AplikacjeCIORynek

Co trzecia firma wdraża automatyzację i oczekuje poprawy efektywności

Niemal 20% polskich firm planuje wdrożenie w najbliższych miesiącach rozwiązań z zakresu automatyzacji lub robotyzacji procesów biznesowych. W jednej na osiem firm takie rozwiązania już funkcjonują. Automatyzacja procesów biznesowych ma przynieść m.in. zwiększenie efektywności działalności bez konieczności angażowania nowych pracowników, a także zapewnienie ciągłości funkcjonowania podstawowych obszarów biznesu. To wnioski z badania przeprowadzonego przez firmę Personnel Service.

Co trzecia firma wdraża automatyzację i oczekuje poprawy efektywności

Jednocześnie, niemal połowa (44%) przedstawicieli kadry zarządzającej i właścicieli firm uczestniczących w badaniu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” deklaruje, że ich organizacje są przygotowane na wykorzystanie rozwiązań automatyzujących przebieg kluczowych procesów. Rok temu odsetek ten wynosił 25%. Według 38% ankietowanych pandemia COVID-19 przyśpieszyła rewolucję technologiczną w organizacjach, które reprezentują. Znajduje to m.in. odzwierciedlenie w zmianie podejścia do robotyzacji procesów biznesowych. O ile bowiem na początku 2020 roku rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych nie zamierzało wdrażać nawet 3 na 4 ankietowanych przedsiębiorców, tak w pierwszych miesiącach 2021 roku brak zainteresowania takimi rozwiązaniami zadeklarowało jedynie 32% ankietowanych.

Jak pokazują analizy firmy Personnel Service, największym zainteresowaniem rozwiązania związane z automatyzacją procesów biznesowych cieszą się obecnie w firmach z sektora produkcyjnego, który – przypomnijmy – bardzo często zmuszony był do zawieszenia lub ograniczenia działalności w szczytowym okresie pandemii. Według deklaracji respondentów rozwiązania z zakresu robotyzacji oraz automatyzacji procesów biznesowych są obecnie wdrażane w co trzecim (35%) przedsiębiorstwie z branży przemysłowej.

Zdaniem jednej trzeciej ankietowanych (34%) główną korzyścią wynikającą z wykorzystania rozwiązań tego typu jest poprawa efektywności pracy.
Możliwość zapewnienia ciągłości funkcjonowania organizacji docenia statystycznie 31% przedsiębiorców. Wśród korzyści oczekiwanych za sprawą automatyzacji wymieniane są też: oszczędności w związku z większą produktywnością oraz możliwością ograniczenia zatrudnienia, a także podnoszenie innowacyjności oraz nowoczesności firmy. Co piąty uczestnik badania jest zaś zdania, że automatyzacja minimalizuje ryzyko błędów. Takie przekonanie dominuje głównie wśród największych firm, zatrudniających powyżej 250 osób – odpowiedziało tak 35% ich przedstawicieli.

Przeczytaj również
Przy naszej skali działania bez nowego systemu TMS byłoby trudniej

“Na przyspieszenie decyzji dotyczących wdrażania automatyzacji wpłynęła przede wszystkim pandemia, która uświadomiła firmom jakie zalety ma robot, który nie pójdzie nigdy na chorobowe i nie wpływają na niego zawirowania związane z szalejącym wirusem” – podkreśla Krzysztof Inglot, prezes zarządu firmy Personnel Service. “Oczywiście wdrożenie automatyzacji czy robotyzacji to proces kosztowny i długotrwały, ale podjęcie tego wysiłku opłaca się w perspektywie długoterminowej” – dodaje. Według niego w dłuższej perspektywie rosnąca powszechność wykorzystania rozwiązań klasy RPA (Robotic Process Automation) będzie miała znaczący wpływ na rynek pracy. W ślad za upowszechnieniem zautomatyzowanych operacji zmieniać będą się bowiem oczekiwania kompetencyjne pracodawców “Potrzebne będą inne kompetencje pracowników, ale na razie ich pozycja nie jest zagrożona. Pracy jest mnóstwo, a trendy demograficzne nieubłagane” – mówi Krzysztof Inglot.

Badanie „Barometr Polskiego Rynku Pracy” zostało przeprowadzone przez firmy Rating Group i Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Personnel Service na grupie niemal tysiąca osób, w tym ponad 300 przedstawicieli kadry zarządzającej polskich firm o rożnej wielkości i specjalizacji. Badanie ankietowe przeprowadzono w lutym 2021 roku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *