BranżaRynekPolecane tematy

Przetargi IT w III kwartale 2017 r., wciąż czekamy na ożywienie w sektorze publicznym w Polsce

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach dotyczących branży IT w Polsce w III kwartale 2017 roku. Łączna wartość tych przetargów wyniosła 970 mln zł, spadek o prawie 8% w porównaniu do roku 2016 (1,05 mld zł) i 43% w porównaniu do roku 2015 (1,7 mld zł).

Przetargi IT w III kwartale 2017 r., wciąż czekamy na ożywienie w sektorze publicznym w Polsce

Polska gospodarka rozwija się dobrze, co niestety nie przekłada się na rynek IT. Pieniądze z perspektywy unijnej na lata 2014–2020 jeszcze nie wydane. Co prawda ostatnio przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji stwierdzili, że właśnie uruchamiają 6 projektów, a kolejne 30 ma zostać rozpoczętych w roku 2018. Choć wciąż nie wiadomo, czy Ministerstwo Cyfryzacji przetrwa planowaną rekonstrukcję rządu. Nieoficjalnie mówi się, że w większości zostanie połączone z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jedynie sprawy związane z cyberbezpieczeństwem miałoby przejąć Ministerstwo Obrony Narodowej.

Na świecie branża rozwija się dynamicznie, w kraju strategie rozwoju opierają się na tworzeniu innowacji oraz nowych technologii. „Wydawać by się mogło, że będzie miało to bezpośrednie odzwierciedlenie w sytuacji rynku IT, nic bardziej mylnego. Paradoksalnie tak trudnej sytuacji w  branży nie było od lat” – podsumowują autorzy raportu Pressinfo.pl.

Qumak, Sygnity czy Cube. ITG – to tylko nieliczne przykłady firm, które muszą uporać się z problemami finansowymi. Wyprzedawanie majątku firmy w celu jej dokapitalizowania to tylko jedno z wybieranych rozwiązań. Na złe wyniki tego sektora ogromny wpływ ma m.in. właśnie zastój na rynku zamówień publicznych. Tymczasem jest to specyficzny segment, zależny od finansów publicznych i środków unijnych. Bardzo powolne wydatkowanie środków wspólnotowych przeznaczonych w tej perspektywie finansowej na inwestycje związane z informatyzacją czy cyfryzacją, może spowodować wzrost presji na terminowe ich wykorzystanie w ostatnich dwóch latach okresu programowania finansowego. Dałoby to szansę polskim firmom IT na zdobycie nowych kontraktów. Szansą dla nich mogą być przetargi organizowane w ramach inwestycji związanych z cyberbezpieczeństwem oraz w obronności.

Przeczytaj również
5,7 mln nowych miejsc pracy w Europie do 2030 roku dzięki inwestycjom w technologie cyfrowe?

Qumak, Sygnity czy Cube. ITG – to tylko nieliczne przykłady firm, które muszą uporać się z problemami finansowymi. Wyprzedawanie majątku firmy w celu jej dokapitalizowania to tylko jedno z wybieranych rozwiązań. Na złe wyniki tego sektora ogromny wpływ ma m.in. właśnie zastój na rynku zamówień publicznych. Tymczasem jest to specyficzny segment, zależny od finansów publicznych i środków unijnych. Bardzo powolne wydatkowanie środków wspólnotowych przeznaczonych w tej perspektywie finansowej na inwestycje związane z informatyzacją czy cyfryzacją, może spowodować wzrost presji na terminowe ich wykorzystanie w ostatnich dwóch latach okresu programowania finansowego.

Co prawda na rynku widać pierwsze oznaki ożywienia, ale do hurraoptymizmu jeszcze daleko. Instytucje państwowe zaczynają ogłaszać sztandarowe postępowania. Największym zaskoczeniem dla firm IT było unieważnienie przez Polską Grupę Energetyczną – trwającego od stycznia 2016 r. i szacowanego na 300 mln zł – przetargu na dostawę i wdrożenie systemów obsługi i rozliczeń klientów. Na rynku pojawiły się inne szanse na ogromne pieniądze. ZUS wybrał wykonawcę opieki nad Kompleksowym Systemem Informatycznym. Miejsce Asseco Poland (zaoferował 374 mln zł) na 4 lata przejmuje konsorcjum Comarch (242 mln zł). Choć wyniki tego przetargu – zakończonego w listopadzie – będą widoczne w podsumowaniu wyników IV kwartału.

Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED). Z raportu PressInfo.pl wynika, że w III kwartale dokonano rozstrzygnięć 2183 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związanych z branżą IT (2902 w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Przeczytaj również
Największe firmy IT w Polsce w roku 2020 – ranking ITwiz Best100

Najwięcej informacji na temat rozstrzygnięć przetargowych w branży IT, w III kwartale 2017 roku, pojawiło się w lipcu – 1004. W kolejnych miesiącach analizowanego kwartału odnotowano 488 ogłoszeń (sierpień) oraz 691 (wrzesień). Organizatorzy z województwa mazowieckiego tradycyjnie ogłosili największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży IT w badanym okresie – 498 wyników. Kolejne miejsca zajęły województwa: małopolskie (217) oraz śląskie (200). Najsłabiej wypadło województwo opolskie (19 wyniki). [Wykres 2.]

Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę jest również mazowieckie. Łączna suma wyników przetargów w tym regionie wyniosła 628 mln zł. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa małopolskie z łączną kwotą 86 mln zł oraz śląskie – 47 mln zł. Najniższa wartość za wyniki przetargów rozstrzygniętych w badanym okresie uzbierała się na koncie województwa świętokrzyskiego – 3 mln zł.

Wśród wyników przetargów, które w całości dotyczyły branży IT – i nie były powiązane z innymi branżami – przeważającą część stanowiły przetargi na dostawę lub dzierżawę komputerów i serwerów. W III kwartale 2017 roku stanowiły one 41% wszystkich przetargów w tej branży (744 wyników). Kolejne miejsce należało do przetargów dotyczących oprogramowania komputerowego – 429 wyników (24%) oraz urządzeń i akcesoriów biurowych – 352 wyników (19%).

Pod względem łącznej wartości za wygrane przetargi zwyciężyła firma S&T Services Polska, która zgromadziła na swoim koncie kwotę prawie 65 mln zł. Kolejne miejsca należały do firm: Integrated Solutions (58 mln zł) oraz Comtegra (56 mln zł).

Przeczytaj również
Rynek firm tworzących oprogramowanie w Polsce konsoliduje się!
Nazwa firmyWartość (w mln zł)
S&T SERVICES POLSKA SP. Z O.O.64,67
INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.58,25
COMTEGRA S.A.56,07
DIMENSION DATA POLSKA SP. Z O.O.55,23
NASK NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA44,50
DGT SP. Z O.O.43,9
SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING USA39,21
NEWIND SP. Z O.O.24,72
ADVATECH SP. Z O.O.23,97
COMARCH S.A.22,53
BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) SP. Z O.O.21,5
ASSECO POLAND S.A.20,53
SYGNITY S.A.15,65
SIMPLE S.A.14,75
APN PROMISE S.A.14,25
ZETO RZESZÓW SP. Z O.O.11,76
SANSEC POLAND S.A.10,86
SPRINT S.A.9,49
PASSUS S.A.6,85
KONCEPT SP. Z O.O.6,38

Delikatne ożywienie nie jest jeszcze zapowiedzią spektakularnego przełomu w 2018 roku. Brak długofalowej strategii informatyzacji państwa, organizowanie postępowań przetargowych zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego, nie wpływa pozytywnie na ogólny obraz rynku zamówień publicznych.  Segment publiczny zawsze miał ogromne znaczenie dla spółek informatycznych, a środki finansowe były głównym źródłem portfela zamówień. Obecnie wpływ tego sektora nie jest aż tak znaczący, ale nadal istotny.

Spowolnienie w sektorze publicznym nie przekłada się na inne obszary gospodarki, gdzie dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw oraz nowe regulacje prawne przyczyniają się do intensyfikacji branży IT. Należy tu wspomnieć o regulacjach unijnych w zakresie ochrony danych osobowych, która wchodzi w życie już w maju 2018 r. Nakłada ona na firmy wiele nowych obowiązków, częściowo związanych z obsługą informatyczną. I tu należy upatrywać nowych szans na kontrakty.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *