronem medialnym.

“Dyskusja o normach etycznych jest ważna, ale celem jest włączenie ich w proces wytwarzania i wykorzystywania innowacji.  Dlatego kilka miesięcy po pierwszej konferencji CET, która dotyczyła szeroko pojętej etyki technologii, skupiamy się na zastosowaniu etyki AI w praktyce. Odzwierciedla to dobrze zakres działań CET. Na wyzwania związane z technologią patrzymy bowiem zarówno w szerokiej, horyzontalnej perspektywie, jak i skupiamy się na implementacji konkretnych rozwiązań. Jednak tylko takie podejście umożliwia dziś efektywne rozwiązywanie problemów, o czym w swojej najnowszej książce przekonuje prof. Bernd Stahl, keynote speaker nadchodzącej konferencji” – mówi Zofia Dzik, fundator i prezes Instytutu Humanites, przy którym działa CET, a także przewodnicząca Rady Programowej Centrum.

“Sztuczna inteligencja to wymierna korzyść dla firm, ale wiele z nich nie radzi sobie z kwestiami etyki i transparentności systemów AI. Tymczasem mogą się one stać narzędziami dyskryminacji, stąd istotne jest przeciwdziałanie temu zjawisku już na etapie ich projektowania” – przekonuje Beata Staszków, prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Konferencja skierowana jest do liderów biznesu i administracji, których organizacje budują bądź wdrażają cyfrowe technologie, jak również do rozwijających je badaczy i programistów, a także prawników oraz etyków zainteresowanych nowymi technologiami.

“Znajomość metod operacjonalizacji zasad trustworthy AI jest konieczna, by skutecznie wdrażać unijne wytyczne i w odpowiedzialny sposób rozwijać sztuczną inteligencję. Zależy nam na tym, aby wszyscy uczestnicy konferencji wyszli z niej bogatsi o praktyczną wiedzę, która pozwoli im lepiej orientować się w świecie etycznych wymogów dotyczących AI. Te umiejętności są szczególnie ważne w Polsce, gdzie polityka rozwoju sztucznej inteligencji opiera się na podejściu etycznym” – wyjaśnia Maciej Chojnowski, dyrektor programowy CET.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja.

Patronat ITwiz: konferencja CET poświęcona wdrażaniu trustworthy AI

Więcej szczegółów na stronie: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/cetkonferencja2.

Centrum Etyki Technologii to ośrodek promujący odpowiedzialny rozwój innowacji. CET tworzy przestrzeń dla debaty międzysektorowej i promuje międzynarodowe rekomendacje dotyczące etyki technologii. Oprócz tego bierze udział w pracach gremiów doradczych rozwijających politykę rozwoju technologii (Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji przy KPRM), popularyzuje metodyki pozwalające na projektowanie technologii zgodnie z wartościami, uczestniczy w rozwoju współczesnej refleksji na temat etyki technologii oraz współpracuje z Instytutem Humanites w zakresie rozwoju spójnego przywództwa.

Instytut Humanites – Człowiek i Technologia, którego częścią jest CET, od 2010 roku w systemowy sposób działa jako think&do tank na rzecz zrównoważonego rozwoju, a szczególnie rozwoju kapitału społecznego, ujmując tematykę człowieczeństwa i technologii w szerokim kontekście obejmującym m.in. biznes, edukację, kulturę, media i rodzinę w oparciu o autorski model „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego oraz Model Spójnego Przywództwa™.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *