CDOPolecane tematy

Trendy technologiczne, które ukształtują świat IT po pandemii COVID-19

Firma NTT zaprezentowała prognozę „Future Disrupted: 2021” dotyczącą trendów technologicznych, które staną się motorem przyszłych zmian. Przełomowe technologie, które według niej pojawią się po 2021 roku, odzwierciedlają wpływ pandemii COVID-19 na przyspieszenie cyfrowej transformacji społeczeństwa. Badanie zawiera również analizy ekspertów NTT.

Trendy technologiczne, które ukształtują świat IT po pandemii COVID-19

Według przedstawicieli firmy NTT, w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony, wsparciu zrównoważonego rozwoju oraz zredukowaniu wpływu na środowisko, organizacjom może pomóc pięć następujących, głównych trendów związanych z przełomowymi technologiami:

  • Globalna komunikacja będzie rozwijać się z wykorzystaniem sieci w pełni opartych na fotonice (All-Photonics Network, APN): sieci APN umożliwią przesyłanie informacji na całej drodze transmisji między terminalem a serwerem, oraz pozwolą na pracę w środowisku komunikacyjnym o bardzo niskim poborze mocy, zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju.
  • Wszystko zostanie połączone i będzie kontrolowane przez technologię Cognitive Foundation (CF): centralne zarządzanie i sprawne przydzielanie zasobów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) umożliwi integrowanie informacji z różnych czujników – głosu, wideo lub innych – w celu wspierania inicjatyw Internetu Rzeczy (IoT).
  • Przetwarzanie oparte na „cyfrowych bliźniakach” (Digital Twin Computing, DTC) pozwoli na stosowanie analityki predykcyjnej poprzez integrację świata rzeczywistego i wirtualnego: technologia DTC będzie testować odmienne środowiska poprzez swobodne kopiowanie, łączenie i wymianę różnych „cyfrowych bliźniaków” rzeczy oraz osób. Informacje te będą integrowane w aplikacjach, takich jak systemy prognozowania zatorów w ruchu drogowym, oraz pozwolą na ustalanie dokładnych prognoz przy zwalczaniu chorób.
  • Ewolucja podejścia opartego na „obywatelach programistach” (citizen developer) oraz automatyzacja procesów na podstawie robotyki zmienią sposób działania przedsiębiorstw: znaczącym wyróżnikiem organizacji będą platformy tworzone w taki sposób, aby każdy mógł tworzyć aplikacje biznesowe z użyciem danych znajdujących się w posiadaniu firmy. Podejście no code platform, oparte na „obywatelach programistach” wykorzystuje także automatyzację procesów z użyciem robotów w celu automatyzowania pewnych procesów biznesowych, dzięki czemu pracownicy mogą poświęcić czas na pracę o większej wartości.
  • Komputery kwantowe i architektura rozproszonych zasobów IT (edge computing) zapoczątkują nową erę informatyki: więcej działań związanych z przetwarzaniem danych będzie mogło być realizowanych lokalnie, a nie w centralnej chmurze, która może powodować opóźnienia. Na przykład obrazy byłyby przetwarzane i rozpoznawane przez system wizyjny komputera samochodu natychmiast – bez wysyłania informacji do chmury w celu ich weryfikacji.
Przeczytaj również
Przy 60% liczby zakażonych w społeczeństwie, epidemia Covid-19 sama, powoli wygasa

Jak wskazują eksperci NTT, wymienione przełomowe technologie są już na horyzoncie, jednak w bliższej perspektywie trendy te wzmocnią potrzebę cyfrowej transformacji, ponieważ dzięki nim przedsiębiorstwa będą w stanie zapewnić klientom i pracownikom doskonałą, bardziej połączoną oraz płynnie zintegrowaną obsługę zapewniającą pozytywne doświadczenia. W związku z tym specjaliści przewidują, że w 2021 roku transformacja cyfrowa będzie dla biznesu koniecznością, a nie kwestią wyboru.

Obsługa klientów oparta na analizie danych

Ponadto, jak stwierdzono w raporcie na temat inteligentnego miejsca pracy w 2020 roku (2020 Intelligent Workplace Report firmy NTT), w przyszłości strategie biznesowe będą budowane na bazie obsługi pracowników (employee experience) i klientów (customer experience) w sposób gwarantujący pozytywne doświadczenia. Tezę tę popiera kolejne badanie NTT – Raport z oceny obsługi klienta na świecie w 2020 roku (2020 Global Customer Experience Benchmarking Report), według którego 70% organizacji uznało, że poprawa obsługi klienta jest najważniejszym motorem ich transformacji cyfrowej.

„Przewidujemy, że w 2021 roku sukces obsługi klienta będzie zależeć od posiadania strategii opartej na analizie danych. Ogromne ilości danych o klientach z wielu źródeł – danych uzyskiwanych, rejestrowanych i zarządzanych przez większość organizacji – w przyszłym roku prawdopodobnie będą tylko rosnąć” – uważa Aneta Bartnicka, Country Manger NTT Ltd. w Polsce. „Automatyzacja będzie także odgrywać kluczową rolę w inicjatywach z zakresu obsługi pracownika. Firma NTT przewiduje postępy i wdrożenia automatyzacji procesów opartej na robotach, a także uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji” – dodała.

Przeczytaj również
Transition Technologies Managed Services dołączyła do Innovation Hub NATO

Istotne cyberbezpieczeństwo

Twórcy raportu podkreślają, iż wszelkie wdrażane rozwiązania muszą być wsparte systemami cyberbezpieczeństwa, ponieważ w 2021 roku wzrośnie jego znaczenie dla lojalności klientów i dobrostanu pracowników. W raporcie na temat inteligentnego miejsca pracy wskazano także, że 83,2% organizacji całkowicie przebudowało własne zabezpieczenia, aby uwzględnić nowe sposoby wykonywania pracy będące skutkiem pandemii. Z badania wynika, że szkolenia z zakresu nowych aplikacji i nowych sposobów wykonywania pracy zajmują odległą pozycję na liście priorytetów (prowadzi je tylko 42,8% firm), co wiąże się z wysokim poziomem ryzyka.

Realizacja programów edukowania w dziedzinie bezpieczeństwa, informowanie pracowników o aktualizacjach zasad bezpieczeństwa i ich przełożeniu na wykonywanie codziennych czynności bez względu na lokalizację, a także komunikowanie oczekiwań wobec pracowników ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania pożądanych zachowań oraz, co istotne, dla przekonania zatrudnionych do celowości działań w zakresie cyberbezpieczeństwa – podsumowują eksperci NTT.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *