BranżaCDORynekPolecane tematy

Sztuczna inteligencja z Europy ma konkurować z technologiami z USA i Chin

Polska i 23 inne państwa Unii Europejskiej podpisały porozumienie, którego celem jest wspieranie rozwoju rodzimych technologii bazujących na sztucznej inteligencji. Inicjatywa ma zapewnić skuteczną rywalizację europejskich rozwiązań z technologiami tworzonymi w Stanach Zjednoczonych oraz w Chinach.

Sztuczna inteligencja z Europy ma konkurować z technologiami z USA i Chin

Deklarację współpracy podpisano we wtorek, 10 kwietnia 2018 roku. Przystąpiła do niej zdecydowana większość krajów wchodzących w skład wspólnoty, w tym również Polska. Wstrzymały się Chorwacja, Cypr, Grecja oraz Rumunia. Przedstawiciele Komisji Europejskiej wyjaśniają, iż wcale nie oznacza to, że kraje te sprzeciwiają się porozumieniu – w przypadku przynajmniej części z nich niezbędne jest dopełnienie pewnych formalności przed przystąpieniem do paktu.

Ideą przewodnią wspólnego europejskiego przedsięwzięcia jest koordynowanie i wspieranie na poziomie UE rozwoju technologii bazujących na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Wśród działań, które mają być podejmowane w ramach nowej inicjatywy znalazły się m.in. dofinansowanie badań z dziedziny sztucznej inteligencji z funduszy poszczególnych państw członkowskich UE, a także podejmowanie kroków, które będą skłaniać prywatne firmy do rozwijania takich innowacji.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej wyjaśniają, że taka inicjatywa jest bardzo potrzebna, ponieważ państwa wspólnoty pozostają obecnie daleko w tyle za liderami rozwoju technologii sztucznej inteligencji. Mowa tu przede wszystkim o przedsiębiorstwach ze Stanów Zjednoczonych i Chin. Taki stan rzeczy wynikać ma m.in. z faktu, że do tej pory rozwój sztucznej inteligencji nie był w Europie w żaden sposób wspierany. Co więcej, specyfika UE sprawiała, że poszczególne państwa i firmy z różnych krajów UE raczej ze sobą konkurowały niż współpracowały. Sytuacji nie poprawiał również fakt wyraźnego zróżnicowania przepisów regulujących te kwestię w różnych krajach, co dodatkowo utrudniało prowadzenie wszelkich projektów międzynarodowych.

Przeczytaj również
Kyndryl to marka firmy, która powstanie na bazie działu usług zarządzania infrastrukturą IBM

Mariya Gabriel, unijna komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa zapowiedziała już, że 25 kwietnia opublikowany zostanie oficjalny dokument, w którym przedstawione i omówione zostaną wszelkie potencjalnie kłopotliwe kwestie związane z prawnymi aspektami wdrażania nowego porozumienia. Zapowiadany raport ma również wyjaśniać, w jaki sposób rozwój technologii wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji może wpłynąć na europejski rynek pracy. W przygotowywanym obecnie dokumencie znaleźć mają się również odniesienia do zagrożeń wynikających z upowszechnieniem rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji, w tym m.in. robotów. Co ważne, w treści zawartego porozumienia znalazł się m.in. zapis, że „to człowiek ma pozostać kluczem do rozwoju, wdrażania i podejmowania decyzji przez sztuczną inteligencję”. Sygnatariusze porozumienia deklarują, że sprzeciwiają się tworzeniu i używaniu sztucznej inteligencji, która mogłaby zagrozić człowiekowi.

Warto wspomnieć, że niektóre europejskie państwa rozpoczęły już na własną rękę działania i współpracę w tym kierunku. Przykładowo Francuzi zapowiedzieli m.in. krajowe inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji na poziomie 1,5 mld euro. Zapowiadane jest także utworzenie wspólnego, wyspecjalizowanego w takich technologiach centrum technologicznego. Będzie ono uruchomione w ramach współpracy Francji i Niemiec. Warto dodać, że analogiczny model współpracy ma zostać wykorzystany również w ramach inicjatywy unijnej – jednym z etapów jej wdrażania ma być bowiem tworzenie międzynarodowych centrów naukowych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *