BiznesRynekPolecane tematy

Mniejsze firmy nie wykorzystują potencjału narzędzi IT

W firmach zatrudniających do 100 osób najczęściej brakuje wykwalifikowanych pracowników IT. Trzy czwarte właścicieli takich firm samodzielnie decyduje o wyborze i zakupie rozwiązań informatycznych. Powoduje to, że w większości firm małej i średniej wielkości wykorzystywane są tylko podstawowe narzędzia, co prowadzi do obniżenia efektywności organizacji w kontekście kluczowych procesów biznesowych.

Mniejsze firmy nie wykorzystują potencjału narzędzi IT

Z analiz firmy Salesforce wynika, że małe i średnie firmy – zwłaszcza te, zatrudniające mniej niż 100 osób – w bardzo ograniczonym zakresie wykorzystują rozwiązania informatyczne wspierające prowadzenie działalności. Co piąta firma (18 proc.) nie korzysta z żadnego oprogramowania tego typu. Niewiele większy odsetek (20 proc.) wykorzystuje tylko jedną aplikację wspomagającą konkretny proces biznesowy. Niemal połowa (46 proc.) małych firm używa od 2 do 4 rozwiązań, a tylko 16 proc. korzysta z większej liczby aplikacji. W jednej na cztery firmy (28 proc.) wykorzystywane są rozwiązania niestandardowe, stworzone pod kątem specyficznych potrzeb biznesowych. Co ważne, na potrzeby analizy do kategorii aplikacji biznesowych zaliczono także rozwiązania Microsoft Office.

Głównym kryterium wyboru rozwiązań, po które sięgają firmy zatrudniające do 100 osób jest cena. Na aspekt ten wskazuje trzech na czterech (74 proc.) uczestników badania firmy Salesforce. Mniej niż połowa badanych (43 proc.) uwzględnia w procesach decyzyjnych kwestię wygody użytkowania, a tylko co trzeci (37 proc.) kwestię zgodności z już posiadanymi rozwiązaniami.

„Paradoks małych firm polega na tym, że ich właściciele są zbyt zajęci obsługą bieżących działań, by wdrażać technologie, które pozwoliłyby im wynieść biznes na wyższy poziom. Na liście priorytetów figurują inwestycje w rozwiązania podstawowe, mające odpowiedzieć na elementarne potrzeby firmy. A to głównie dzięki odpowiednio wdrożonym rozwiązaniom można uzyskać takie rezultaty jak większa efektywność, wzrost sprzedaży czy poprawa jakości w różnych obszarach działania” – mówi Katarzyna Kowalska, Account Executive w firmie Salesforce. Jej zdaniem brak wsparcia ze strony profesjonalistów IT potęguje problemy operacyjne i stanowi ograniczenie dla rozwoju organizacji. Często problematyczne okazuje się też niedopasowanie wdrażanych rozwiązań wspierających prowadzenie działalności do faktycznych potrzeb firmy. Tymczasem, jak pokazują analizy Salesforce, głównym kryterium wyboru rozwiązań, po które sięgają firmy zatrudniające do 100 osób jest cena. Na aspekt ten wskazuje trzech na czterech (74 proc.) uczestników badania firmy Salesforce. Mniej niż połowa badanych (43 proc.) uwzględnia w procesach decyzyjnych kwestię wygody użytkowania, a tylko co trzeci (37 proc.) kwestię zgodności z już posiadanymi rozwiązaniami.

Przeczytaj również
Nowa architektura aplikacji szybko zyskuje na znaczeniu

Z badania wynika jednocześnie, że na rozmaite rozwiązania IT przeznaczane jest średnio nawet 15 proc. budżetów firm zatrudniających do 100 pracowników. Wydatkowane środki najczęściej (46 proc.) przeznaczane są na zakup sprzętu. Rzadziej kupowane jest oprogramowanie finansowo-księgowe (33 proc.), czy aplikacje biurowe (26 proc.), a także rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT, w które inwestuje 21 proc. analizowanych firm. Tylko 16 proc. organizacji przeznacza środki na rozwiązania i aplikacje mobilne.

Osoby zarządzające nie mając dostępu do nowoczesnych funkcjonalności biznesowych są zmuszone do wykonywania wielu operacji w sposób ręczny. Przykładowo, aż 7 na 10 właścicieli firm zmuszonych jest samodzielnie przygotowywać potrzebne im zestawienia i raporty.

Tylko co trzecia firma (32 proc.) korzysta z rozwiązania wspierającego zarządzanie relacjami z klientami. Do gromadzenia informacji o klientach najczęściej wykorzystywane są m.in. wiadomości e-mail (44 proc.), arkusze kalkulacyjne (41 proc.) oraz dokumenty papierowe (34 proc.). W kontekście procesów sprzedażowych z żadnych rozwiązań informatycznych nie korzysta 20 proc. firm. Dane sprzedażowe najczęściej gromadzone są w formie pisemnej (34 proc.) lub w arkuszach kalkulacyjnych (24 proc.). Co czwarta firma (24 proc.) używa dedykowanych aplikacji wspierających obszar sprzedaży. Bardziej zinformatyzowany pozostaje obszar marketingu. Tylko co dziesiąta firma zatrudniająca mniej niż 100 pracowników nie korzysta z żadnych narzędzi marketingowych.

Jednocześnie, jak pokazują analizy firmy Salesforce, pomimo deklarowanego przez dwie trzecia ankietowanych zaufania do modelu chmury obliczeniowej, co trzecia firma nie korzysta z ani jednego rozwiązania oferowanego w tym modelu, a tylko jednak na dziesięć firm wykorzystuje wyłącznie rozwiązania biznesowe oferowane za pośrednictwem chmury obliczeniowej.

Przeczytaj również
Zapaść i renesans w cyfryzacji ochrony zdrowia

Z badania ankietowego wynika również, że inwestycje w rozwiązania IT wspierające nie są też traktowane przez właścicieli firm o zatrudnieniu nie przekraczającym 100 osób w sposób priorytetowy. W efekcie małe firmy w ograniczony sposób korzystają z narzędzi do automatyzacji procesów biznesowych i najczęściej ograniczają się do zapewnienia podstawowych funkcji. Powoduje to, że osoby zarządzające nie mając dostępu do nowoczesnych funkcjonalności biznesowych są zmuszone do wykonywania wielu operacji w sposób ręczny. Przykładowo, aż 7 na 10 właścicieli firm zmuszonych jest samodzielnie przygotowywać potrzebne im zestawienia i raporty.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na grupie przedstawicieli 304 amerykańskich przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 100 pracowników. Podsumowanie badania opublikowano w ramach raportu Salesforce „Connected Small Business Report 2016”.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *