CIOArchitektura IT

Skalowalność i elastyczność zarządzania danymi kluczowe dla gospodarki cyfrowej

Wobec zmian zachodzących w środowiskach IT większości firm niezbędne staje się zapewnienie łatwego i spójnego dostępu do danych niezależnie od tego, czy są one przechowywane lokalnie, czy też w ramach usług chmurowych. To warunek konieczny dla efektywnej cyfryzacji biznesu.

Skalowalność i elastyczność zarządzania danymi kluczowe dla gospodarki cyfrowej

Idea cyfrowej transformacji biznesu w praktyce zakłada dążenie do jak najszerszego wykorzystania dostępnych danych na potrzeby podejmowania decyzji o charakterze strategicznym oraz operacyjnym. Zagadnienia dotyczące potrzeb w zakresie zarządzania danymi były tematem przewodnim tegorocznej konferencji NetApp Directions. Podczas spotkania dyskutowano też na temat trendów kształtujących rozwój spójnych środowisk do obsługi danych biznesowych.

Według przedstawicieli firmy NetApp chęć jak najlepszego wykorzystania przybierających na sile i dostępnych dla coraz szerszego grona przedsiębiorstw strumieni informacji biznesowych wymaga zbudowania zunifikowanego oraz bezpiecznego środowiska przechowywania i analizowania danych. Niezbędne staje się też zrozumienie istoty dostępnych danych, co warunkuje możliwość wyselekcjonowania najbardziej wartościowych danych na potrzeby poszczególnych procesów biznesowych. Pogłębienie wiedzy o danych sprzyjać ma m.in. przyspieszaniu procesów decyzyjnych i skuteczniejszemu zarządzaniu obciążeniami w zakresie przetwarzania danych.

„Firmy modernizujące swoją infrastrukturę, tak by spełniała wymogi ery cyfrowej potrzebują elastycznego dostępu do danych i możliwości ich przetwarzania z dowolnego miejsca. Skalowalność i elastyczność są kluczowe dla zaspokojenia wymogów gospodarki cyfrowej” – podkreśla Maciej Bocian, Country Leader w firmie NetApp. Jego zdaniem tego rodzaju potrzebom biznesowym dobrze odpowiada rozwijana przez firmę NetApp koncepcja Data Fabric. Rozwiązania tworzone w oparciu o strategię Data Fabric mają zapewniać możliwość spójnego zarządzania danymi przechowywanymi w ramach środowisk lokalnych, jak i przy użyciu usług chmurowych. Jednolity model zarządzania danymi ma przekładać się na zwiększenie efektywności oraz szybkości reagowania działów IT. “Dzięki temu firmy mogą budować środowiska IT najlepiej dopasowane do swoich potrzeb” – podkreśla Maciej Bocian. Integracja zbiorów danych oraz automatyzacja procesów związanych z ich obsługą umożliwiać ma także uproszczenie oraz zwiększenie efektywności procesów biznesowych.

Przeczytaj również
Oracle i Equinix rozszerzają współpracę pod kątem wspierania modelu multicloud w Polsce

Przedstawiciele firmy NetApp zapowiadają dalszy rozwój oferty w oparciu o filozofię zakładającą jak najszerszą integrację technologiczną z dostawcami usług w modelu chmury obliczeniowej. Strategia ta stanowi odpowiedź na rosnącą powszechność i skalę wykorzystania usług typu IaaS. Rozwiązania NetApp mają również pozwalać na elastyczne przenoszenie danych między różnymi modelami wykorzystania chmury obliczeniowej. „Odpowiedzią na wyzwania stawiane przez lokalnych klientów będzie dalsza kooperacja z kluczowymi partnerami i pogłębianie aliansów strategicznych, a także współpraca z dostawcami usług i integratorami systemów” – zapowiada Thomas Kaiser, dyrektor regionalny NetApp odpowiedzialny za Europę Wschodnią, Turcję oraz Rosję.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *