PracaBranżaProgramowanieRynek

Juniorzy IT najwięcej zarobią w Czechach, midzi w Polsce, a seniorzy w Ukrainie

Tak wynika z raportu podsumowującego rynek pracy w branży IT w 2022 roku, przygotowanego przez No Fluff Jobs. W najnowszej edycji badania przedstawiciele portalu postanowili po raz pierwszy przeanalizować jednocześnie wynagrodzenia w Polsce, Czechach, Ukrainie i na Węgrzech. Jak się okazało, w przypadku specjalistów IT na poziomie mid, największe zarobki spośród badanych krajów oferuje się w Polsce – mogą oni spodziewać się tu wynagrodzenia na poziomie od 14,7 do 21 tys. złotych netto + VAT. 

Juniorzy IT najwięcej zarobią w Czechach, midzi w Polsce, a seniorzy w Ukrainie

W 2022 roku na portalu No Fluff Jobs opublikowano o 8,2% więcej ogłoszeń o pracy niż rok wcześniej. Wśród zatrudniających dominują przedstawiciele dwóch gałęzi: Information Technology & Services (27,4% ogłoszeń) oraz Software House (26,6%). W czołowej „trójce” najważniejszych branż reprezentowanych przez pracodawców są firmy pracujące nad własnym produktem (17,7%), a poza tym swoistym podium znalazły się również Agencje HR (7,8%).

Tradycyjnie, trzy główne kategorie związane z programowaniem (Backend, Frontend i Fullstack) stanowią około połowę wszystkich ogłoszeń o pracy na rynku IT. Backend w całej Europie Środkowo-Wschodniej to mocna kategoria – specjalistów z tego zakresu jest najwięcej w każdym z analizowanych krajów, a w 2022 roku ogłoszenia z tego obszaru stanowiły 27,7% wszystkich publikacji. Jak wynika z raportu, w minionym roku największe wzrosty w liczbie ogłoszeń spośród głównych kategorii IT odnotowano natomiast w Supporcie (+58%), Big Data (+39%) i Business Analysis (+17%). Zwłaszcza zapotrzebowanie na te dwie ostatnie specjalizacje rośnie sukcesywnie od lat, podkreślają twórcy raportu.

Najwyższe zarobki

Analiza przygotowana przez portal wykazała, że w ogłoszeniach dla juniorów, w przypadku umów B2B najwyższe wynagrodzenia oferowane były w Czechach (równowartość od 6,7 do 10 tys. złotych netto + VAT*) i Polsce (od 6,3 do 10 tys. złotych netto +VAT). W przypadku umów o pracę na topie znów były Czechy (równowartość od 6,7 do 9,5 tys. złotych brutto*), a drugie miejsce zajęły Węgry (równowartość od 6,1 do 9,1 tys. złotych netto + VAT*).

Jeśli chodzi o midów to minimalnie niżej, od wspomnianych już najwyższych zarobków oferowanych im w Polsce, prezentowały się wynagrodzenia w Ukrainie (równowartość od 13,3 do 20 tys. złotych netto + VAT*) i Czechach (równowartość od 13 do 20 tys. złotych netto + VAT*). Z kolei na UoP, we wspomnianych krajach odnotowano bardzo podobne zarobki sięgające w medianie dolnych widełek kwotę lub równowartość 11 tys. złotych brutto, a w medianie górnych widełek 17 tys. (Polska, Ukraina) lub nawet 18 tys. (Czechy). Nieco niższe wynagrodzenia oferowano na Węgrzech – na B2B była to równowartość od 11,5 do 17,8 tys. złotych netto + VAT, a na UoP od 9,8 do 15 tys. złotych brutto.

Przeczytaj również
Wybór odpowiedniego procesora jednym z czynników zmniejszających zużycie energii i ślad węglowy

Jak wynika z raportu, na poziomie seniorskim znajdziemy jeszcze większe dysproporcje w wypadku Węgier, ale tylko jeśli mowa o umowach o pracę. W ogłoszeniach z tą formą współpracy pojawiały się wynagrodzenia na poziomie równowartości 12,2 tys.-18,2 tys. złotych brutto, gdy w Polsce i Czechach mediana górnych widełek wyniosła 21 tys. złotych brutto, a w Ukrainie nawet 22,3 tys. złotych brutto. W przypadku umowy B2B wynagrodzenia były dużo bardziej „spłaszczone”. W medianie dolnych widełek były to kwoty zaczynające się od 16 (Czechy) lub 17 tys. złotych netto + VAT (Polska, Ukraina, Węgry), podczas gdy mediana górnych widełek w każdym z krajów oscylowała wokół 25 tys. złotych netto + VAT.

Najpopularniejsze technologie

Na liście najpopularniejszych wymagań spotykanych w ogłoszeniach o pracy od lat za wiele się nie zmienia. Na topie są uniwersalnie umiejętności szeroko wykorzystywane w kilku kategoriach i specjalizacjach. Pierwsze miejsce w 2022 roku należało do SQL-a, który pojawił się w 18,4% ogłoszeń. Tuż za nim znalazły się Java (17,1%) i JavaScript (16,8%). Czwarte miejsce w tym zestawieniu zajął Python, który z roku na rok zyskuje na popularności (w 2022 pojawił się w 4% ogłoszeń więcej).

Nie powinno dziwić, że to właśnie te technologie królują w rankingu najpopularniejszych wymagań. Ich wykorzystanie w rozwoju produktów i usług technologicznych jest powszechne. Zainteresowanie samym Pythonem rośnie w niezwykłym tempie od 2018 roku i dziś – według rankingu TIOBE – jest to najpopularniejszy język programowania.

Również oczekiwania pracodawców z regionu Europy Środkowo-Wschodniej idą w parze z popularnością tych technologii w ujęciu globalnym. Znajomość poszczególnych języków programowania jest niezależna terytorialnie, w czołówce wymagań powtarzają się te same technologie, zmieniają się tylko proporcje. Warto dodać, że większość ogłoszeń (zwłaszcza na wyższych poziomach doświadczenia) zawiera wymaganie znajomości 2 lub nawet 3 technologii.

Liczba ogłoszeń dotycząca pracy zdalnej cały czas rośnie

Nawet 62% zamieszczanych na portalu ogłoszeń w Europie Środkowo-Wschodniej dotyczy modelu zdalnego – czytamy w raporcie. Porównując ten wynik z 2021 rokiem, kiedy udział tego typu ofert był na poziomie 53%, można mówić o blisko 10% wzrostu. Jednocześnie w 2022 roku pojawiło się również więcej ogłoszeń w modelu hybrydowym. W tym wypadku mamy do czynienia ze wzrostem jedynie z 8 do 10%. Jak się można było spodziewać, praca stacjonarna odnotowała spadek – w 2021 roku 39% ogłoszeń dotyczyło pracy z biura, a w ubiegłym roku już tylko 28%.

Przeczytaj również
Platforma SAP HANA Enterprise Cloud dostępna lokalnie na bazie usług HPE GreenLake

“Praca spoza biura w krótkim czasie stała się standardem w IT, a specjaliści i specjalistki mniej chętnie patrzą na oferty, w których jedynym trybem pracy jest ten stacjonarny. To trend przybierający na sile od startu pandemii w 2020 roku. Warte podkreślenia jest natomiast to, że w ogłoszeniach, które informują o pracy w pełni zdalnej, pojawiają się o 20%-25% wyższe wynagrodzenia niż w tych, gdzie oferowana jest praca stacjonarna lub hybrydowa. To jeszcze bardziej zachęca kandydatów i kandydatki do poszukiwań firmy, która umożliwi im pracę na odległość” – komentuje Tomek Bujok, CEO No Fluff Jobs.

W ubiegłym roku w Polsce tylko co czwarte ogłoszenie IT informowało o pracy stacjonarnej. Ten odsetek spadł o 10% w porównaniu z 2021. Znacząco zyskała za to praca zdalna, dobijając do udziału na poziomie 66%. Patrząc po lokalizacjach, w jakich może być wykonywana praca stacjonarna, z największych ośrodków miejskich na udziale straciła Warszawa (-5%), choć nadal jest najczęstszą lokalizacją podawaną w ogłoszeniach (występuje w 41% z nich), wyprzedzając Kraków – 28% ofert, który w ciągu roku odnotował z kolei wzrost o 5%.

W Czechach natomiast 29% ogłoszeń o pracy zawiera informację o trybie hybrydowym. To o 10% więcej niż rok wcześniej i najwyższy wskaźnik w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie, odsetek ogłoszeń, gdzie mowa o pracy stacjonarnej, spadł radykalnie, o 15% do poziomu 41%.

Specjaliści No Fluff Jobs porównali w swoim raporcie również udział w ogłoszeniach o pracę modelu zdalnego i stacjonarnego w poszczególnych krajach. Jak się okazało, najczęściej oferty stacjonarne publikowane są w Ukrainie, gdzie dotyczą one 74% wszystkich ogłoszeń (wzrost o 14% rdr). Jednocześnie zauważono, że ubywało ogłoszeń informujących o pracy stacjonarnej w rejonach, które najbardziej dotknięte były wojną. Udział Kijowa w ogłoszeniach o pracy biurowej spadł w ciągu roku aż o 25%, a Charkowa o ponad 9%. Więcej ogłoszeń z oznaczeniem pracy stacjonarnej pojawiało się za to we Lwowie – wzrost o blisko 13%, który mógł być traktowany jako nieco bezpieczniejsza lokalizacja.

Spośród krajów badanego regionu prawdziwym ewenementem są Węgry. To tutaj wciąż dominującym trybem współpracy, mimo nieznacznego spadku w ciągu roku (-4%), jest ten stacjonarny (51%). Na Węgrzech odnotowano najmniejsze zmiany, jeśli chodzi o tryby pracy w ogłoszeniach. Praca zdalna pozostała na poziomie 24%, a ten sam odsetek zanotowano w przypadku pracy hybrydowej (wzrost w ciągu roku o 5%).

Przeczytaj również
43% firm IT cierpi na niedostateczną liczbę projektów

Jakie są najpopularniejsze benefity w branży IT?

Najczęściej występującym benefit w ogłoszeniach o pracy w IT jest prywatna opieka medyczna, czytamy w badaniu. W 2022 roku pojawiła się w aż 80% ofert i od trzech lat jest niedościgniona w tej kategorii. Z kolei drugi popularny benefit w IT to karty sportowe (abonamentowe), ułatwiające zapisy na zajęcia związane z aktywnością fizyczną – pojawił się one w minionym roku w 73% ofert. Co ciekawe, w ciągu roku największy wzrost występowania w porównaniu z 2021 rokiem zanotowały lekcje języka obcego (wzrost udziału z 11 do 15%), ubezpieczenie na życie (z 9 do 11%), imprezy integracyjne (z 5 do 8%) i karty lunchowe (z 5 do 6%).

“Branża IT przetarła szlak dla innych sektorów także w kwestii benefitów i udogodnień. Zacięta walka o kandydata sprawia, że pracodawcy i pracodawczynie nie mogą iść po linii najmniejszego oporu, a muszą zaoferować dodatki, które są pożądane przez osoby pracujące w IT. W tym sensie, sektor technologiczny od lat stanowi pole doświadczalne dla tego, co oprócz wynagrodzenia powinno wchodzić w skład dobrej oferty pracy” – twierdzi Magdalena Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs.

I tak, mimo lekkiego spadku w 2022 roku, wciąż bardzo powszechne udogodnienie pojawiające się w ogłoszeniach o pracę to parking dla rowerów. W ubiegłym roku można było znaleźć informację o nim w blisko 62% ofert. Natomiast informacja o darmowym parkingu dla samochodów pojawiała się częściej w 2022 roku w porównaniu z rokiem wcześniejszym – wzrost wyniósł 5% przy 36% udziału. To pochodna trendu z końcówki 2022 roku, gdy część pracodawców zaczęła zachęcać pracowników do powrotów do biur.

Jeśli chodzi natomiast o sprzęt udostępniany do pracy, informacja o notebooku/laptopie pojawiała się ponad 9 razy częściej w ogłoszeniach niż wzmianka o jednostce stacjonarnej. Osoby lubiące pracować z 2 monitorami  też powinny być zadowolone – co czwarte ogłoszenie informuje o takiej możliwości, a jedynie 10% o możliwym jednym dodatkowym ekranie.

*Do przeliczeń walut użyto kursów uśrednionych NBP z dnia 29.12.2022 roku. Kwoty przedstawiono jako równowartość wynagrodzeń z lokalnych walut, wskazaną w PLN. Wynagrodzenia to mediany dolnych widełek i górnych widełek z ogłoszeń opublikowanych na nofluffjobs.com.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *