AplikacjeCIORynek

Co trzecia firma wdraża automatyzację i oczekuje poprawy efektywności

Niemal 20% polskich firm planuje wdrożenie w najbliższych miesiącach rozwiązań z zakresu automatyzacji lub robotyzacji procesów biznesowych. W jednej na osiem firm takie rozwiązania już funkcjonują. Automatyzacja procesów biznesowych ma przynieść m.in. zwiększenie efektywności działalności bez konieczności angażowania nowych pracowników, a także zapewnienie ciągłości funkcjonowania podstawowych obszarów biznesu. To wnioski z badania przeprowadzonego przez firmę Personnel Service.

Co trzecia firma wdraża automatyzację i oczekuje poprawy efektywności

Jednocześnie, niemal połowa (44%) przedstawicieli kadry zarządzającej i właścicieli firm uczestniczących w badaniu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” deklaruje, że ich organizacje są przygotowane na wykorzystanie rozwiązań automatyzujących przebieg kluczowych procesów. Rok temu odsetek ten wynosił 25%. Według 38% ankietowanych pandemia COVID-19 przyśpieszyła rewolucję technologiczną w organizacjach, które reprezentują. Znajduje to m.in. odzwierciedlenie w zmianie podejścia do robotyzacji procesów biznesowych. O ile bowiem na początku 2020 roku rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych nie zamierzało wdrażać nawet 3 na 4 ankietowanych przedsiębiorców, tak w pierwszych miesiącach 2021 roku brak zainteresowania takimi rozwiązaniami zadeklarowało jedynie 32% ankietowanych.

Jak pokazują analizy firmy Personnel Service, największym zainteresowaniem rozwiązania związane z automatyzacją procesów biznesowych cieszą się obecnie w firmach z sektora produkcyjnego, który – przypomnijmy – bardzo często zmuszony był do zawieszenia lub ograniczenia działalności w szczytowym okresie pandemii. Według deklaracji respondentów rozwiązania z zakresu robotyzacji oraz automatyzacji procesów biznesowych są obecnie wdrażane w co trzecim (35%) przedsiębiorstwie z branży przemysłowej.

Zdaniem jednej trzeciej ankietowanych (34%) główną korzyścią wynikającą z wykorzystania rozwiązań tego typu jest poprawa efektywności pracy.
Możliwość zapewnienia ciągłości funkcjonowania organizacji docenia statystycznie 31% przedsiębiorców. Wśród korzyści oczekiwanych za sprawą automatyzacji wymieniane są też: oszczędności w związku z większą produktywnością oraz możliwością ograniczenia zatrudnienia, a także podnoszenie innowacyjności oraz nowoczesności firmy. Co piąty uczestnik badania jest zaś zdania, że automatyzacja minimalizuje ryzyko błędów. Takie przekonanie dominuje głównie wśród największych firm, zatrudniających powyżej 250 osób – odpowiedziało tak 35% ich przedstawicieli.

Przeczytaj również
Atende powołuje nowe zespoły sprzedaży w obszarze integracji IT

“Na przyspieszenie decyzji dotyczących wdrażania automatyzacji wpłynęła przede wszystkim pandemia, która uświadomiła firmom jakie zalety ma robot, który nie pójdzie nigdy na chorobowe i nie wpływają na niego zawirowania związane z szalejącym wirusem” – podkreśla Krzysztof Inglot, prezes zarządu firmy Personnel Service. “Oczywiście wdrożenie automatyzacji czy robotyzacji to proces kosztowny i długotrwały, ale podjęcie tego wysiłku opłaca się w perspektywie długoterminowej” – dodaje. Według niego w dłuższej perspektywie rosnąca powszechność wykorzystania rozwiązań klasy RPA (Robotic Process Automation) będzie miała znaczący wpływ na rynek pracy. W ślad za upowszechnieniem zautomatyzowanych operacji zmieniać będą się bowiem oczekiwania kompetencyjne pracodawców “Potrzebne będą inne kompetencje pracowników, ale na razie ich pozycja nie jest zagrożona. Pracy jest mnóstwo, a trendy demograficzne nieubłagane” – mówi Krzysztof Inglot.

Badanie „Barometr Polskiego Rynku Pracy” zostało przeprowadzone przez firmy Rating Group i Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Personnel Service na grupie niemal tysiąca osób, w tym ponad 300 przedstawicieli kadry zarządzającej polskich firm o rożnej wielkości i specjalizacji. Badanie ankietowe przeprowadzono w lutym 2021 roku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.