InfrastrukturaRynek

Do końca 2023 roku zasięg 5G obejmie ponad 45% globalnej populacji

Analizy przedstawione w najnowszym, listopadowym wydaniu Ericsson Mobility Report wskazują, że rok 2023 przyniesie 610 milionów nowych subskrypcji 5G. W porównaniu z 2022 rokiem jest to 63% wzrost do poziomu 1,6 miliarda i około 100 milionów subskrypcji więcej niż szacowano wcześniej. Badanie prezentuje nową, górną oś czasu dla prognoz statystycznych, przesuwając je z 2028 do 2029 roku. Wskazuje również ulepszoną szerokopasmową łączność mobilną, stały dostęp bezprzewodowy, gry i usługi oparte na AR/VR jako najczęstsze przykłady wczesnego wykorzystania technologii 5G przez konsumentów.

Do końca 2023 roku zasięg 5G obejmie ponad 45% globalnej populacji

We wspomnianej analizie przewiduje się, że w ciągu sześciu lat, między końcem 2023 roku a rokiem 2029, globalna liczba subskrypcji 5G wzrośnie o ponad 330% – z 1,6 mld do 5,3 mld. Według prognoz, do końca 2023 roku zasięg 5G będzie obejmować ponad 45% światowej populacji, a do końca 2029 roku wyniesie 85%. Z kolei Ameryka Północna i państwa należące do Rady Współpracy Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie) do końca 2029 roku będą miały najwyższe regionalne wskaźniki udziału 5G w rynku, wynoszące 92%. Dla porównania Europa Zachodnia osiągnie 85% penetrację rynku przez 5G.

“Przy ponad 600 milionach subskrypcji 5G, dodanych w tym roku na całym świecie i rosnących w każdym regionie, oczywiste jest, że zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi łączności jest duże. Wdrażanie 5G jest kontynuowane i widzimy rosnącą liczbę sieci SA 5G, które oferują możliwości obsługi nowych i bardziej wymagających aplikacji, zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw” – komentuje Fredrik Jejdling, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. sieci w firmie Ericsson.

Średnie zużycie danych przez użytkowników smartfonów na świecie stale rośnie. Szacuje się, że między końcem obecnego a końcem 2029 roku całkowity ruch danych mobilnych wzrośnie trzykrotnie. Ten trend przypisuje się takim czynnikom, jak ulepszone możliwości urządzeń, wzrost ilości treści wymagających dużej ilości danych i ciągła poprawa wydajności uruchomionych sieci.

Jak wskazują przedstawiciele Ericsson, tempo wzrostu ilości danych w sieciach komórkowych wyraźnie odzwierciedla zamiłowanie konsumentów do aplikacji mobilnych wykorzystujących łącza szerokopasmowe. Trend ten będzie nabierał tempa, w miarę jak coraz więcej konsumentów na świecie będzie korzystać z 5G, co spowoduje dalszy wzrost transferu danych. “Ponieważ większość ruchu generowana jest w pomieszczeniach, gdzie ludzie zazwyczaj spędzają większość czasu, istnieje rosnąca potrzeba rozszerzenia zasięgu średniego pasma 5G zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, aby wykorzystać pełne możliwości sieci 5G we wszystkich lokalizacjach” – twierdzi Peter Jonsson, redaktor naczelny Ericsson Mobility Report.

Średnie pasmo 5G łączy wysoką pojemność z dobrym zasięgiem, co powoduje, że jest optymalnym wyborem, zapewniającym pełne wykorzystanie jego możliwości. Globalny zasięg 5G w średnim paśmie wynosi obecnie ponad 40%, co oznacza wzrost z 30% w 2022 roku. Zmiana wynika głównie z dużych wdrożeń w zakresie średniego pasma w Indiach, ale także z kilku wdrożeń średniego pasma w Europie.

Ericsson Mobility Report śledzi również aspekty związane z łącznością bezprzewodową dla branży produkcyjnej oraz to, w jaki sposób 5G staje się kluczowym czynnikiem determinującym wydajność produkcji i w jaki sposób umożliwia elastyczność, wymaganą do wspierania szybkich zmian i relokacji zasobów.

Pełna wersja raportu znajduje się pod poniższym linkiem. 

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *