CDORynekPolecane tematy

Ile warta jest cyfrowa gospodarka Polski?

W 2023 roku łączna wielkość gospodarki cyfrowej w Polsce wyniosła blisko 360 mld PLN. Gdyby była oddzielnym sektorem odpowiadałaby 10,5% wartości polskiego PKB. To ciągle mniej niż przemysł, czy handel, ale więcej niż większość sektorów jak choćby budownictwo, czy rynek nieruchomości. Sektor cyfrowy przyczynił się też do utrzymania łącznie blisko 1,5 mln miejsc pracy. Takie wnioski płyną z opublikowanego przez VeloBank raportu “Ile warta jest cyfrowa gospodarka Polski?”.

Ile warta jest cyfrowa gospodarka Polski?

Najważniejsze informacje

  • Wartość gospodarki cyfrowej w Polsce wyniosła w 2023 roku blisko 360 mld PLN.
  • Odpowiada to 10,5% wartości polskiego PKB.
  • Sektor cyfrowy przyczynił się do utrzymania 1,5 mln miejsc pracy.
  • Polska znajduje się na 34. miejscu - wśród 134 państw - jeśli chodzi o gotowość cyfrową.
  • Każde 100 miejsc pracy w sektorze cyfrowym, pozwoliło dodatkowo utrzymać 110 stanowisk osób zatrudnionych w całej gospodarce.
  • Każde zarobione 1000 PLN przez pracujących w sektorze cyfrowym, przyczynia się do wypłacenia dodatkowych 700 PLN wynagrodzeń wśród pracowników całej gospodarki w Polsce.

Eksperci VeloBanku rozpoczęli serię analiz o ważnych tematach z punktu widzenia makroekonomii. W pierwszym raporcie zaprezentowali nowe podejście i potraktowali cyfrową gospodarkę jako osobny sektor. Ideą było, aby pokazać, że nowoczesne technologie same w sobie stanowią wartość, którą można przeliczyć na wskaźniki ekonomiczne.

“Cyfrowa gospodarka to już dzisiaj ponad 1/10 PKB i 1,5 mln z 15 mln zatrudnionych. Na tle innych krajów Polska zajmuje wysokie pozycje w kilku kluczowych obszarach. Według raportu jest to m. in. gotowość cyfrowa, gdzie znajdujemy się na 34. miejscu wśród 134 państw. Wysoki wynik notujemy także w  dostępie do kont bankowych online (15. miejsce), cyberbezpieczeństwie (16. miejsce), czy wskaźniku zakupów internetowych (18. miejsce)” – skomentował Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku. “Mamy też jednak słabości, w tym jakość, znaczenie i użyteczność rządowych stron internetowych, które dostarczają obywatelom informacji oraz narzędzi i usług partycypacyjnych (52. miejsce). Nasza cyfrowa gospodarka jest też znacznie mniejsza niż np. w USA, gdzie stanowi jedną czwartą PKB” – dodał.

Pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy

Cyfrowa gospodarka w Polsce obecnie stanowi 10,5% PKB i wciąż dynamicznie rośnie. Choć jest to znaczący udział, nadal jesteśmy daleko w tyle za USA, gdzie wskaźnik ten stanowi niemal 25% PKB. Polska musi zatem kontynuować inwestycje w technologie cyfrowe, innowacje oraz rozwój infrastruktury. Po to, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na globalnym rynku i zbliżyć się do wyników osiąganych przez bardziej zaawansowane cyfrowo gospodarki.

Z perspektywy rynku pracy to nie tylko 1,5 mln zatrudnionych w sferze cyfrowej, ale również efekt mnożnikowy, który wyniósł 2,1. Oznacza to, że każde 100 miejsc pracy w sektorze cyfrowym, pozwoliło dodatkowo utrzymać 110 stanowisk osób zatrudnionych w całej gospodarce.

Pozytywny wpływ sektora cyfrowego w rozwój społeczno-gospodarczy jest także widoczny w przypadku dochodów ludności. Wartość mnożnika wyniosła 1,7 – zatem każde zarobione 1000 PLN przez pracujących
w sektorze cyfrowym, przyczynia się do wypłacenia dodatkowych 700 PLN wynagrodzeń wśród pracowników całej gospodarki w Polsce.

Ile warta jest cyfrowa gospodarka Polski?

Co jest jeszcze do zrobienia?

Z treści raportu wynika także, że mimo ogromnego potencjału, mamy jeszcze wiele do zrobienia. Dla przykładu, tylko 60% polskich firm wykorzystywało zaawansowane technologie cyfrowe. Wynik ten jest niższy od średniej unijnej, która wynosi 70%. Najczęściej stosowanymi technologiami cyfrowymi przez rodzime firmy są platformy cyfrowe (44%) oraz automatyzacja procesów za pomocą robotyki (43%). W porównaniu ze średnią UE, polskie firmy w mniejszym stopniu korzystają z tych technologii. Z jednym wyjątkiem. Są nim drony – 30% wobec średniej unijnej 24%.

Wnioski z raportu wpisują się również w trwające rozmowy nad nowelizacją Strategii cyfryzacji państwa. Obejmuje ona sześć bloków: cyfrowe państwo; cyberbezpieczeństwo administracji, biznesu i obywateli; nowe technologie; cyfrowe kompetencje i kadry; łączność i dane. We wstępnych założeniach Strategii zapisano m. in., że do 2030 roku 80% mieszkańców Polski będzie posiadać co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe, wobec 44,3% dzisiaj.

Raport VeloBanku, w którym osobno analizowana jest gospodarka cyfrowa, może być ciekawym wkładem
w trwające do końca lipca dyskusje.

“Digitalizacja wpływa na wszystkie sektory gospodarki, przynosząc nowe możliwości inwestycyjne, innowacje oraz zwiększenie efektywności. Z tego powodu, dokładne oszacowanie wartości cyfrowej gospodarki jest niezbędne dla kształtowania świadomej polityki gospodarczej, wspierania inwestycji oraz rozwijania konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej” – podsumował Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku, autor raportu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *