Rynek

Ruszyła II tura naborów w ramach programu Cyfrowa Europa – w puli ponad 210 mln euro

Od 4 lipca br. można już składać wnioski dotyczące prawie wszystkich obszarów tematycznych programu – Sztuczna Inteligencja, Cyberbezpieczeństwo, Zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz Wdrażanie technologii cyfrowych. Dodatkowo opublikowano też nabory z obszaru Półprzewodniki.

Ruszyła II tura naborów w ramach programu Cyfrowa Europa – w puli ponad 210 mln euro

Do dnia 21 listopada 2024 roku można więc formułować wnioski w następujących naborach:

  • Rozwój zaawansowanych umiejętności cyfrowych (budżet: 55 mln euro). Celem tego naboru jest opracowanie i realizację programów kształcenia wyższego, nabór skierowany jest przede wszystkim do uczelni wyższych.
  • Stworzenie ekosystemu połączonych w sieć Local Digital Twins w UE (budżet: 20 mln euro). Nabór stanowi kontynuację działań dot. wspierania miast i społeczności we wdrażaniu cyfrowych platform danych oraz tworzeniu cyfrowych bliźniaków. Zadanie będzie realizowane w formule finansowania kaskadowego zarządzanego przez wybrane w wyniku naboru konsorcjum międzynarodowe.
  • Finansowanie dla realizacji projektów wielokrajowych (Multi-Country Projects) (budżet: 25 mln euro). Realizacja wielkoskalowych Multi-Country Projects oparta jest na zapisach dokumentu unijnego Droga ku cyfrowej dekadzie i wymaga zaangażowania jak najwięcej krajów.
  • Wsparcie hubów mających za zadanie walkę ze zjawiskiem dezinformacji (European Digital Media Observatory) (budżet: 8 mln euro). Polska została objęta działaniem hubu pn. CEDMO (Central European Digital Media Observatory).

Cyberbezpieczeństwo

Do naborów w obszarze Cyberbezpieczeństwo można aplikować do 21 stycznia 2025. Obejmują one:

  • Budowę i wzmacnianie krajowych centrów operacji bezpieczeństwa (SOC), platform transgranicznych SOC oraz ekosystemu SOC – 3 nabory (budżet: 12,8 mln euro).
  • Wykorzystanie nowych technologii w celu poprawy wykrywania i zapobiegania cyberzagrożeniom (budżet: 35 mln euro).
  • Zwiększenie poziomu ochrony i odporności na zagrożenia cybernetyczne, w szczególności w przypadku dużych instalacji i infrastruktury przemysłowej (budżet: 35 mln euro).
  • Budowę potencjału oraz wzmacnianie współpracy w kontekście wdrażania legislacji unijnej w obszarze cyberbezpieczeństwa (budżet: 20 mln euro).

Naborami w obszarze Cyberbezpieczeństwo zarządzać będzie niedawno powołane Europejskie Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (ECCC).

Półprzewodniki

Program Cyfrowa Europa przeznacza również środki na finansowanie rozwoju produkcji półprzewodników w Europie.

Nabory w tym obszarze prowadzi Chips Joint Undertaking, które ogłosiło 4 lipca br. 4 nabory z łącznym budżetem w wysokości 325 mln euro, z czego 185 mln euro pochodzi z programu Cyfrowa Europa. Dwa z nich dotyczące ustanowienia krajowych centrów kompetencji zostały otwarte do aplikowania, a kolejne dwa dotyczące budowy tzw. Design Platform oraz linii pilotażowej zostaną otwarte w kolejnych tygodniach.

Informacje o tych naborach dostępne są na portalu EU Funding & Tenders oraz na stronie: www.chips-ju.europa.eu/callsinfo/.

Kto może wnioskować?

Nabory w ramach programu Cyfrowa Europa skierowane są do wszystkich krajów członkowskich UE oraz tych stowarzyszonych z programem. Wnioskodawcami mogą być m.in.: instytuty badawcze, środowiska akademickie z uczelniami na czele, MŚP, startupy z branży IT, instytucje publiczne oraz organy administracji publicznej.

Nabory prowadzi Komisja Europejska. Wnioski składa się w języku angielskim w formie elektronicznej poprzez portal Komisji.

Informacje o naborach w języku polskim opublikowane są na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego dla Programu Digital Europe: Nabory.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *