BranżaRynekPolecane tematy

Blisko 500 mln zł wart był polski krajowy rynek kolokacji w 2016 roku

Oznacza to ponad 9 proc. wzrost. Zgodnie z prognozami PMR zainteresowanie przedsiębiorstw lokowaniem danych u operatorów data center nie osłabnie, a największego wzrostu zainteresowania powinniśmy spodziewać się już w 2018 roku. Wówczas wartość rynku wzrośnie o rekordowe 12,5%.

Blisko 500 mln zł wart był polski krajowy rynek kolokacji w 2016 roku

 

Do 2022 r. polski rynek usług kolokacji ma być wart blisko 900 mln zł i rosnąć w średnim tempie 10,9%. Oznacza to podwojenie jego wartości w perspektywie 6 lat. Nadal głównym odbiorcą usług będą firmy z sektora finansowego, telekomunikacyjnego, IT, mediów i e-commerce. Zdaniem PMR, dwucyfrowy wzrost rynku będzie efektem szybkiego rozwoju chmury obliczeniowej i wzrostu konsumpcji treści wideo w Internecie, a w konsekwencji znaczącego zwiększenia ilości gromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych danych. Nie bez znaczenia dla rozwoju rynku i podejmowania decyzji o kolokacji będzie nasilenie cyberzagrożeń.

Poza kosztami, bezpieczeństwo przechowywanych danych to najważniejszy czynnik skłaniający firmy do podejmowania decyzji o kolokacji. Jest to istotny argument dla 70% polskich firm. Nic dziwnego, skoro liczba i złożoność ataków na infrastrukturę firm systematycznie rośnie, pociągając za sobą gigantyczne straty, a nikt nie inwestuje tak dużo w zabezpieczenia, jak operatorzy centrów danych” – zwraca uwagę Robert Mikołajski z Atmana.

500 mln zł to wartość polskiego rynku kolokacji danych w roku 2016. Do 2022 r. polski rynek usług kolokacji ma być wart blisko 900 mln zł i rosnąć w średnim tempie 10,9%.

W tej chwili co piąta duża polska firma korzysta z usług zewnętrznych centrów przetwarzania danych. Główną przyczyną skłaniającą przedsiębiorstwa do lokowania swoich zasobów u operatora centrum danych są koszty. Z analizy Atmana – przeprowadzonej we współpracy z Audytelem – wynika, że różnice w kosztach między kolokacją a budową własnej serwerowni od podstaw sięgają nawet 50 mln zł na korzyść kolokacji i outsourcingu IT. Co więcej, w żadnym ze scenariuszy opisanych przez autorów raportu oszczędności nie wyniosły mniej niż 17 mln zł.

Przeczytaj również
Badanie Fortinet: Cyberbezpieczeństwo priorytetem dla 88% polskich organizacji

„To efekt niższych kosztów energii elektrycznej, eksploatacji sprzętu i utrzymania personelu technicznego. Całkowity koszt budowy i eksploatacji centrum danych w dziesięcioletnim przedziale czasowym wynosi około 46 mln zł. Dla porównania, usługa kolokacji dla 40 szaf wraz z zasilaniem, świadczona w tym samym okresie, stanowi wydatek mniejszy niż 16 mln zł, czyli o 30 mln zł mniej niż w przypadku własnego ośrodka” – tłumaczy Robert Mikołajski.

Szanse na horyzoncie

Analitycy PMR informują także, że w ostatnich latach mianem fenomenu można określić inwestycje w centra danych w parkach technologicznych. Finansowane w dużej mierze przez fundusze unijne obiekty powstawały i nadal powstają w wielu częściach kraju, nie pozostając bez wpływu na przyrost wolumenu powierzchni serwerowej w Polsce.

Ministerstwo Cyfryzacji przyznaje, iż dotychczas eksploatowane przez organy administracji publicznej serwerownie stanowią dla niej duże obciążenie, generując wysokie koszty. Łącza powierzchnia centów danych będących w użytku sektora publicznego sięga niemal 6000 m2, uwzględniając 46 lokalizacji, podczas gdy resort ocenia, że wymagania odnośnie państwowych ośrodków gromadzenia i przetwarzania danych są znacznie mniejsze, mieszcząc się w 500 m2 łącznej powierzchni serwerowej, rozlokowanej w maksymalnie 5-7 miejscach.

W teorii, duża szansa wzrostu wartości rynku kolokacji widoczna jest w usługach adresowanych do sektora publicznego, które – zgodnie z ostrożnymi szacunkami PMR – wyceniane są na ok 250 mln zł. Ministerstwo Cyfryzacji przyznaje natomiast, iż dotychczas eksploatowane przez organy administracji publicznej serwerownie stanowią dla niej duże obciążenie, generując wysokie koszty. Łącza powierzchnia centów danych będących w użytku sektora publicznego sięga niemal 6000 m.kw., uwzględniając 46 lokalizacji, podczas gdy resort ocenia, że wymagania odnośnie państwowych ośrodków gromadzenia i przetwarzania danych są znacznie mniejsze, mieszcząc się w 500 m.kw. łącznej powierzchni serwerowej, rozlokowanej w maksymalnie 5-7 miejscach.

Przeczytaj również
Czy 2022 będzie kolejnym dobrym rokiem dla globalnego rynku data center?

Więcej powierzchni

Duże i średnie polskie przedsiębiorstwa będą się skłaniać ku kolokacji także z powodu niewystarczających zasobów ludzkich i w efekcie problemów z utrzymaniem własnej serwerowni. Jak wskazuje PMR, widocznym efektem rosnącego popytu na kolokację będzie wzrost powierzchni ośrodków data center. O ile w 2016 r. powierzchnia brutto komercyjnych obiektów świadczących usługi hostingu i kolokacji wynosiła ponad 125 tys. mkw., o tyle w 2022 r. wyniesie już ponad 180 tys. m.kw. Co ciekawe, szybkość migracji polskich przedsiębiorstw do zewnętrznych ośrodków gromadzenia i przetwarzania danych będzie bardzo zbliżona do sytuacji obserwowanej za oceanem. W USA kolokacja będzie bowiem zyskiwać na wartości średnio 11,7% r/r do 2022 r.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *