PracaBranża IT

TomTom rozwija działalność badawczo-rozwojową w Polsce

Wraz z otwarciem kolejnego centrum inżynieryjnego w Poznaniu firma TomTom intensyfikuje działalność badawczo-rozwojową w naszym kraju. Według zapowiedzi poznański oddział będzie zaangażowany w szereg projektów, realizowanych na skalę lokalną i międzynarodową. W Poznaniu rozwijane będą m.in. rozwiązania smart city i technologie oparte na sztucznej inteligencji.

TomTom rozwija działalność badawczo-rozwojową w Polsce

Według zapowiedzi specjaliści z poznańskiego centrum inżynieryjnego będą aktywnie uczestniczyć w pracach związanych z rozwojem opartych m.in. na sztucznej inteligencji rozwiązań dla inteligentnych miast. Będą także zaangażowani w projekty realizowane z lokalnym samorządem oraz środowiskiem naukowym. „Poznańscy inżynierowie znacznie przyczynią się do rozwoju tych rozwiązań. Otwarcie kolejnego oddziału naszej firmy w Polsce najlepiej świadczy o tym, jak ważną rolę odgrywają polscy inżynierowie w naszych globalnych strukturach” – mówi Harold Goddijn, współzałożyciel i dyrektor generalny firmy TomTom. Według niego realizowane na skalę globalną projekty rozwojowe firmy TomTom dotyczą m.in. autonomicznych pojazdów, mobilności, inteligentnych miast, a także – aplikacji chmurowych.

Przedstawiciele firmy TomTom zapowiadają, że realizowane w Poznaniu projekty dotyczyć będą m.in. wykorzystania sztucznej inteligencji na potrzeby tworzenia map cyfrowych. „Nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Miasta Poznania i nasze wspólne działania będą skupiały się wokół tematów z zakresu smart cities. Istotne są dla nas działania z Politechniką Poznańską, które dotyczą prac badawczo-rozwojowych, z wykorzystaniem machine learning i sztucznej inteligencji. Mają one na celu stworzenie algorytmów zwiększających automatyzację tworzenia map cyfrowych, tak aby maksymalnie skrócić czas, jaki jest potrzebny na odzwierciedlenie zmiany w świecie rzeczywistym na mapie” – mówi Grzegorz Leopold, dyrektor biura TomTom w Poznaniu. Jego zdaniem, na pracę w poznańskim oddziale firmy TomTom mogą liczyć m.in. programiści, architekci IT, inżynierowie DevOps, a także specjaliści z obszaru projektów IoT, przetwarzania zbiorów Big Data, a także – uczenia maszynowego.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *