BranżaCDORynekPolecane tematy

Sztuczna inteligencja z Europy ma konkurować z technologiami z USA i Chin

Polska i 23 inne państwa Unii Europejskiej podpisały porozumienie, którego celem jest wspieranie rozwoju rodzimych technologii bazujących na sztucznej inteligencji. Inicjatywa ma zapewnić skuteczną rywalizację europejskich rozwiązań z technologiami tworzonymi w Stanach Zjednoczonych oraz w Chinach.

Sztuczna inteligencja z Europy ma konkurować z technologiami z USA i Chin

Deklarację współpracy podpisano we wtorek, 10 kwietnia 2018 roku. Przystąpiła do niej zdecydowana większość krajów wchodzących w skład wspólnoty, w tym również Polska. Wstrzymały się Chorwacja, Cypr, Grecja oraz Rumunia. Przedstawiciele Komisji Europejskiej wyjaśniają, iż wcale nie oznacza to, że kraje te sprzeciwiają się porozumieniu – w przypadku przynajmniej części z nich niezbędne jest dopełnienie pewnych formalności przed przystąpieniem do paktu.

Ideą przewodnią wspólnego europejskiego przedsięwzięcia jest koordynowanie i wspieranie na poziomie UE rozwoju technologii bazujących na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Wśród działań, które mają być podejmowane w ramach nowej inicjatywy znalazły się m.in. dofinansowanie badań z dziedziny sztucznej inteligencji z funduszy poszczególnych państw członkowskich UE, a także podejmowanie kroków, które będą skłaniać prywatne firmy do rozwijania takich innowacji.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej wyjaśniają, że taka inicjatywa jest bardzo potrzebna, ponieważ państwa wspólnoty pozostają obecnie daleko w tyle za liderami rozwoju technologii sztucznej inteligencji. Mowa tu przede wszystkim o przedsiębiorstwach ze Stanów Zjednoczonych i Chin. Taki stan rzeczy wynikać ma m.in. z faktu, że do tej pory rozwój sztucznej inteligencji nie był w Europie w żaden sposób wspierany. Co więcej, specyfika UE sprawiała, że poszczególne państwa i firmy z różnych krajów UE raczej ze sobą konkurowały niż współpracowały. Sytuacji nie poprawiał również fakt wyraźnego zróżnicowania przepisów regulujących te kwestię w różnych krajach, co dodatkowo utrudniało prowadzenie wszelkich projektów międzynarodowych.

Mariya Gabriel, unijna komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa zapowiedziała już, że 25 kwietnia opublikowany zostanie oficjalny dokument, w którym przedstawione i omówione zostaną wszelkie potencjalnie kłopotliwe kwestie związane z prawnymi aspektami wdrażania nowego porozumienia. Zapowiadany raport ma również wyjaśniać, w jaki sposób rozwój technologii wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji może wpłynąć na europejski rynek pracy. W przygotowywanym obecnie dokumencie znaleźć mają się również odniesienia do zagrożeń wynikających z upowszechnieniem rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji, w tym m.in. robotów. Co ważne, w treści zawartego porozumienia znalazł się m.in. zapis, że „to człowiek ma pozostać kluczem do rozwoju, wdrażania i podejmowania decyzji przez sztuczną inteligencję”. Sygnatariusze porozumienia deklarują, że sprzeciwiają się tworzeniu i używaniu sztucznej inteligencji, która mogłaby zagrozić człowiekowi.

Warto wspomnieć, że niektóre europejskie państwa rozpoczęły już na własną rękę działania i współpracę w tym kierunku. Przykładowo Francuzi zapowiedzieli m.in. krajowe inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji na poziomie 1,5 mld euro. Zapowiadane jest także utworzenie wspólnego, wyspecjalizowanego w takich technologiach centrum technologicznego. Będzie ono uruchomione w ramach współpracy Francji i Niemiec. Warto dodać, że analogiczny model współpracy ma zostać wykorzystany również w ramach inicjatywy unijnej – jednym z etapów jej wdrażania ma być bowiem tworzenie międzynarodowych centrów naukowych.

Tagi

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *