BiznesCDOCIO

Mobilny dostęp do aplikacji warunkuje efekty cyfrowej transformacji

Zapewnienie mobilnego dostęp do oprogramowania biznesowego w znacznym stopniu wpływa na możliwości efektywnego przeprowadzenia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. To wnioski z badania przeprowadzonego przez firmę IFS.

Mobilny dostęp do aplikacji warunkuje efekty cyfrowej transformacji

Zdaniem autorów analizy w skali świata to sektor produkcyjny, jako jeden z pierwszych, będzie zmuszony do wdrożenia założeń cyfrowej transformacji. Ma to być związane ze słabnącą dynamiką wzrostu rentowności na typowej działalności wytwórczej, a co za tym idzie – koniecznością przekształcenia modeli biznesowych pod kątem większego nacisku na usługi. Tymczasem, wnioski z przeprowadzonej analizy pozwalają sądzić, że niski stopień mobilnego dostępu do oprogramowania i wynikający z tego brak gotowości na cyfrową transformację mogą uniemożliwiać firmom tworzenie modeli biznesowych zorientowanych na usługi.

Tylko co trzeci ankietowany (31 proc.) deklaruje, że ma swobodny dostęp do potrzebnych narzędzi biznesowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Co ważne, przedstawiciele firm przemysłowych, którzy są zdania, że wykorzystywane przez nich oprogramowanie biznesowe wspiera zmiany towarzyszące cyfrowej transformacji są jednocześnie o 22 proc. bardziej skłonni do wdrożenia nowych, usługowych modeli biznesowych. Dodatkowo, ankietowani, którzy stwierdzili, że wykorzystywane w ich firmach oprogramowanie biznesowe stanowi dobrą bazę do cyfrowej transformacji, byli ponad dwukrotnie bardziej przekonani do wykorzystania potrzebnej funkcjonalności z poziomu urządzeń mobilnych niż ci, którzy są zdania, że w ich firmach oprogramowanie w niedostatecznym stopniu wspiera cyfrową transformację. Jednocześnie tylko co trzeci ankietowany (31 proc.) deklaruje, że ma swobodny dostęp do potrzebnych narzędzi biznesowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Tylko 17 proc. uczestników badania IFS stwierdziło, że używany w ich firmie pełny pakiet oprogramowania jest dostępny za pośrednictwem urządzenia mobilnego wyposażonego w ekran dotykowy.

Przeczytaj również
7 trendów, które mogą pomóc specjalistom od marketingu

„Mobilność jest najbardziej widocznym elementem cyfrowej transformacji. Nie jest to jednak element jedyny ani najważniejszy. Jednak gdy korzystamy z firmowego oprogramowania z poziomu urządzenia mobilnego, widać jak na dłoni, że system to fundament dobrze działającej firmy. Pracownicy stają się częścią kluczowych procesów i biorą w nich udział nawet spoza firmowych biurek. Brak takiej możliwości spowoduje, że cyfrowa transformacja stanie się problemem, a nie szansą” – mówi Rick Veague, dyrektor ds. technicznych IFS North America.

Tylko 17 proc. uczestników badania IFS stwierdziło, że używany w ich firmie pełny pakiet oprogramowania jest dostępny za pośrednictwem urządzenia mobilnego wyposażonego w ekran dotykowy.

W badaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele przedsiębiorstw działających w sektorach produkcji oraz automatyki przemysłowej. Badanie przeprowadzono na grupie 200 respondentów z branży przemysłowej, korzystających m.in. z funkcjonalności związanej z planowaniem zasobów przedsiębiorstwa, zarządzaniem serwisem w terenie, zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstwa.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *