Cyberbezpieczeństwo

Braki w umiejętnościach pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa głównym problemem kadry zarządzającej

Według analizy 2022 Cybersecurity Skills Gap Report – przygotowanej przez Fortinet – niedobór umiejętności w zakresie cyfrowej ochrony nadal powoduje liczne wyzwania i reperkusje dla przedsiębiorstw – w tym występowanie naruszeń bezpieczeństwa, a w konsekwencji utratę pieniędzy. Zdaniem respondentów, luka w umiejętnościach pozostaje głównym problemem dla kadry kierowniczej wyższego szczebla i coraz częściej staje się również priorytetem dla zarządu. Według autorów raportu, ze wspomnianą luką poradzić sobie można m.in. poprzez szkolenia i certyfikaty podnoszące poziom wiedzy pracowników. 

Braki w umiejętnościach pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa głównym problemem kadry zarządzającej

Według dokumentu Cyber Workforce Report, opublikowanego w 2021 roku przez agencję badawczą (ISC), globalna liczba pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem musi wzrosnąć o 65%, aby była możliwa skuteczna ochrona krytycznych zasobów przedsiębiorstw. Chociaż liczba specjalistów potrzebnych do wypełnienia tej luki spadła z 3,12 miliona do 2,72 miliona w ciągu ostatniego roku, nadal jest to znaczący niedobór, który pozostawia firmy podatnymi na zagrożenia.

Raport Fortinet wskazuje wiele zagrożeń wynikających z luk w umiejętnościach w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przede wszystkim, w 8 na 10 badanych firmach miało miejsce przynajmniej jedno naruszenie, które można przypisać brakowi kwalifikacji lub wiedzy w zakresie cyfrowej ochrony. Badanie wykazało również, że w skali globalnej 64% przedsiębiorstw doświadczyło naruszeń, które spowodowały utratę przychodów oraz wydatki związane z odzyskiwaniem danych i/lub grzywnę.

Biorąc pod uwagę rosnące koszty związane z naruszeniami cyberbezpieczeństwa, zagadnienie to staje się coraz częściej priorytetem dla zarządów. I tak, w skali globalnej, 88% firm posiadających zarząd stwierdziło, że zadaje on pytania dotyczące właśnie cyberbezpieczeństwa. Natomiast zarząd w 76% przedsiębiorstw zalecił zwiększenie zatrudnienia w działach IT i bezpieczeństwa, czytamy w badaniu Fortinet.

Przeczytaj również
Cyberprzestępcy wykorzystują COVID-19 do ataków phishingowych

Podnoszenie umiejętności poprzez szkolenia i certyfikaty

Raport firmy Fortinet wykazał, że w przedsiębiorstwach szkolenia i certyfikacje są kluczowymi sposobami na rozwiązanie problemów z lukami w umiejętnościach. 95% liderów firm uważa, że certyfikaty techniczne mają pozytywny wpływ na zespół, a 81% woli zatrudniać osoby z certyfikatami. Ponadto 91% respondentów przyznało, że są skłonni zapłacić za to, aby pracownik uzyskał certyfikaty z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jednym z głównych powodów, dla których dokumenty te są wysoko cenione, jest oczywiście fakt, że potwierdzają one wzrost wiedzy i świadomości w zakresie cyfrowej ochrony.

Oprócz tego, że doceniane jest posiadanie certyfikatów, 87% firm wdrożyło program szkoleniowy, który ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie nawet 52% liderów przedsiębiorstw uważa, że ich pracownikom nadal brakuje niezbędnej wiedzy. Rodzi to więc pytanie o skuteczność obecnych programów zwiększania świadomości bezpieczeństwa.

Problemy z rekrutacją i utrzymaniem pracowników

Dla przedsiębiorstw dużym wyzwaniem jest również znalezienie i utrzymanie odpowiednich osób na kluczowe stanowiska związane z bezpieczeństwem – od specjalistów ds. bezpieczeństwa w chmurze po analityków SOC. Podczas badania 60% ankietowanych przyznało, że miało problemy z rekrutacją, a 52% – z zatrzymaniem najbardziej utalentowanych pracowników.

Największe wyzwania związane z zatrudnianiem dotyczyły rekrutacji kobiet i absolwentów szkół wyższych (7 na 10 ankietowanych), a także przedstawicieli mniejszości (61% respondentów). Jak wynika z raportu, 89% globalnych firm, dążąc do budowania bardziej kompetentnych i zróżnicowanych zespołów, wyznaczyło wyraźne cele w zakresie różnorodności jako część swojej strategii zatrudniania. Badanie wykazało również, że 75% przedsiębiorstw ma formalne procedury, których celem jest rekrutacja większej liczby kobiet, a 59% wdrożyło strategie zatrudniania przedstawicieli mniejszości. Ponadto 51% firm podejmuje działania mające na celu zatrudnienie większej liczby weteranów.

Przeczytaj również
Jakie metody stosują przestępcy, aby ukraść Twoje hasło

“Według raportu, niedobór kwalifikacji to nie tylko wyzwanie związane z brakiem wykształconych kandydatów na pracowników, ale także poważny problem dla biznesu, co sprawia, że zagadnienie to stało się głównym zmartwieniem liderów w przedsiębiorstwach na całym świecie. Dzięki prowadzonym przez Fortinet programom Training Advancement Agenda (TAA) i Training Institute jesteśmy zaangażowani w rozwiązywanie problemów przedstawionych w raporcie poprzez różne inicjatywy, w tym skupiające się na certyfikatach cyberbezpieczeństwa i rekrutacji kobiet do tej branży. W tych ramach Fortinet zobowiązał się do przeszkolenia miliona profesjonalistów w celu zwiększenia kwalifikacji i świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zniwelowania luki w umiejętnościach do 2026 roku” – powiedziała Sandra Wheatley, SVP Marketing, Threat Intelligence and Influencer Communications w Fortinet.

Warto też wspomnieć, że przedsiębiorstwom poszukującym szkoleń z zakresu świadomości bezpieczeństwa Fortinet oferuje usługę Security Awareness and Training, realizowaną przez wielokrotnie nagradzany instytut szkoleniowy Fortinet Training Institute.

Badanie Fortinet Skills Gap przeprowadzono wśród ponad tysiąca dwustu decydentów specjalizujących się w obszarach IT i cyberbezpieczeństwa, z 29 różnych krajów. Respondenci pochodzili z różnych branż, w tym technologicznej (28%), produkcyjnej (12%) i usług finansowych (10%).

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.