Rynek

Przyjęto „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) przyjął „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. Dokument, określający działania i cele w trzech perspektywach czasowych, ma pomóc w zwiększeniu wpływu rozwiązań AI przy budowaniu potencjału krajowej gospodarki – poinformowali przedstawiciele ministerstwa cyfryzacji.  

Przyjęto „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”

„Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” wspiera i uzupełnia inne dokumenty, m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych, w tym OECD. Akt prezentuje działania dla Polski w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 roku), średnioterminowej (do 2027 roku) i długoterminowej (po 2027 roku).

Wspomniane działania podzielono na sześć obszarów:

  • AI i społeczeństwo – poczynania mające na celu uczynić z Polski jednego z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych, a z Polaków – społeczeństwo świadome konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych.
  • AI i innowacyjne firmy – wsparcie polskich przedsiębiorstw AI, m.in. poprzez tworzenie mechanizmów finansowania ich rozwoju, współpracy start up-ów z rządem.
  • AI i nauka – wsparcie polskiego środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w obszarze AI, m.in. przygotowanie kadry ekspertów AI.
  • AI i edukacja – działania podejmowane od kształcenia podstawowego, aż do poziomu uczelni wyższych – programy kursów dla osób zagrożonych utratą pracy na skutek rozwoju nowych technologii, granty edukacyjne.
  • AI i współpraca międzynarodowa – postępowanie na rzecz wsparcia polskiego biznesu w zakresie AI oraz rozwój technologii na arenie międzynarodowej.
  • AI i sektor publiczny – wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz AI, lepszej koordynacji działań oraz dalszym rozwoju takich programów jak GovTech Polska.
Przeczytaj również
Dobre wyniki finansowe Exclusive Networks (właściciela Veracomp) za 2020 rok

„Przygotowany przez nas dokument uwzględnia nie tylko międzynarodowy, prawny, czy techniczno-organizacyjny wymiar wykorzystania sztucznej inteligencji, ale i wymiar etyczny” – przekonuje minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Koordynacja działań

Przyjęty dokument określa wymagania oraz warunki zastosowania AI, które obejmują wszystkie fazy – począwszy od projektowania rozwiązań, poprzez badanie, rozwój, wdrożenie, stosowanie i używanie, aż po wyłączenie z obrotu. Zakłada też stworzenie, w ramach struktur rządu, centrum koordynacyjnego przy Ministrze Cyfryzacji, którego celem będzie monitorowanie wdrożenia polityki AI w Polsce, a także koordynacja działań partnerów – informują przedstawiciele resortu. Zadaniem wspomnianego ośrodka będzie także skoordynowanie rozproszonych źródeł finansowania w budżecie państwa, programach pomocowych, w tym Unii Europejskiej, a także funduszy inwestycyjnych i przekazywanie ich na badania, rozwój oraz inwestycje związane z AI.

Przypomnijmy, że pierwszy projekt dokumentu poddano konsultacjom publicznym i prekonsultacjom rządowym w sierpniu oraz wrześniu 2019 roku – wzięło w nich udział 46 podmiotów. Następnie, w lutym i marcu 2020 roku, przeprowadzono dalsze konsultacje, w tym międzyresortowe, eksperckie oraz społeczne. W lipcu 2020 r. „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” została wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu z pozytywną opinią Centrum Analiz Strategicznych.

Obecnie dokument został przekazany do dalszych prac legislacyjnych. Jego przyjęcie przez Stały Komitet Rady Ministrów planowane jest na przełomie września i października bieżącego roku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *