PracaRynekPREZENTACJA PARTNERA

Rozwój kariery w IT – w jakie kompetencje inwestuje Bank Pekao

Promocja

Bank Pekao, dbając o stały rozwój swoich pracowników, organizuje wiele warsztatów i szkoleń, dzięki którym nowe osoby w firmie mają szansę podnieść swoje kwalifikacje, a bardziej doświadczeni członkowie załogi mogą je szlifować i aktualizować. Szczególnie istotne jest to w obszarach związanych z IT, gdzie nieustannie trzeba inwestować w rozwój specjalistów. Nowoczesny bank musi iść z duchem czasu, a Pekao transformuje się i inwestuje w rozwój kompetencji przyszłości, aby pracownicy z różnych obszarów, a w szczególności z obszaru IT mogli się odnaleźć w stale zmieniającym środowisku pracy, a także osiągać ponadprzeciętne rezultaty. Właśnie z tego powodu bank ten zaprosił pracowników na prowadzone przez wybitnych ekspertów wydarzenia szkoleniowe – Cyberstudnię oraz Akademię Przyszłości.

Rozwój kariery w IT – w jakie kompetencje inwestuje Bank Pekao

CyberStudnia – inicjatywa rozwojowa dla pracowników IT

Pracując w Banku Pekao pracownicy mają dostęp do szerokiej oferty wydarzeń rozwojowych, realizowanych na dużą skalę, podczas których swoim doświadczeniem dzielą się znani szkoleniowcy. Świetnym przykładem takich działań jest CyberStudnia – wspólna inicjatywa Centrum IT i Departamentu Bezpieczeństwa Banku Pekao.

Podczas trzech dni inspirujących wykładów i warsztatów online, uczestnicy mieli okazję doskonalić kompetencje niezbędne w świecie globalnej cyfryzacji, poznawać trendy technologiczne oraz uczyć się o najnowocześniejszych zabezpieczeniach dla sektora bankowego. CyberStudnia skierowana była do wszystkich pracowników Centrum IT i Departamentu Bezpieczeństwa, którzy byli nastawieni na poszerzanie wiedzy i doskonalenia swoich kompetencji.

“Oferta tego programu daje szeroki wachlarz tematów, które pozwalają poszerzyć horyzonty, zdobyć inspiracje i rozwinąć umiejętności techniczne, jakie codziennie wykorzystywane są w pracy przy bankowym IT. Te trzy dni spędziliśmy na wspólnym uczeniu się i rozmowach na temat przeciwdziałania cyberatakom z wybitnymi prelegentami, którzy chętnie przekazywali zdobywaną przez lata wiedzę” – mówi Bartosz Żukowski, dyrektor Biura Projektów HR i Modelowania Organizacji w Banku Pekao.

Do udziału w konferencji w ramach CyberStudni Pekao zaprosiło gości specjalnych, reprezentujących czołowych partnerów technologicznych, w tym IBM, Google, Microsoft, Omnilogy, Cisco, IT Solution Factor oraz 7N. Natomiast na warsztaty pracowników IT zapraszali koledzy i koleżanki z Departamentu Systemów Obszarów Wsparcia, Departamentu Transformacji Cyfrowej, Departamentu Operacji i Utrzymania, Departamentu Architektury i Procesów IT oraz Departamentu Strategii HR. W szkolenia zaangażowane były również firmy szkoleniowe, jak Sii, Altkom czy QAgile.

Wykłady w edycji z 2021 roku prowadzili prawdziwi guru w swoich dziedzinach. Inauguracyjną prelekcję poprowadził jeden z gości specjalnych, dr Piotr Biskupski – jeden z trojga IBM Quantum Ambasadorów w Polsce odpowiedzialny za propagowanie wiedzy i współpracę z klientami w obszarze wdrożeń i komercyjnego zastosowania technologii komputerów kwantowych. Aktualnie jest on zatrudniony na stanowisku IBM Security Client Technical Professional, pomaga w integracji usług w dziedzinie bezpieczeństwa, obejmującej cały cykl istnienia zagrożeń. Podczas swojego wystąpienia podzielił się obfitą dawką wiedzy o bitach i kubitach w kontekście przyszłości bankowości.

To był dopiero początek CyberStudni. Można było wysłuchać także m. in. Piotra Koniecznego – eksperta ds. bezpieczeństwa, założyciela strony Niebezpiecznik.pl, który od piętnastu lat pomaga największym polskim i zagranicznym firmom w zabezpieczaniu ich sieci oraz biznesu oraz Adama Haertle – eksperta bezpieczeństwa z dwudziestoletnim doświadczeniem, Redaktora naczelnego ZaufanaTrzeciaStrona.pl, czyli jednego z najpopularniejszych polskojęzycznych serwisów internetowych poświęconych bezpieczeństwu informacji.

To naturalnie tylko trzej z kilkunastu ekspertów w najróżniejszych dziedzinach, którzy wzięli udział w szkoleniach i wykładach CyberStudni. Uczestnicy mogli zapisać się na bardzo różnorodne wykłady inspiracyjne oraz technologiczne, podczas których dowiedzieli się np. jak wyglądają współczesne rozwiązania Disaster Recovery, jak działa zastosowanie chmury jako siły napędowej w cyfrowej transformacji w bankowości detalicznej, czy też w jaki sposób walczono z największymi włamaniami do systemów bankowych. Wykłady dotyczyły też takich problemów jak modelowanie procesów biznesowych BPMN, monitoring aplikacji i infrastruktury, a nawet sztuczna inteligencja w Big Data oraz zespołowe rozwiązywanie problemów w IT i wykorzystanie Design Thinking. W 2021 roku w serii wykładów i warsztatów wzięło udział blisko 1300 pracowników Banku Pekao.

Akademia Przyszłości – szkolenia rozwijające kompetencje przyszłości

Szalenie istotne dla rozwoju kompetencji są też szkolenia pracowników Pekao w ramach Akademii Przyszłości, gdzie omawiane zostają tematyczne obszary związane z kluczowymi kompetencjami przyszłości. Projekt realizowany jest przez Pekao wraz z CERTES, wiodącą firmą szkoleniowo-doradczą, świadczącą usługi w zakresie szkoleń, webinarów, coachingu, projektowania i wdrażania programów rozwojowych, doradztwa biznesowego i doskonalenia procesów HR. Trenerzy CERTES to doświadczeni konsultanci merytoryczni, facylitatorzy, mediatorzy i certyfikowani eksperci.

Uczestnicy Akademii Przyszłości biorą udział w serii webinarów dostarczających potężny zastrzyk wiedzy w danym obszarze tematycznym. Do tego organizowane są dodatkowe warsztaty, które umożliwiają pogłębienie zdobytej wcześniej i jej zastawanie w praktyce.

“Taki pakiet daje uczestnikom realny bonus na obecnym rynku pracy, gdzie kluczowe stały się rozwiązania online – nowoczesne i innowacyjne, stawiające na postęp w świecie digitalizacji usług. Banki to jedne z instytucji, które nie tylko nie powinny zostawać w tyle za pędzącą do przodu technologią, ale wręcz muszą ją wyprzedzać, kreować i proponować najnowocześniejsze rozwiązania w obszarach IT” – mówi Kornelia Micał, główny specjalista w Biurze Projektów HR i Modelowania Organizacji w Banku Pekao.

W ramach Akademii Przyszłości uczestnicy uczą się rozwiązywania złożonych problemów, a w tym zakresie kluczowym obszarem kompetencyjnym jest innowacyjność. To z nią wiąże się postępujący proces digitalizacyjny i wchodzące do bankowości nowe technologie. Szkolenia skierowane są także na rozwijanie inteligencji emocjonalnej i wzmacnianie odporności psychicznej pracowników. To są cechy coraz bardziej potrzebne nie tylko podczas pracy w IT, ale również w innych obszarach i w niemal każdej firmie.

Umiejętność łagodzenia stresu, radzenia sobie z problemami, pracy w grupie czy analitycznego myślenia to kompetencje, o które nie zawsze jesteśmy pytani przy rozmowie o pracę, a jednak stają się często s decydujące w codziennej styczności z wyzwaniami jakie stawia przed nami tak wielka firma jak bank z milionami klientów.

Akademia Przyszłości pomaga zatem przewidywać i radzić sobie z wyzwaniami ery przeobrażeń instytucji bankowych, zorientowanych na technologie jutra. W Pekao wykonywane jest to podczas takich szkoleń jak:

  • Kreatywność i innowacyjność – nieustanne procesy samodoskonalenia podczas pracy w Pekao wytyczają nam drogę, która wymyka się schematom. By tak się stało poznajemy mechanizmy budujące kulturę innowacji, poznajemy techniki komunikowania pomysłów i współpracy z kolegami z działu oraz przełożonymi.
  • Inteligencja społeczna i inteligencja emocjonalna – to jedne z metakompetencji przyszłości, która choć idzie w stronę cyfryzacji i robotyki, nadal nie poradzi sobie bez spajających wszelkie projekty ludzi. Tutaj nabywamy znajomość założeń IE oraz IS, techniki zarządzania emocjami własnymi i współpracowników oraz badamy tajniki zwalczania starych nawyków, walki ze stresem i empatycznego podejścia.
  • NVC – komunikacja bez przemocy – to jedna z kluczowych kompetencji przyszłości, zmieniająca nasze codzienne myślenie. Uczymy się asertywności i technik unikania konfliktów oraz stawiania im czoła, jeśli już się pojawią. Pokazywane są sposoby reagowania w trudnej sytuacji, formułowania empatycznych komunikatów i zarządzania emocjami. To oczywiście jest pomocne nie tylko w godzinach pracy, ale także w życiu prywatnym.
  • VUCA – adaptacja do zmian – jak wiemy, nie ma innowacji bez zmian, a tych nie wprowadzimy bez świadomości, że istniejące standardy mogą ulegać zmianie i być zastępowane czymś lepszym. Uczymy się tu m. in. filozofii BANI, elastyczności w podejściu do zmian czy umiejętności definiowania założeń zmiennej rzeczywistości.
  • Crossowanie umiejętności – idea podejścia oraz kompetencje, które są niezbędne w XXI wieku – tu dowiadujemy się jak szukać połączeń między kompetencjami i sposobów wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin. Współcześnie takie żonglowanie kompetencjami jest bardzo mile widziane w tak stawiających na innowacyjność instytucjach jak bank Pekao.
  • Learning Agility – poznajemy tu założenia metodologii LA i uczymy się o metakompetencjach przyszłości, co skutkować może umiejętnością podejmowania lepszych decyzji i reagowania na zmiany i innowacje. Rozwijamy umiejętność zwinnego uczenia się, krytycznego myślenia i odnajdywania się w zmieniającej się rzeczywistości.
  • Poruszanie się w e-rzeczywistości – tutaj poznajemy wyzwania cyfrowe przed jakimi stawia nas praca w zakresie IT. Zdobywamy kompetencje specjalistyczne, uczymy się wykorzystywać informacje oraz dane, poznajemy trendy m. in. w e-biznesie, e-commerce i szeroko pojętej e-rzeczywistości. Dostajemy narzędzia pozwalające zbudować stronę internetową czy sklep online.
  • Orientacja na technologię jutra: blockchain i kryptowaluty – poznajemy korzyści z zastosowania technologii blockchain oraz dostajemy na temat zagrożeń związanych z kryptowalutami i czynnikami wpływającymi na ich wartość. Pozwala nam to zrozumieć ten rynek i instrumenty jakie nim rządzą.
  • Wirtualizacja rzeczywistości: Metaverse i NFT – uczymy się o zupełnie nowym zjawisku, jakim jest wirtualizacja własności i badamy mechanizm działania Non-Fungible Tokenów. Pokazane zostają wady i zalety życia w metawersum oraz procesy kierujące emisją NFT.

Podsumowanie

Cyberstudnia oraz Akademia Przyszłości to inicjatywy potwierdzające ambicje Banku Pekao, by konsekwentnie wprowadzać strategię cyfrowego rozwoju bankowości. To jest proces, który nie powiedzie się bez pracowników. Szkolenia jakie są dla nich wdrażane mają podnosić kompetencje na wielu płaszczyznach. Jak widać na przykładzie przeprowadzanych wykładów, webinarów i warsztatów, pracownik Pekao ma możliwość rozwijania kompetencji twardych i miękkich w równym stopniu.

Za każdym, nawet najnowocześniejszym technologicznie projektem nadal stoi człowiek i nie może on zostać postawiony przed wyzwaniami samotnie, bez narzędzi pozwalającym mu zdiagnozować i przezwyciężyć wyzwania i kryzysy. Opisane wydarzenia szkoleniowe korzystnie działają na rozwój zawodowy pracowników w szczególności z sektora IT, którzy dostają dostęp do wiedzy specjalistycznej, mają styczność z weteranami branży, ale też wzmacniają się wewnętrznie, budując pewność siebie i podnosząc samoocenę.

Chcesz sprawdzić się w pracy w bankowości i dołączyć do pracowników Pekao? Zobacz otwarte rekrutacje na stronie Kariera na bank.

Rozwój kariery w IT – w jakie kompetencje inwestuje Bank Pekao

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *