Rynek

W 2021 roku Grupa EBI wsparła Polskę kwotą 6,5 mld euro, z czego ponad 1,4 mld euro trafiło do branży ICT

Europejski Bank Inwestycyjny podsumował swoją działalność w Polsce w 2021 roku – okazuje się, że całkowite finansowanie wzrosło do rekordowej kwoty 6,5 mld euro. Stawia to nasz kraj na czwartym miejscu, wśród 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, pod względem wolumenu finansowania. Zwiększone wsparcie odnotowano m.in. dla projektów z zakresu cyfryzacji i innowacji. 

W 2021 roku Grupa EBI wsparła Polskę kwotą 6,5 mld euro, z czego ponad 1,4 mld euro trafiło do branży ICT

Ze wspomnianej kwoty 6,5 mld euro, którą Grupa EBI wsparła biznes i samorządy w Polsce, 5,68 mld euro pochodziło z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a 805,4 milionów euro z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Pod względem wielkości finansowania Polska znalazła się tuż za Francją, Włochami i Hiszpanią. Finansowanie to reprezentowało 1,16% polskiego PKB i przyczyniło się do wsparcia 670 tys. miejsc pracy na terenie całego kraju – podkreślają przedstawiciele Grupy.

“Podpisanie umów na finansowanie projektów o łącznej wartości 6,5 mld euro to rekordowe osiągniecie w ponad trzydziestoletniej historii działalności banku w Polsce. Dowodzi to, że Grupa EBI jest gotowa w krótkim czasie dostarczyć finansowanie do kluczowych gałęzi gospodarki borykających się z kryzysem związanym z pandemią Covid 19. Rok 2022 stawia przed nami jeszcze większe wyzwania – będziemy wspierać kraje borykające się ze skutkami wojny w Ukrainie. Z pewnością Polska będzie największym beneficjentem tego wsparcia” – zapowiedziała prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.

Wsparcie innowacyjności, cyfryzacji oraz kapitału ludzkiego

Do 1,459 mld euro wzrosło finansowanie przedsięwzięć związanych z innowacyjnością, cyfryzacją oraz wsparciem rozwoju kapitału ludzkiego. Jest to kwota większa niż w roku 2020 (1,22 mld euro). Jak się okazuje, priorytetem EBI były projekty mające na celu zwiększenie zasięgu szybkiego internetu w całej Polsce.

Przykładem flagowej transakcji jest kredyt udzielony przez EBI firmie Nexera – do 325 mln zł (73 mln euro) na projekt infrastruktury Fiber To The Home (FTTH) w pięciu województwach (warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie oraz świętokrzyskie). Projekt objęty gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), pomoże Nexerze udostępnić łącza dla około 530 tys. gospodarstw domowych, a także 1400 szkół do 2023 roku.

Kolejną znaczącą inwestycją w cyfryzację Polski jest transakcja z firmą Światłowód Inwestycje, która uzyskała dostęp do finansowania w wysokości 600 mln zł. Sieć tej firmy dotrzeć ma do 2,4 mln gospodarstw domowych do końca 2025 roku.

Również ważne dla rozwoju gospodarki są inwestycje w rozwój badań i nauki, dlatego Europejski Bank Inwestycyjny oraz Ministerstwo Finansów zawarły dwie umowy kredytowe, które mają umożliwić finansowanie grantów na podstawowe badania naukowe, przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki (na kwotę 365 mln euro) oraz wspomóc działalność w obszarze badań, rozwoju i innowacji w 70 instytutach badawczych stowarzyszonych z Polską Akademią Nauk w całym kraju (177 mln euro).

Poza infrastrukturą cyfrową i nauką, kolejny rok z rzędu rósł również poziom inwestycji wspierających zieloną transformację polskiej gospodarki (1,1 mld euro), infrastrukturę i zrównoważony rozwój miast oraz regionów (2,16 mld euro), a sektor MŚP otrzymał dofinansowanie w wysokości 1,78 mld euro.

Perspektywy strategiczne Grupy EBI w Polsce w 2022 roku

Według zapowiedzi przedstawicieli Grupy EBI, w tym roku będzie ona nadal wspierać zieloną i cyfrową transformację Polski, wysokiej jakości projekty infrastrukturalne w miastach i regionach oraz innowacje i rozwój małych przedsiębiorstw. Kontynuowane będzie również wsparcie niwelujące skutki pandemii Covid-19. Ponadto Grupa wspierać będzie kraje przyjmujące uchodźców z Ukrainy, a Polska ma być głównym beneficjentem tego wsparcia.

Dodajmy, że ruszyła inicjatywa InvestEU, nowy program Komisji Europejskiej poświęcony modernizacji europejskiej gospodarki. Grupa EBI, za pośrednictwem EBI i EFI, zrealizuje 75% tego programu, łącząc nasze pożyczki i inne instrumenty finansowe z gwarancjami z budżetu UE. Umowę operacyjną pomiędzy Grupą EBI a Komisją Europejską podpisano w dniu 9 marca 2022 roku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *