StartupyRynek

ETCI – uruchomiono nowy europejski fundusz mający wspierać innowacyjne przedsiębiorstwa

Pięć państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) podpisały porozumienie na rzecz uruchomienia European Tech Champions Initiative (ETCI) – funduszu funduszy, którego zadaniem będzie wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw będących już na późnym etapie wzrostu.

ETCI – uruchomiono nowy europejski fundusz mający wspierać innowacyjne przedsiębiorstwa

Europejskie przedsiębiorstwa rozpoczynające funkcjonowanie w sektorze nowych technologii nie dysponują często wystarczającym kapitałem, aby móc konkurować z innymi organizacjami na skalę światową, co powoduje, że przenoszą swą działalność za granicę. Zlikwidowanie tej luki w rozwoju mogłoby stworzyć wiele nowych miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji oraz pobudzić wzrost gospodarczy, uważają inicjatorzy ETCI.

Według przyjętego założenia, ETCI ma pogłębić europejskie rynki venture capital (VC) poprzez wypełnienie luki w dostępności finansowania, zwłaszcza dla przedsiębiorstw zamierzających pozyskać środki powyżej 50 mln euro. Jak wskazują przedstawiciele ETCI, fundusz pomoże w stworzeniu klasy aktywów dla europejskich inwestorów instytucjonalnych w celu dywersyfikacji ich portfeli, utrzymując w ten sposób stały dopływ finansowania dla europejskich startupów przenoszących swój biznes na wyższy poziom rozwoju. Takie podejście sprzyjać ma rodzimej innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wzmocnić strategiczną autonomię i konkurencyjność Europy.

Nowy fundusz pozyskał już wstępne finansowe zobowiązania ze strony Hiszpanii (1 mld euro), Niemiec (1 mld euro), Francji (1 mld euro), Włoch (150 mln euro) oraz Belgii (100 mln euro). Dodatkowe 500 mln euro wpłaciła grupa EBI, dzięki czemu łączna kwota na tym etapie wynosi 3,75 mld euro. Oczekuje się, że wielkość funduszu będzie dalej rosła wraz z przyszłymi zobowiązaniami.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *