PracaBranża ITRynek

Box.com rozbudowuje warszawskie centrum R&D

WYWIAD

Z Rafałem Szczepańskim, Senior Director, Engineering and Site Leaderem na Polskę w firmie Box rozmawiamy o roli i strategii rozwoju polskiego centrum kompetencyjnego Box; specyfice usług oferowanych w ramach platformy Box.com, potrzebach klientów w zakresie przechowywania i współdzielenia plików, a także wykorzystywanych technologiach.

Box.com rozbudowuje warszawskie centrum R&D
Rafał Szczepański, Senior Director, Engineering and Site Leader na Polskę w firmie Box.com

Jaką rolę w globalnych strukturach Box.com pełni polskie centrum kompetencyjne?

Polski oddział Box.com funkcjonuje od 3 lat. Obecnie zatrudniamy ponad 300 osób. Większość z nich to specjaliści związani z konkretnymi produktami, inżynierowie, projektanci aplikacji, a także analitycy danych.

Jest to o tyle istotne, że zdecydowana większość zespołów odpowiedzialnych za poszczególne produkty Box.com ma przedstawicieli w Polsce. Pracujemy w mocno rozproszonych zespołach, co ma wiele zalet. Z drugiej strony, niektóre z polskich zespołów są w pełni lokalne i autonomiczne – odpowiadamy też całościowo za wybrane produkty Box.com. Jednym z produktów Box.com, który jest ściśle rozwijany przez nasz polski zespół jest Box Canvas. Jest to platforma w kompleksowy i bezpieczny sposób wspierająca proces tzw. whiteboardingu w rozproszonych środowiskach pracy.

Podobnie jest też w warstwie infrastruktury. Z Polski odpowiadamy za kilka kluczowych obszarów dotyczących poszczególnych warstw naszego środowiska – serwerów, platformy i aplikacji. Łącznie, w ramach lokalnych struktur Box.com funkcjonuje ponad 40 zespołów produktowych.

Angażujemy się też w ciekawe projekty rozwojowe. Przykładowo, nasz lokalny zespół przewodził tworzeniu nowej aplikacji Box.com dla gogli Apple Vision Pro. Moim zdaniem, to bardzo ciekawy przykład na to, w jaki sposób technologia spatial computing, czyli przetwarzanie przestrzenne, może zrewolucjonizować nasze interakcje z komputerami.

Jakie czynniki wpłynęły na decyzję o uruchomieniu centrum kompetencyjnego Box.com właśnie w Polsce?

Pod kątem lokalizacji centrum badawczo-rozwojowego Box.com rozważano przynajmniej kilka krajów – poza Polską były to m.in. Irlandia, Wielka Brytania, Rumunia, a nawet Indie, Kanada oraz region Ameryki Południowej. Ostatecznie wybór padł na Polskę – decydujące było kilka kwestii. Przede wszystkim, mamy dużą bazę kompetencji, a nasze uczelnie kształcą świetnych specjalistów – co jest mocno widoczne z perspektywy globalnej. Istotna była też dostępność infrastruktury – w tym ówczesne plany rozwoju platformy Google Cloud, a także kwestie komunikacyjne. Nie bez znaczenia była też konkurencyjność kosztowa naszego kraju, choć ten aspekt traci na znaczeniu.

Jakie są plany rozwoju Box.com w Polsce?

Jeszcze w tym roku planujemy zatrudnić ponad 100 osób – głównie inżynierów i specjalistów od nowych technologii. Dodatkowo, szukamy też ekspertów w zakresie rozwiązań chmurowych, infrastruktury, a także bezpieczeństwa. Zwiększenie zatrudnienia jest mocno skorelowane z naszymi globalnymi planami rozwoju – w Polsce będziemy rozwijać istniejące, ale i nowe produkty Box.com.

Jakie rozwiązania dostępne w ramach Państwa platformy wykorzystują w tym kontekście sztuczną inteligencję?

Obecnie rozwijamy trzy takie produkty. Pierwszy z nich – Box Preview – pozwala na otwarcie albo przeanalizowanie zawartości poszczególnych dokumentów bez konieczności ich pobierania.

Kolejnym rozwiązaniem jest Box Notes – produkt w całości rozwijany przez nasz polski zespół. Jest to swego rodzaju edytor tekstu umożliwiający jednoczesną pracę wielu użytkowników – znów, w ramach jednolitego środowiska i bez konieczności pobierania plików na urządzenia końcowe. Jednocześnie, funkcjonalność Box Notes rozwijamy pod kątem zautomatyzowanej analizy treści, a także generowania tekstów przy wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji.

Trzecim rozwiązaniem, które będzie dostępne na platformie Box.com jest Box Hubs. Jest to narzędzie, które pozwala na agregowanie informacji zawartych w poszczególnych dokumentach po to, aby zapewnić użytkownikom szerszy kontekst i ułatwiony dostęp do danych wykraczających poza pojedynczy dokument. Sztuczna inteligencja jest też wykorzystywana m.in. w mechanizmach integrujących naszą platformę z systemami zewnętrznymi. Generalnie, jeśli mamy dostęp do specyficznych dokumentów czy plików generowanych w różnego rodzaju systemach biznesowych, to bardzo często możemy je zintegrować wykorzystując interpretację danych wspieraną właśnie przez AI.

Jakiego rodzaju silniki AI znajdują tu zastosowanie?

Wewnętrznie wykorzystujemy i analizujemy możliwości bardzo wielu modeli i technologii, zarówno komercyjnych, jak i tych, opartych na modelu open source. Jeśli chodzi o rozwiązania dostępne dla użytkowników platformy Box.com, to standardowo bazujemy na usługach OpenAI, Azure OpenAI i Google Vertex AI oraz dedykowanych, wydzielonych modelach. Dzięki temu, co bardzo istotne, dane zapisane w plikach, które nasi klienci gromadzą w ramach platformy Box.com nie zasilają globalnych modeli AI i nie służą do ich trenowania.

Jednocześnie, do tego typu usług staramy się podchodzić elastycznie i dopasowywać nasze usługi do wymagań klientów, w szczególności tych, związanych ze zgodnością czy bezpieczeństwem. Celowo zbudowaliśmy otwartą platformę, która pozwoli zainteresowanym klientom na wprowadzanie własnych modeli AI do platformy Box.com.

Jakie są filary Państwa strategii i kierunki rozwoju platformy Box.com?

Mocno stawiamy na kwestie związane z bezpieczeństwem i produktywnością, a także – na zapewnienie wsparcia dla różnorodnych ekosystemów aplikacyjnych naszych klientów. Generalnie, na przestrzeni tych niemal 20 lat działalności Box.com, świat bardzo się zmienił. Pojawiły się zróżnicowane urządzenia końcowe, upowszechniła się koncepcja chmury obliczeniowej, nasiliły się też procesy globalizacyjne.

Diametralnie zmienił się także krajobraz bezpieczeństwa IT. Świadczymy usługi dla firm z wielu krajów i regionów, a także dla rozproszonych, globalnych organizacji, więc ten aspekt ma dla nas ogromne znaczenie. Inaczej podejście do bezpieczeństwa danych, dostępu i tożsamości wygląda przecież w organizacji zatrudniającej 50 pracowników, a inaczej – 50 tys. pracowników. Jako dostawca musimy zatem odpowiadać na zróżnicowane potrzeby i wspierać bardzo różne podejścia do cyberbezpieczeństwa. Częścią naszej platformy są m.in. funkcje związane z kontrolą dostępu, zarządzaniem danymi, a także mechanizmy zapobiegające wyciekom danych, czyli de facto – udostępnianiu plików poza organizację. W tym kontekście ogromne znaczenie mają też kwestie prawne.

Jednocześnie, każda organizacja wykorzystuje dziś wiele – różnych – aplikacji, działających w różnych modelach i środowiskach. Praktycznie każda taka aplikacja w toku normalnego działania tworzy pewne pliki. Platforma Box.com daje możliwość integracji z ogromną ilością systemów po to, aby z jednego miejsca zarządzać informacjami, ale też – móc je skonsolidować w wymiarze praktycznym oraz pod kątem bezpieczeństwa. Dodatkowo, szczególny nacisk kładziemy na zapewnienie jak najwyższej dostępności naszych usług.

W jaki sposób adresują Państwo te potrzeby?

Jak wspomniałem, zapewnienie bezpieczeństwa danych naszych klientów jest jednym z najważniejszych fundamentów naszej strategii – ale także samej platformy, a więc naszych usług i poszczególnych produktów. Zapewniamy szereg narzędzi pozwalających w kompleksowy sposób podejść do bezpieczeństwa informacji w organizacji, dzięki temu, nasza platforma może pełnić – i dla wielu organizacji pełni – rolę podstawowego środowiska danych. Naszymi klientami są m.in. przedsiębiorstwa działające w branżach regulowalnych – w tym instytucje rządowe czy farmaceutyczne, jak Polpharma czy AstraZeneca. Co ważne, z wielu narzędzi dostępnych w ramach platformy Box.com mogą korzystać także użytkownicy indywidualni.

Jakie główne technologie stoją za usługami Box.com?

Platforma Box.com opiera się m.in. na usługach Google Cloud Platform. Nasz stos technologiczny obejmuje również szereg innych rozwiązań – od architektury mikroserwisowej, przez języki, takie jak: PHP, Java, Scala, JavaScript, czy Python, po natywne technologie chmurowe. W tym kontekście nasze środowisko jest dość złożone.

Kluczowe znaczenie dla naszych klientów, a więc także i dla nas, ma duży zasięg geograficzny usług Google Cloud. Dzięki temu, w ramach usługi Box Zones, umożliwiamy klientom samodzielne podejmowanie decyzji o tym, w jakiej lokalizacji będą fizycznie przechowywane ich dane.

Jakiego rodzaju organizacje przechowują swoje dane w ramach platformy Box.com i dlaczego?

Z naszych rozwiązań na potrzeby przechowywania i udostępniania plików korzystają m.in. największe światowe organizacje, w tym choćby NASA czy globalne firmy medialne. Są to więc przedsiębiorstwa, które muszą mieć zapewniony szybki i nieprzerwany sposób. Co więcej, w wielu organizacjach nasze środowisko konsoliduje kluczowe dane biznesowe. Pełni funkcję infrastruktury krytycznej. Nie możemy sobie zatem pozwolić na jakiekolwiek niedostępności platformy Box.com. Myślę, że kwestie związane z bezpieczeństwem i wysoką dostępnością naszych usług mają decydujące znaczenie dla naszych klientów.

Platforma Box.com, oprócz funkcjonalności związanej z bezpiecznym przechowywaniem oraz pracę zespołową na plikach, zapewnia także szereg dodatkowych możliwości. Mam tu na myśli dodatkowe produkty pozwalające m.in. na zapewnienie zgodności z regulacjami w zakresie danych, bezpiecznej i efektywnej współpracy różnych grup użytkowników czy narzędzia wspierające różne procesy biznesowe, obieg dokumentów, a także sprawną współpracę na bazie tzw. bogatych treści. Zapewniamy też coraz większą wartość dodaną.

Na czym więc polega wartość dodana usług oferowanych w ramach platformy Box.com?

Można pomyśleć, że Box.com służy tylko do przechowywania i synchronizowania plików pomiędzy rozproszonymi lokalizacjami. Na rynku oczywiście istnieją inne platformy o takich właśnie możliwościach. My jednak zapewniamy dużo szerszą funkcjonalność dodatkową, aniżeli jedynie łatwo dostępna, stabilna i bezpieczna pamięć masowa.

Do takich możliwość zaliczyłbym m.in. możliwość łatwego otwierania i ograniczonego modyfikowania plików, a także wspólnej pracy z danymi wprost w ramach kontrolowanego środowiska Box.com.

W coraz większym zakresie korzystamy też z mechanizmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Jest to o tyle istotne, że – jak pokazują globalne statystyki – organizacje coraz częściej mają do czynienia z danymi nieustrukturyzowanymi. Zbiory takich danych rosną w coraz większym tempie. Tymczasem, dzięki wykorzystaniu AI możemy zaoferować unikalne możliwości analizy danych zgromadzonych w różnych, nieustrukturyzowanych formach i dokumentach, aby, przykładowo, uprościć dostęp do konkretnych informacji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *