Praca

1/3 ofert pracy wymaga kompetencji cyfrowych

Co trzecia oferta pracy opublikowana w portalu Pracuj.pl w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2022 roku dotyczyła specjalizacji określanych jako szczególnie związane z kompetencjami cyfrowymi. Większość z nich dotyczy stanowisk bezpośrednio związanych z tworzeniem oprogramowania lub zarządzaniem środowiskami IT, jednak wymagania związane z kompetencjami cyfrowymi pojawiają się wprost także w obszarach, takich jak marketing, e-commerce czy badania i rozwój.

1/3 ofert pracy wymaga kompetencji cyfrowych

Według danych Grupy Pracuj liczba ofert pracy wymagających kompetencji cyfrowych stale rośnie – udział takich ogłoszeń w całej bazie ofert rekrutacyjnych zamieszczonych w serwisie Pracuj.pl wzrósł w pierwszym półroczu br. o 11%. Jednocześnie, co czwarta (24%) oferta pracy opublikowana na platformie Pracuj.pl w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku była skierowana wprost do specjalistów ds. IT. Aż 16% zamieszczonych w tym okresie ogłoszeń było związanych z rozwojem oprogramowania. Kolejne 8% skierowano do specjalistów z zakresu administracji IT.

1/3 ofert pracy wymaga kompetencji cyfrowych

Zdaniem przedstawicieli Grupy Pracuj cyfrowa transformacja biznesu wyraźnie odbija swój ślad na postawach pracodawców i tworzy szanse dla kandydatów, którzy budują związane z nią umiejętności – osoby posiadające kompetencje cyfrowe mogą wybierać w rosnącej liczbie ofert. “Pracownik posiadający umiejętności i wiedzę z zakresu wykorzystania technologii jest coraz bardziej cenny na rynku pracy. Ważne jednak, by zauważyć istotną kwestię: biegłość cyfrowa nie zawsze musi oznaczać umiejętności predysponujących do zostania programistą wysokiej klasy czy ekspertem R&D. W wielu branżach, takich jak np. reklama, marketing, e-commerce czy sprzedaż, wykorzystanie technologii opiera się na mniej skomplikowanych systemach, urządzeniach czy programach. Ważne jest za to ich trafne i kreatywne użytkowanie do celów zawodowych. Tak rozumiane kompetencje cyfrowe są poszukiwane w większości branż i specjalizacji” – mówi Agnieszka Bieniak, Dyrektorka HR w Grupie Pracuj.

Rosnące zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe staje się wyzwaniem dla osób, nieposiadających takich umiejętności. Co istotne, niskie kompetencje cyfrowe niektórych pracowników stają się też coraz większym wyzwaniem dla pracodawców. Jest to o tyle istotne, że jako kompetencje cyfrowe rozumiane są nie tylko specjalistyczne umiejętności związane z technologiami IT. Oczekiwania rynku pracy najczęściej sprowadzają się do zdolności sprawnego poszukiwania informacji w zasobach sieciowych, a także sprawnej obsługi sprzętu, aplikacji biznesowych oraz usług internetowych. Z analiz Komisji Europejskiej wynika tymczasem, że Polacy należą do grona najmniej biegłych cyfrowo w Unii Europejskiej.

Według danych Eurostatu z 2021 roku tylko 43% Polaków w wieku 16-74 lat posiada kompetencje cyfrowe jedynie na podstawowym poziomie. Jest to jeden z najgorszych wyników w Unii Europejskiej. Gorsze wyniki zanotowały jedynie Bułgaria (31%) oraz Rumunia (28%). Dla porównania, najwyżej oceniono poziom podstawowych kompetencji cyfrowych w Holandii, Finlandii (po 79%) oraz w Irlandii (70%).

1/3 ofert pracy wymaga kompetencji cyfrowych

Co ciekawe, Polacy dość optymistycznie oceniają swoje umiejętności cyfrowe, co stoi w sprzeczności z analizami UE czy sygnałami płynącymi od pracodawców. Z ubiegłorocznych analiz Pracuj.pl wynika, że statystycznie swoje kompetencje w zakresie nowych technologii pozytywnie ocenia aż 66% Polaków. Co trzeci (30%) jest zdania, że posiada umiejętności cyfrowe na średnim poziomie, a jedynie 4% negatywnie ocenia swoje kompetencje w tym obszarze.

Eksperci Grupy Pracuj podkreślają, że osoby, które rozwijają własne kompetencje cyfrowe mogą liczyć na znacznie większy wybór ofert zatrudnienia, lepsze warunki pracy czy wyższe wynagrodzenie, a w przyszłości takie umiejętności będą coraz bardziej niezbędne. Należy zatem zdać sobie sprawę, że kompetencje cyfrowe stały się kluczowym czynnikiem budowy kariery odpornej na przyszłe zawirowania rynku pracy. “Eurostat prognozuje, że do 2030 roku 80% obywateli Unii Europejskiej w wieku produkcyjnym będzie musiało posiadać umiejętności cyfrowe na przynajmniej podstawowym poziomie, by zdobyć pracę. Bez nacisku na edukację cyfrową w szkołach czy poprzez dodatkowe szkolenia dla kadr w Polsce coraz częściej będzie odczuwany problem niedoboru wykwalifikowanych specjalistów. Taka troska o kompetencje cyfrowe pracownika ze strony pracodawcy to z resztą coraz większy magnes na kandydatów. Według badań Pracuj.pl chęć rozwoju i awansów to jeden z ważnych czynników zmiany pracy. Firmy wspierające rozwój kompetencji pracowników zyskują istotny atut w przyciąganiu talentów” – zauważa Justyna Barczyk-Zielińska, ekspertka ds. szkoleń i rozwoju pracowników w Grupie Pracuj.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *