AplikacjeRynek

Największa do tej pory aktualizacja Microsoft Dynamics 365

Podczas marcowej konferencji Microsoft Business Forward ogłoszono dostępność nowych rozwiązań, które wpisują się w istotę projektów cyfrowej transformacji. W ramach platformy Dynamics 365 pojawiły się m.in. nowe rozwiązania dla sprzedaży i marketingu, a także nowe mechanizmy związane z integracją danych.

Największa do tej pory aktualizacja Microsoft Dynamics 365

Przedstawiciele koncernu Microsoft podkreślają, że wprowadzone zmiany i nowe funkcjonalności składają się na największą jak dotąd aktualizację najnowszego oprogramowania z rodziny Dynamics. I tak, platforma Dynamics 365 zyskała ona m.in. nowe funkcje pozwalające w bardziej efektywny sposób – w oparciu o nowe możliwości analityczne Azure – optymalizować i automatyzować działania z obszarów sprzedaży i marketingu.

Oparte na sztucznej inteligencji funkcje aplikacji Dynamics 365 for Sales Professional pozwalają np. na automatyczną analizę korespondencji elektronicznej pod kątem potencjalnych szans sprzedażowych oraz ustalania priorytetów w zakresie realizowanych działań handlowych. Nowe funkcje kontekstowych podpowiedzi ułatwiają z kolei budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z poszczególnymi kontrahentami. Natomiast możliwości oprogramowania Dynamics 365 for Marketing mają pozwalać m.in. na prowadzenie złożonych, zautomatyzowanych działań promocyjnych w wielu kanałach, na masową skalę i w sposób spersonalizowany, a także w ścisłej korelacji z celami sprzedażowymi. Wspierane mają być też m.in. działania związane z organizacją wydarzeń, obsługą firmowych mediów społecznościowych i analizą danych.

„Na potrzeby analizy relacji z klientami Dynamics 365 jest w stanie analizować m.in. zagregowane, nieustrukturyzowane dane dotyczące przebiegu komunikacji z poszczególnymi odbiorcami. Następnie, w kontekście danych transakcyjnych, pozwala oszacować priorytety operacyjne i podpowiedzieć pracownikom działu sprzedaży jakie kroki podjąć, aby najlepiej wykorzystać szanse sprzedażowe” – mówi James Phillips, wiceprezes Microsoft odpowiedzialny za rozwój oprogramowania biznesowego. Potrzebom w obszarze raportowania i analizy danych biznesowych odpowiadać ma też – działające również w oparciu o platformę Azure – środowisko Power BI Insights. W ramach tej rodziny rozwiązań systematycznie udostępniane będą – dostosowane do potrzeb działów sprzedaży, marketingu, wsparcia, finansów, czy HR – narzędzia analityczne zoptymalizowane pod kątem wykorzystania unikalnych funkcji i zbiorów danych dostępnych w Azure. Wokół warstwy danych koncentrują się też nowe funkcje i narzędzia integracyjne platformy PowerApps. Mają one pozwolić na tworzenie złożonych rozwiązań biznesowych przy zachowaniu dotychczasowej łatwości obsługi platformy PowerApps.

Przeczytaj również
5 odpornych na kryzys zawodów dla inżyniera

Nowością są też rozwiązania pozwalające łatwo integrować – i przetwarzać w ramach Dynamics 365 dane pochodzące z dodatkowych, zewnętrznych źródeł. Co nie mniej ważne, rozwijane są także możliwości integracji środowiska Dynamics 365 z innymi rozwiązaniami biznesowymi firmy Microsoft.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.