CDOPolecane tematy

Raport F5: Rośnie apetyt na modernizację aplikacji – w grze AI i przetwarzanie na krawędzi

Według raportu firmy F5 “State of Application Strategy 2021”, wysiłki organizacji podejmowane dla cyfrowej transformacji pogłębiają się i nabierają tempa. Firmy kładą obecnie szczególny nacisk na wykorzystanie sztucznej inteligencji, telemetrii oraz wdrożeń w środowiskach wielochmurowych. Wynika to przede wszystkim z potrzeby poprawy łączności, zredukowania opóźnień, zapewnienia ochrony i zwiększenia zasięgu analityki opartej o dane – wskazują przedstawiciele F5.

Raport F5: Rośnie apetyt na modernizację aplikacji – w grze AI i przetwarzanie na krawędzi

Najważniejsze informacje

  • 57% respondentów przyśpieszyło ekspansję cyfrową – oznacza to 31% wzrost od zeszłego roku.
  • Wskaźnik przyjęcia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które są wyznacznikiem późnego etapu transformacji cyfrowej, wzrósł z kolei ponad trzykrotnie, do 56%.
  • Co ciekawe, odnotowano również 133% wzrost r/r respondentów, którzy przyznają, że modernizują aplikacje wewnętrzne czy klienckie – obecnie jest to praktyka stosowana przez 77% przebadanego audytorium.
  • Z badania wynika także, iż 87% respondentów będzie wykorzystywało aplikacje oraz architektury nowoczesne obok tradycyjnych (to 11% wzrost w stosunku do 2020 roku).
  • Ochrona w modelu SaaS została określona jako główny cel strategiczny organizacji w ciągu najbliższych dwóch do pięciu lat, informują autorzy badania, dodając, że jednocześnie firmy przygotowują się do rozwiązania złożoności architektonicznej wynikającej z dodawania SaaS, rozwiązań brzegowych, utrzymania on-premises i środowisk wielochmurowych oraz modernizacji aplikacji.
  • 39% ankietowanych uważa, że przetwarzanie brzegowe będzie strategicznie ważne w nadchodzących latach, a 15% z nich już hostuje ochronę i dostarczanie aplikacji na brzegu sieci.
  • Alarmująco dużo, bo 95% z badanych, twierdzi, że brakuje im wiedzy, którą można czerpać z funkcjonujących u nich rozwiązań do monitorowania i analityki.
  • Niepokojący jest również fakt, że jedynie 12% ankietowanych organizacji przekazuje zbierane dane do jednostek biznesowych, a mniej niż 24% wykorzystuje dane i wiedzę do kontrolowania, znajdowania potencjalnych degradacji wydajności.

Analiza F5 wskazuje także zwiększone zainteresowanie chmurą, rozwiązaniami w formie usług (SaaS), przetwarzaniem na krawędzi sieci i technologiami ochrony oraz dostarczania aplikacji. “Więcej organizacji niż kiedykolwiek dotąd zmodernizowało i wdrożyło aplikacje (oraz technologie wspierające ich ochronę i dostarczanie) bliżej użytkowników. Dodajmy do tego wykorzystanie przetwarzania brzegowego i mamy nieprawdopodobną przestrzeń biznesową dla aplikacji adaptacyjnych. Takich, które mogą się samodzielnie rozwijać, chronić i naprawiać bez względu na środowisko, w którym są dostarczane czy sposób ich użycia” – komentuje Ireneusz Wiśniewski, dyrektor zarządzający F5 Poland.

Przeczytaj również
Co łączy przełomowe układy pamięci nieulotnej i gorączkę złota z XIX wieku?

Trzykrotny wzrost adaptacji AI, dwukrotny modernizacji

Jak wynika ze wspomnianego raportu, wskaźnik przyjęcia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które są wyznacznikiem późnego etapu transformacji cyfrowej, wzrósł rok do roku ponad trzykrotnie, do 56%. Co więcej, 57% respondentów przyśpieszyło ekspansję cyfrową – oznacza to 31% wzrost od zeszłego roku. Autorzy badania podkreślają, że wskaźnik pokazuje, jak mocno skupiono się na automatyzacji procesów biznesowych, orkiestracji i digital workflow – poprzez łączenie różnych aplikacji (usług) celem tworzenia płynnych doświadczeń cyfrowych dla użytkowników. Ten sam cel jest także osiągany dzięki łączeniu interfejsów API.

Co ciekawe, odnotowano również 133% wzrost r/r respondentów, którzy przyznają, że modernizują aplikacje wewnętrzne czy klienckie – obecnie jest to praktyka stosowana przez 77% przebadanego audytorium. Dwie-trzecie respondentów korzystało z co najmniej dwóch metod tworzenia nowoczesnych obciążeń (kombinacja tradycyjnych i nowoczesnych komponentów aplikacji, które powstały w wyniku modernizacji), zwracają uwagę twórcy analizy.

Inne, wybiegające w przyszłość spostrzeżenia raportu wskazują, że ponad połowa respondentów traktuje infrastrukturę jako kod. Organizacje wykorzystujące podobne podejście są dwa razy bardziej skłonne do częstszego wdrażania aplikacji, nawet gdy korzystają z automatyzacji. Są także cztery razy bardziej skłonne do pełnej automatyzacji pipeline’ów aplikacji oraz dwa razy bardziej prawdopodobne jest, że ponad połowa ich aplikacyjnego portfolio została wdrożona przy użyciu w pełni zautomatyzowanych potoków, wskazują przedstawiciele F5.

Przeczytaj również
Blisko trzy czwarte konsumentów w Polsce ma świadomość wykorzystywania ich danych osobowych w internecie

Trendy i zmiany w architekturze

Z badania wynika także, iż 87% respondentów będzie wykorzystywało aplikacje oraz architektury nowoczesne obok tradycyjnych (to 11% wzrost w stosunku do 2020 roku). Niemal połowa wszystkich organizacji, a 30% więcej r/r, twierdzi, że zarządza przynajmniej pięcioma różnymi architekturami. Prawie 50% przebadanych zgadza się, że pandemia była kluczowym czynnikiem w przyśpieszeniu ruchu do chmury i SaaS. Aż 68% hostuje w chmurze przynajmniej część ochrony aplikacyjnej i technologii dostarczania, które pełnią (wg. 80% badanych)  krytyczne role wspomagające obsługę klienta (doświadczenie użytkownika) i umowy SLA.

Ochrona w modelu SaaS została określona jako główny cel strategiczny organizacji w ciągu najbliższych dwóch do pięciu lat, informują autorzy badania, dodając, że jednocześnie firmy przygotowują się do rozwiązania złożoności architektonicznej wynikającej z dodawania SaaS, rozwiązań brzegowych, utrzymania on-premises i środowisk wielochmurowych oraz modernizacji aplikacji.

Istotne przetwarzanie brzegowe

76% przebadanych przez F5 organizacji zaimplementowało albo planuje właśnie wdrożenia na krawędzi. Jako główne czynniki implementacji wskazywane są poprawienie wydajności aplikacji i zbieranie danych analitycznych. Ponadto, 39% uważa, że przetwarzanie brzegowe będzie strategicznie ważne w nadchodzących latach, a 15% z nich już hostuje ochronę i dostarczanie aplikacji na brzegu sieci, wynika z raportu.

Ciekawym przypadkiem wykorzystania krawędzi są także kwestie zarządzania współczesnymi zasobami ludzkimi: 42% respondentów raportu będzie w pełni wspierać zdalną pracę w możliwej do przewidzenia przyszłości. Z kolei tylko 15% planuje powrót pracowników do biur.

Brakuje wiedzy i kompetencji w obszarze wykorzystania danych

Ponad 50% respondentów raportu deklaruje, że już dysponuje narzędziami potrzebnymi do raportowania prawidłowego działania aplikacji krytycznych dla biznesu. Niemniej, alarmująco dużo, bo 95% z nich, twierdzi, że brakuje im wiedzy, którą można czerpać z funkcjonujących u nich rozwiązań do monitorowania i analityki. Dane zbierane przez narzędzia organizacji są wykorzystywane głównie w rozwiązywaniu problemów, następnie do wstępnego ostrzegania przed problemami z wydajnością. Jak zauważają autorzy badania, niepokojący jest fakt, że jedynie 12% ankietowanych przekazuje te dane do jednostek biznesowych, a mniej niż 24% organizacji wykorzystuje dane i wiedzę do kontrolowania, znajdowania potencjalnych degradacji wydajności.

Przeczytaj również
Duże spadki na rynku e-commerce, czy handel cyfrowy traci na znaczeniu?

Z kolei w wypadku monitorowania komponentów modernizujących aplikacje, 62% uczestników badania mierzy wydajność tylko w kategoriach czasu odpowiedzi. Ponad 80% ankietowanych, świadomych konieczności poprawy, twierdzi, że dane i telemetria są „bardzo istotne” dla ich planów ochrony, a ponad 50% spodziewa się korzystnego wpływu sztucznej inteligencji na ten obszar, wynika z raportu.

“Tylko organizacje posiadające odpowiednią kombinację wiedzy pochodzącej z danych i automatyzacji będą w stanie sortować przytłaczającą ilość danych, rozpoznawać zbliżające się problemy z dostępnością i wydajnością oraz działać wystarczająco szybko, aby im zapobiec. Do tego czasu, wiele z organizacji nie będzie w stanie w pełni wykorzystać swoich postępów w cyfrowej transformacji czy wygenerować niezbędnej prędkości dla biznesu napędzanego sztuczną inteligencją. Będzie to wymagało strategii aplikacyjnej, która zawiera ochronę aplikacyjną i rozwiązania technologii dostarczania, które podążają za aplikacjami, nawet gdy wdrożenia będą dokonywane w wielu środowiskach, coraz bliżej użytkownika i na krawędzi sieci” – podsumowuje Ireneusz Wiśniewski.

Przygotowując raport “State of Application Strategy 2021” przebadano ponad 1500 respondentów z całego świata z różnych branż, rozmiarów organizacji i ról zawodowych. Analiza F5 skupiła się na decydentach IT, aby podkreślić priorytety, obawy i oczekiwania osób najbardziej odpowiedzialnych za sprostanie najtrudniejszym wyzwaniom współczesnej gospodarki cyfrowej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.