Rynek

Przyjęto „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) przyjął „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. Dokument, określający działania i cele w trzech perspektywach czasowych, ma pomóc w zwiększeniu wpływu rozwiązań AI przy budowaniu potencjału krajowej gospodarki – poinformowali przedstawiciele ministerstwa cyfryzacji.  

Przyjęto „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”

„Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” wspiera i uzupełnia inne dokumenty, m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych, w tym OECD. Akt prezentuje działania dla Polski w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 roku), średnioterminowej (do 2027 roku) i długoterminowej (po 2027 roku).

Wspomniane działania podzielono na sześć obszarów:

  • AI i społeczeństwo – poczynania mające na celu uczynić z Polski jednego z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych, a z Polaków – społeczeństwo świadome konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych.
  • AI i innowacyjne firmy – wsparcie polskich przedsiębiorstw AI, m.in. poprzez tworzenie mechanizmów finansowania ich rozwoju, współpracy start up-ów z rządem.
  • AI i nauka – wsparcie polskiego środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w obszarze AI, m.in. przygotowanie kadry ekspertów AI.
  • AI i edukacja – działania podejmowane od kształcenia podstawowego, aż do poziomu uczelni wyższych – programy kursów dla osób zagrożonych utratą pracy na skutek rozwoju nowych technologii, granty edukacyjne.
  • AI i współpraca międzynarodowa – postępowanie na rzecz wsparcia polskiego biznesu w zakresie AI oraz rozwój technologii na arenie międzynarodowej.
  • AI i sektor publiczny – wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz AI, lepszej koordynacji działań oraz dalszym rozwoju takich programów jak GovTech Polska.
Przeczytaj również
Organizacje reprezentujące branżę ICT apelują do premiera o zmiany w Polskim Ładzie

„Przygotowany przez nas dokument uwzględnia nie tylko międzynarodowy, prawny, czy techniczno-organizacyjny wymiar wykorzystania sztucznej inteligencji, ale i wymiar etyczny” – przekonuje minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Koordynacja działań

Przyjęty dokument określa wymagania oraz warunki zastosowania AI, które obejmują wszystkie fazy – począwszy od projektowania rozwiązań, poprzez badanie, rozwój, wdrożenie, stosowanie i używanie, aż po wyłączenie z obrotu. Zakłada też stworzenie, w ramach struktur rządu, centrum koordynacyjnego przy Ministrze Cyfryzacji, którego celem będzie monitorowanie wdrożenia polityki AI w Polsce, a także koordynacja działań partnerów – informują przedstawiciele resortu. Zadaniem wspomnianego ośrodka będzie także skoordynowanie rozproszonych źródeł finansowania w budżecie państwa, programach pomocowych, w tym Unii Europejskiej, a także funduszy inwestycyjnych i przekazywanie ich na badania, rozwój oraz inwestycje związane z AI.

Przypomnijmy, że pierwszy projekt dokumentu poddano konsultacjom publicznym i prekonsultacjom rządowym w sierpniu oraz wrześniu 2019 roku – wzięło w nich udział 46 podmiotów. Następnie, w lutym i marcu 2020 roku, przeprowadzono dalsze konsultacje, w tym międzyresortowe, eksperckie oraz społeczne. W lipcu 2020 r. „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” została wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu z pozytywną opinią Centrum Analiz Strategicznych.

Obecnie dokument został przekazany do dalszych prac legislacyjnych. Jego przyjęcie przez Stały Komitet Rady Ministrów planowane jest na przełomie września i października bieżącego roku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.