Biznes

II Forum Liderów Cyfrowego Biznesu już 19-20 listopada 2015 r.

O wyzwaniach cyfryzacji oraz o praktykach zakończonych sukcesem rozmawiać będą liderzy cyfrowgo binzesu: prezesi największych polskich firm, naukowcy, szefowie działów IT i wszyscy Ci, którzy z „cyfryzacją chcą być za pan brat“. II Forum Cyforwego Biznesu odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 listopada. Organizatorami spotkania są CTPartners oraz Google. W trakcie Forum zostaną przyznane nagrody Liderom Cyfrowego Biznesu. Zgłoszenia przyjmowane do 23 października.

II Forum Liderów Cyfrowego Biznesu już 19-20 listopada 2015 r.

Niespotykany do tej pory i ciągle rosnący zasięg cyfryzacji  to wyzwanie dla niemal wszystkich przedsiębiorstw i instutucji,  to nowe szanse, ale i nowe zagrożenia, z którymi zmierzyć muszą się wszyscy – choć nie Wszyscy mają tego świadomość. Nasze Forum jest platformą wymiany doświadczeń i okazją do dyskusji o biznesie w coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu. Pierwszego dnia uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusjach i prezentacjach z przedstawicielami firm, które oparły swój sukces rynkowy o rozwiązania cyfrowe. Drugi dzień to również dyskusje, ale przede wszystkim warsztaty, dzięki którym można pogłębić wiedzę o najistotniejszych apektach  cyfryzacji przedsiębiorstw”  – mówi Andrzej Tarasiewicz, prezes CTPartners.

Wytwarzane dzisiaj produkty są coraz bardziej inteligentne i zintegrowane z procesami obsługi posprzedażowej. Narzuca to jednak coraz większy udział oprogramowania w kosztach produkcji, związane z nim wyzwania dla projektowania, oraz konieczność wprowadzenia związanych z tym procesów i kompetencji. Ponadto organizacje, które dobrze wykorzystują potencjał cyfryzacji procesów i usług, stają się bardziej efektywne i elastyczne, dzięki czemu łatwiej im reagować na okazje i zagrożenia.

Przeczytaj również
PGNiG podpisało z Infovide-Matrix kontrakt na wsparcie CC&B 

Należy jednak pamiętać o tym, że tak intensywna cyfryzacja niesie za sobą nowe, dotychczas nieznane w takiej skali ryzyka: cyberzagrożenia, dług technologiczny i problemy operacyjne wynikające z niskiej jakości oprogramowania. Wymagają również zmian w organizacjach, które nie dotyczą tylko zmian strukturalnych, ale są głównie związane z miękkimi obszarami zarządzania i szczególnie mocno dotykają obszaru tzw. kultury organizacyjnej. Dużo większego znaczenia nabierają takie elementy jak elastyczność, zwinność i możliwość szybkiej ale ewolucyjnej zmiany.

Możliwości rozwoju, jakie niesie cyfryzacja są nieograniczone. Nowe, cyfrowe kanały sprzedaży i marketingu radykalnie zwiększają możliwości wpływania na decyzje zakupowe klientów. Pomimo niewątpliwych korzyści, takie rozwiązanie wymagają mistrzowskiego dobrania metod i form kontaktu z klientem, tak aby formułować właściwe propozycje we właściwym czasie.

Forum Liderów Cyfrowego Biznesu ma być unikalną platfomą debaty o szansach i zagrożeniach, jakie niesie era cyfryzacji. Ludzie biznesu i praktycy rozmawiają o praktycznych rozwiązaniach, które umożliwiły sukces lub ustrzegły ich przed porażką. Magazyn ITwiz został jego patronem medialnym.

Nad poziomem merytorycznym czuwa Rada Programowa II Forum Liderów Cyfrowego Biznesu w składzie: prof. Piotr Płoszajski (Kierownik Katedry Teorii Zarządzania Politechniki Warszawskiej), Magdalena Dziewguć (Head Google for Work CEE), Bartosz Górczyński (Managing Director Cionet Poland),Wojciech Czajkowski (Dyrektor Zarządzający PAYU/NASPERS), Piotr Czarnecki (Prezes Zarządu Raiffaeiden Polbank), Rafał Fedorowicz (Regional VP T-Mobile), Rafał Grodzicki (Wiceprezes Zarządu PZU), Bogumił Kamiński (prof SGH/Partner Infovide-Matrix,) Jarosław Mastalerz (Wiceprezes Zarządu MBank), Piotr Muszyński (Wiceprezes Zarządu Orange), Łukasz Siebielak (Członek Zarządu DHL Parcel), Borys Stokalski (Prezes Zarządu Infovide-Matrix),  Dariusz Stolarczyk (Wiceprezs  Zarządu Ruch), Jan Stryczyński (VP Global Deliver Center Lionbridge), Feliks Szyszkowiak (Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK), Andrzej Tarasiewicz (Prezes Zarządu CT Partners).

Przeczytaj również
Oszczędności rzędu 2 mln zł dzięki automatyzacji procesów biznesowych z WEBCON BPS

Więcej na stronie II Forum Liderów Cyfrowego Biznesu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *