BiznesInfrastrukturaRynek

Rosną inwestycje w technologie bezprzewodowe

Jak wynika z nowego badania opublikowanego przez Panasonic Connect Europe, organizacje spodziewają się zwiększenia swojej produktywności średnio o 32% w ciągu trzech lat od wdrożenia technologii bezprzewodowej. Nawet 36% organizacji uważa technologię 5G za kluczową inwestycję dla swojego biznesu. Z kolei 22% ankietowanych jako najważniejszą technologię bezprzewodową postrzega WiFi 6. 

Rosną inwestycje w technologie bezprzewodowe

Równie duże – po 21% dla każdej z technologii – określane jest przez respondentów zainteresowanie Bluetoothem oraz Sieciami Długiego Zasięgu (LoRaWAN). Organizacje poszukują bowiem odpowiednich rozwiązań technologicznych dla specjalistycznych zastosowań w swoich branżach, np. w logistyce łańcucha dostaw czy produkcji.

Jak wynika z analizy firmy Panasonic, nawet 41% decydentów podjęło już decyzję o zaangażowaniu w projekty bezprzewodowe lub planuje obecnie ich realizację. Kolejne 38% respondentów znajduje się już w fazie wdrażania tych projektów.

Nadal pojawiają się jednak wyzwania do przezwyciężenia. 24% ankietowanych wyraziło obawy dotyczące bezpieczeństwa informatycznego, natomiast 22% wyraża zaniepokojenie kwestiami interoperacyjności i problemami związanymi z łącznością w obecnej infrastrukturze IT. 20% respondentów jest z kolei nieufnych w stosunku do łatwości zarządzania technologią sieci bezprzewodowej, a podobny odsetek zgłasza brak zaufania do zasobów, wiedzy i umiejętności IT.

“W biznesach brakuje wewnętrznej wiedzy i zasobów, a dostawcy technologii mogą odegrać istotną rolę we wspieraniu organizacji poprzez dostarczanie swojej ekspertyzy i edukacji, aby wzmocnić pewność działania i zapełnić luki w zasobach. Perspektywy dla technologii bezprzewodowej są bardzo pozytywne, z silną chęcią do innowacji i zaawansowanego wdrożenia” – komentuje Jan Kaempfer, Marketing Director w Panasonic Connect Europe.

Ankieta, przeprowadzona przez niezależną firmę badawczą Opinion Matters, na zlecenie Panasonic Connect Europe, dotyczyła ponad 300 głównych decydentów odpowiedzialnych za technologie bezprzewodowe i sieciowe w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech w następujących sektorach: handel detaliczny, logistyka i łańcuch dostaw, produkcja, edukacja, media i rozrywka oraz sektor publiczny i służby ratownicze.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *