CDOPolecane tematy

Raport F5: Rośnie apetyt na modernizację aplikacji – w grze AI i przetwarzanie na krawędzi

Według raportu firmy F5 “State of Application Strategy 2021”, wysiłki organizacji podejmowane dla cyfrowej transformacji pogłębiają się i nabierają tempa. Firmy kładą obecnie szczególny nacisk na wykorzystanie sztucznej inteligencji, telemetrii oraz wdrożeń w środowiskach wielochmurowych. Wynika to przede wszystkim z potrzeby poprawy łączności, zredukowania opóźnień, zapewnienia ochrony i zwiększenia zasięgu analityki opartej o dane – wskazują przedstawiciele F5.

Raport F5: Rośnie apetyt na modernizację aplikacji – w grze AI i przetwarzanie na krawędzi

Najważniejsze informacje

  • 57% respondentów przyśpieszyło ekspansję cyfrową – oznacza to 31% wzrost od zeszłego roku.
  • Wskaźnik przyjęcia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które są wyznacznikiem późnego etapu transformacji cyfrowej, wzrósł z kolei ponad trzykrotnie, do 56%.
  • Co ciekawe, odnotowano również 133% wzrost r/r respondentów, którzy przyznają, że modernizują aplikacje wewnętrzne czy klienckie – obecnie jest to praktyka stosowana przez 77% przebadanego audytorium.
  • Z badania wynika także, iż 87% respondentów będzie wykorzystywało aplikacje oraz architektury nowoczesne obok tradycyjnych (to 11% wzrost w stosunku do 2020 roku).
  • Ochrona w modelu SaaS została określona jako główny cel strategiczny organizacji w ciągu najbliższych dwóch do pięciu lat, informują autorzy badania, dodając, że jednocześnie firmy przygotowują się do rozwiązania złożoności architektonicznej wynikającej z dodawania SaaS, rozwiązań brzegowych, utrzymania on-premises i środowisk wielochmurowych oraz modernizacji aplikacji.
  • 39% ankietowanych uważa, że przetwarzanie brzegowe będzie strategicznie ważne w nadchodzących latach, a 15% z nich już hostuje ochronę i dostarczanie aplikacji na brzegu sieci.
  • Alarmująco dużo, bo 95% z badanych, twierdzi, że brakuje im wiedzy, którą można czerpać z funkcjonujących u nich rozwiązań do monitorowania i analityki.
  • Niepokojący jest również fakt, że jedynie 12% ankietowanych organizacji przekazuje zbierane dane do jednostek biznesowych, a mniej niż 24% wykorzystuje dane i wiedzę do kontrolowania, znajdowania potencjalnych degradacji wydajności.

Analiza F5 wskazuje także zwiększone zainteresowanie chmurą, rozwiązaniami w formie usług (SaaS), przetwarzaniem na krawędzi sieci i technologiami ochrony oraz dostarczania aplikacji. “Więcej organizacji niż kiedykolwiek dotąd zmodernizowało i wdrożyło aplikacje (oraz technologie wspierające ich ochronę i dostarczanie) bliżej użytkowników. Dodajmy do tego wykorzystanie przetwarzania brzegowego i mamy nieprawdopodobną przestrzeń biznesową dla aplikacji adaptacyjnych. Takich, które mogą się samodzielnie rozwijać, chronić i naprawiać bez względu na środowisko, w którym są dostarczane czy sposób ich użycia” – komentuje Ireneusz Wiśniewski, dyrektor zarządzający F5 Poland.

Przeczytaj również
Perspektywa powstania komputerów kwantowych zmienia całkowicie obraz obecnego cyberbezpieczeństwa

Trzykrotny wzrost adaptacji AI, dwukrotny modernizacji

Jak wynika ze wspomnianego raportu, wskaźnik przyjęcia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które są wyznacznikiem późnego etapu transformacji cyfrowej, wzrósł rok do roku ponad trzykrotnie, do 56%. Co więcej, 57% respondentów przyśpieszyło ekspansję cyfrową – oznacza to 31% wzrost od zeszłego roku. Autorzy badania podkreślają, że wskaźnik pokazuje, jak mocno skupiono się na automatyzacji procesów biznesowych, orkiestracji i digital workflow – poprzez łączenie różnych aplikacji (usług) celem tworzenia płynnych doświadczeń cyfrowych dla użytkowników. Ten sam cel jest także osiągany dzięki łączeniu interfejsów API.

Co ciekawe, odnotowano również 133% wzrost r/r respondentów, którzy przyznają, że modernizują aplikacje wewnętrzne czy klienckie – obecnie jest to praktyka stosowana przez 77% przebadanego audytorium. Dwie-trzecie respondentów korzystało z co najmniej dwóch metod tworzenia nowoczesnych obciążeń (kombinacja tradycyjnych i nowoczesnych komponentów aplikacji, które powstały w wyniku modernizacji), zwracają uwagę twórcy analizy.

Inne, wybiegające w przyszłość spostrzeżenia raportu wskazują, że ponad połowa respondentów traktuje infrastrukturę jako kod. Organizacje wykorzystujące podobne podejście są dwa razy bardziej skłonne do częstszego wdrażania aplikacji, nawet gdy korzystają z automatyzacji. Są także cztery razy bardziej skłonne do pełnej automatyzacji pipeline’ów aplikacji oraz dwa razy bardziej prawdopodobne jest, że ponad połowa ich aplikacyjnego portfolio została wdrożona przy użyciu w pełni zautomatyzowanych potoków, wskazują przedstawiciele F5.

Przeczytaj również
Po 5 latach znika Ministerstwo Cyfryzacji

Trendy i zmiany w architekturze

Z badania wynika także, iż 87% respondentów będzie wykorzystywało aplikacje oraz architektury nowoczesne obok tradycyjnych (to 11% wzrost w stosunku do 2020 roku). Niemal połowa wszystkich organizacji, a 30% więcej r/r, twierdzi, że zarządza przynajmniej pięcioma różnymi architekturami. Prawie 50% przebadanych zgadza się, że pandemia była kluczowym czynnikiem w przyśpieszeniu ruchu do chmury i SaaS. Aż 68% hostuje w chmurze przynajmniej część ochrony aplikacyjnej i technologii dostarczania, które pełnią (wg. 80% badanych)  krytyczne role wspomagające obsługę klienta (doświadczenie użytkownika) i umowy SLA.

Ochrona w modelu SaaS została określona jako główny cel strategiczny organizacji w ciągu najbliższych dwóch do pięciu lat, informują autorzy badania, dodając, że jednocześnie firmy przygotowują się do rozwiązania złożoności architektonicznej wynikającej z dodawania SaaS, rozwiązań brzegowych, utrzymania on-premises i środowisk wielochmurowych oraz modernizacji aplikacji.

Istotne przetwarzanie brzegowe

76% przebadanych przez F5 organizacji zaimplementowało albo planuje właśnie wdrożenia na krawędzi. Jako główne czynniki implementacji wskazywane są poprawienie wydajności aplikacji i zbieranie danych analitycznych. Ponadto, 39% uważa, że przetwarzanie brzegowe będzie strategicznie ważne w nadchodzących latach, a 15% z nich już hostuje ochronę i dostarczanie aplikacji na brzegu sieci, wynika z raportu.

Ciekawym przypadkiem wykorzystania krawędzi są także kwestie zarządzania współczesnymi zasobami ludzkimi: 42% respondentów raportu będzie w pełni wspierać zdalną pracę w możliwej do przewidzenia przyszłości. Z kolei tylko 15% planuje powrót pracowników do biur.

Brakuje wiedzy i kompetencji w obszarze wykorzystania danych

Ponad 50% respondentów raportu deklaruje, że już dysponuje narzędziami potrzebnymi do raportowania prawidłowego działania aplikacji krytycznych dla biznesu. Niemniej, alarmująco dużo, bo 95% z nich, twierdzi, że brakuje im wiedzy, którą można czerpać z funkcjonujących u nich rozwiązań do monitorowania i analityki. Dane zbierane przez narzędzia organizacji są wykorzystywane głównie w rozwiązywaniu problemów, następnie do wstępnego ostrzegania przed problemami z wydajnością. Jak zauważają autorzy badania, niepokojący jest fakt, że jedynie 12% ankietowanych przekazuje te dane do jednostek biznesowych, a mniej niż 24% organizacji wykorzystuje dane i wiedzę do kontrolowania, znajdowania potencjalnych degradacji wydajności.

Przeczytaj również
Migracja do chmury to najlepszy sposób na zapewnienie infrastruktury IT dobrej jakości

Z kolei w wypadku monitorowania komponentów modernizujących aplikacje, 62% uczestników badania mierzy wydajność tylko w kategoriach czasu odpowiedzi. Ponad 80% ankietowanych, świadomych konieczności poprawy, twierdzi, że dane i telemetria są „bardzo istotne” dla ich planów ochrony, a ponad 50% spodziewa się korzystnego wpływu sztucznej inteligencji na ten obszar, wynika z raportu.

“Tylko organizacje posiadające odpowiednią kombinację wiedzy pochodzącej z danych i automatyzacji będą w stanie sortować przytłaczającą ilość danych, rozpoznawać zbliżające się problemy z dostępnością i wydajnością oraz działać wystarczająco szybko, aby im zapobiec. Do tego czasu, wiele z organizacji nie będzie w stanie w pełni wykorzystać swoich postępów w cyfrowej transformacji czy wygenerować niezbędnej prędkości dla biznesu napędzanego sztuczną inteligencją. Będzie to wymagało strategii aplikacyjnej, która zawiera ochronę aplikacyjną i rozwiązania technologii dostarczania, które podążają za aplikacjami, nawet gdy wdrożenia będą dokonywane w wielu środowiskach, coraz bliżej użytkownika i na krawędzi sieci” – podsumowuje Ireneusz Wiśniewski.

Przygotowując raport “State of Application Strategy 2021” przebadano ponad 1500 respondentów z całego świata z różnych branż, rozmiarów organizacji i ról zawodowych. Analiza F5 skupiła się na decydentach IT, aby podkreślić priorytety, obawy i oczekiwania osób najbardziej odpowiedzialnych za sprostanie najtrudniejszym wyzwaniom współczesnej gospodarki cyfrowej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *