InfrastrukturaCIOProgramowanie

Znajomość Kubernetes coraz bardziej kluczowa dla specjalistów IT

W odniesieniu do Kubernetes – otwartej platformy do zarządzania kontenerami w chmurze – rozważane się obecnie te same wątpliwości co dotyczące AI i automatycznego uczenia, a więc czy platforma ta zagrozi zespołom ds. IT i zastąpi ich rolę? Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę jej zdolność do koordynacji i automatyzacji zarządzania środowiskami skonteneryzowanymi. Jak zawsze, w rzeczywistości innowacyjne technologie częściej otwierają jednak nowe możliwości, niż je zamykają, uważają specjaliści.

Znajomość Kubernetes coraz bardziej kluczowa dla specjalistów IT

Jak wynika z badania firmy IDC, od 70 do 79% programistów uważa, że mają znaczny lub całkowity wpływ na decyzje zakupowe. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że 2,7 mln spośród 6,5 mln specjalistów IT na całym świecie, którzy tworzą natywne aplikacje w chmurze, używa Kubernetes (według CNCF), jest to znacząca grupa talentów, które zespoły IT muszą wspierać. A rosnąca wciąż baza programistów, którzy skupiają się na chmurze, pokazuje, jak technologie nowej generacji tak naprawdę zwiększają liczbę osób zainteresowanych branżą zarządzania IT i rozwoju oprogramowania.

Wszystkie coraz szybsze i coraz bardziej zautomatyzowane cykle rozwoju – podobnie jak stosowane na szeroką skalę kontenery – generują dwa rezultaty: koszty i dane. Kto zarządza tymi platformami i ogranicza koszty, które generują? Kto zarządza ogromną ilością tworzonych danych i ich ochroną? Odpowiedź zawsze będzie taka sama: wysoko wykwalifikowani ludzie, wskazują eksperci.

Demokratyzacja rozwoju

Obecnie w przedsiębiorstwach trwa faza wdrażania Kubernetes, podczas której próbuje się nowych rzeczy. Jedną z podstawowych możliwości, które dostrzegły już zespoły IT, jest wartość, jaką platforma ta wnosi przy grupowaniu w logiczne jednostki kontenerów, które składają się na aplikację. Takie podejście do Kubernetes — z koncentracją na aplikacji — daje zespołom możliwość szybszego i bardziej skalowalnego dostarczania aplikacji przy jednoczesnej eliminacji ryzyka błędów ludzkich, uważają eksperci. W efekcie oznacza to, że aplikacje mogą być dostarczane szybciej, na większą skalę i z większą dokładnością.

Przeczytaj również
Średni koszt nieplanowanych przestojów IT w organizacjach wzrósł o 30%

Jak podkreślają specjaliści, ciekawsze jest jednak prawdopodobnie nie to, co Kubernetes może zrobić, ale to, co dzięki niemu można osiągnąć w szerszej perspektywie. Co do zasady Kubernetes pozwala bowiem przystosować infrastrukturę i dopasować ją do potrzeb programistów, dzięki czemu może służyć jako podstawa nowoczesnych aplikacji opartych na chmurze. To prowadzi do dyskusji o tym, jaka będzie przyszłość tej technologii. Kubernetes jest bowiem w stanie działać niemal na wszystkich platformach, a te same aplikacje mogą prawie całkiem swobodnie poruszać się między nimi.

“Ta elastyczność może oznaczać, że zespoły IT zaczną zarządzać całą infrastrukturą za pomocą Kubernetes — zamiast stosować oddzielne warstwy zarządzania na potrzeby kontenerów, maszyn wirtualnych, chmur i oprogramowania jako usługi (SaaS). Tak wszechstronna zdolność do zarządzania może mieć liczne implikacje dla zespołów IT, jeśli chodzi o rzeczywisty poziom kontroli nad infrastrukturą: może na przykład zmienić sposób, w jaki przedsiębiorstwa zarządzają kosztami i zapewniają zgodność z odpowiednimi przepisami dotyczącymi danych. Z drugiej strony, może również oznaczać znacznie większe możliwości i większą szybkość cykli rozwoju oprogramowania i aplikacji. To tylko jeden ze sposobów, w jaki Kubernetes może znacząco podnieść wartość funkcji IT w organizacji, a także wartość samych umiejętności informatycznych” – komentuje Michael Cade, starszy technolog w firmie Veeam

Warto także podkreślić, że jeśli chodzi o rozwój aplikacji w branżach takich jak usługi finansowe, handel detaliczny, produkcja i wiele innych, nie liczy się już to, kto może coś zrobić, ale kto zrobi to pierwszy. Kto potrafi najszybciej wprowadzać innowacje, reagując na zmieniające się zapotrzebowanie rynku i oczekiwania klientów — w czasie liczonym w dniach, a nie miesiącach.Ten scenariusz sprawia, że miejsce IT nie jest już tylko w centrum przetwarzania danych, ale również w sali posiedzeń zarządu — ze strategiczną pozycją w przyszłości każdej firmy, przekonują specjaliści.

Przeczytaj również
Zyxel Networking Ally – centrum pomocy wspierające pracę zdalną

Możliwości i ryzyka Kubernetes

Jak wynika z niedawnego raportu Cloud Protection Trends za rok 2021 autorstwa Veeam, aż 61% organizacji na całym świecie albo już używa kontenerów w produkcji, albo aktywnie je testuje, albo zamierza zacząć je stosować w ciągu najbliższego roku. “Moja odpowiedź na obawy niektórych osób brzmi: róbmy to, co robimy najlepiej i zadawajmy te same pytania, które zadajemy w przypadku każdej platformy. Na czym jest oparta i jak zadbać o jej właściwą i wymaganą architekturę? Jeśli spojrzymy na to z poziomu platformy lub infrastruktury, nie ma znaczenia czy będziemy mieli do czynienia z pojedynczymi aplikacjami, czy też konkretnymi wyzwaniami środowiska fizycznego, wirtualnego, chmurowego, Kubernetes, czy też szerzej pojętego natywnego ekosystemu chmury. Wszystkie z nich mają swoje wady i zalety, ale to nie powstrzymuje ludzi przed przenoszeniem najbardziej newralgicznych obciążeń roboczych na optymalną platformę. Jest to scenariusz, w którym stare porzekadło „tylko dlatego, że możesz, nie oznacza, że powinieneś” jest jak najbardziej na miejscu” – uważa Michael Cade.

Oprócz zrozumienia możliwości, jakie daje Kubernetes, należy też pamiętać, że żadna platforma nie jest wolna od ryzyka. W Kubernetes wciąż zdarzają się bowiem scenariusze utraty danych, których nie da się rozwiązać metodami dostępności i replikacji. Organizacje nadal potrzebują zatem rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, które obejmie swoim zasięgiem szeroką gamę stosów aplikacji i metod wdrażania Kubernetes. Przykładem takiego rozwiązana jest Kasten K10 firmy Veeam, skupiające się na samej aplikacji. Działa ono w Kubernetes w sposób natywny, może funkcjonować w wielu klastrach w chmurze i lokalnych oraz ma świadomość usług związanych z danymi, zapewniają przedstawiciele producenta.

Przeczytaj również
5 globalnych trendów, które będą wpływać na biznes i społeczeństwo w 2023 roku

A wraz z wprowadzaniem do produkcji coraz większej liczby „stanowych” aplikacji kontenerowych konieczność holistycznej ochrony danych — tj. natywnej w obrębie kontenera, a nie „tylko” repozytorium pamięci masowej — będzie prawdopodobnie coraz większa. W konsekwencji zmniejszy się również zapotrzebowanie na natywne rozwiązania kopii zapasowych innych firm, uważają eksperci.

Podsumowując, Kubernetes i natywne aplikacje chmurowe raczej nie są odpowiedzią na wszystko i nie będą nią w przyszłości. Mimo to, jak podkreślają specjaliści, zespoły IT muszą zrozumieć, jakie są ich możliwości i zalety na tle innych rozwiązań, aby podjąć świadomą decyzję. “Zespoły, które są w stanie maksymalnie wykorzystać potencjał Kubernetes, mogą odnieść ogromny sukces, jeśli chodzi o poprawę szybkości i jakości cykli rozwoju aplikacji oraz wprowadzanie na rynek nowych funkcji, usług i produktów — tak aby zaskoczyć i zachwycić swoich klientów. Wystarczy wyobrazić sobie scenariusz, w którym Kubernetes nie tylko pozwala na szybkie i wydajne tworzenie aplikacji, ale też jest wykorzystywany do koordynowania innych obszarów działalności, maszyn wirtualnych lub IaaS opartych na chmurze oraz innych obciążeń, które korzystają z tego samego silnika koordynacji” – podsumowuje Michael Cade.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *