Sztuczna inteligencjaBranża ITProgramowanie

Jak GenAI kształtuje przyszłość branży oprogramowania?

Jak wynika z raportu “Turbocharging software with Gen AI”, przygotowanego przez Capgemini, część organizacji już teraz czerpie korzyści z Generatywnej AI. 61% badanych firm wskazało, że technologia ta umożliwia opracowywanie innowacyjnych funkcji i usług oprogramowania. Blisko połowa respondentów (49%) uważa, że GenAI poprawia ogólną jakość oprogramowania, a 40% ankietowanych twierdzi, że zwiększa produktywność. Na dużą skalę używane są jednak nieautoryzowane narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji. Do korzystania z nich przyznało się 63% ankietowanych. Jak będzie wyglądał dalszy kierunek rozwoju GenAI w IT?

Jak GenAI kształtuje przyszłość branży oprogramowania?

W ciągu najbliższych dwóch lat Gen AI będzie pełnić istotną rolę we wsparciu osób pracujących w obszarze oprogramowania. Według wspomnianego badania, technologia ta pomoże w ponad 25% zadań związanych z projektowaniem, tworzeniem i testowaniem oprogramowania. Nawet 80% ankietowanych uważa, że automatyzacja prostych, powtarzalnych zadań za pomocą narzędzi i rozwiązań Gen AI, znacząco zmieni ich pracę. Co jednocześnie umożliwi skupienie się na zadaniach o większej wartości. Ponad trzy czwarte z nich jest przekonanych, że Generatywna AI może sprawić, iż współpraca z nietechnicznymi zespołami biznesowymi będzie bardziej efektywna. Przykładowo, dzięki usprawnieniu komunikacji czy objaśnianiu działania kodu w języku naturalnym.

Wdrażanie GenAI do inżynierii oprogramowania nadal jest jednak na wczesnym etapie. Tylko 10% firm może pochwalić się pełną skalą wprowadzonych usprawnień. Jak wskazuje analiza, 27% organizacji aktywnie bada jej potencjał poprzez projekty pilotażowe. 11% firm rozpoczęło natomiast integrację generatywnej sztucznej inteligencji z funkcjami oprogramowania. Oczekuje się jednak, że wskaźnik adopcji, w tym projektów pilotażowych, znacznie wzrośnie – ponad trzykrotnie w ciągu najbliższych dwóch lat.

Nowe kierunki rozwoju IT

Dla 46% osób na stanowiskach inżynierów oprogramowania narzędzia AI stanowią wsparcie przy codziennych zadaniach. Niemal 3/4 badanych uważa, że potencjał sztucznej inteligencji wykracza poza samo pisanie kodu (choć obecnie jest to dla nich główne zastosowanie AI). AI sprawdza się także przy modernizacji kodu czy projektowaniu UX (user experience).

Ankietowane firmy podkreślały, że czas zaoszczędzony dzięki pomocy sztucznej inteligencji planują wykorzystać głównie na rozwój nowych funkcji oprogramowania (50%) oraz podnoszenie kwalifikacji (47%). Co istotne, tylko niewielka część badanych organizacji (4%) planuje zredukować zatrudnienie. GenAI ma więc zwiększać ludzką kreatywność, a nie ją zastępować. Warto też dodać, że pojawiają się nowe stanowiska – AI developer, generative AI architect, czy prompt writer.

Wyzwania i zagrożenia

Generatywna AI jest coraz częściej – i coraz szybciej – integrowana z codziennym życiem. Jednak tylko 27% organizacji posiada niezbędne platformy i narzędzia, aby wykorzystać jej moc. Ten brak gotowości stwarza poważne ryzyko. Pracownicy mogą bowiem zwrócić się do nieautoryzowanych narzędzi i rozwiązań GenAI.

Badanie Capgemini wykazało, że nawet 63% specjalistów ds. oprogramowania, którzy korzystają z generatywnej sztucznej inteligencji, polega na nieautoryzowanych narzędziach. Takie niekontrolowane wykorzystanie tej technologii może narazić organizacje na wiele zagrożeń. Mogą to być błędy funkcjonalne czy naruszenia bezpieczeństwa. Ale także kwestie prawne, takie jak halucynacje kodu, wyciek kodu czy problemy z własnością intelektualną. Autorzy raportu podkreślają więc potrzebę odpowiedniego zarządzania i nadzoru. Zwłaszcza, że prawo nie nadąża za tymi trendami. Mimo, że prace nad nowymi przepisami trwają i podejmowane są próby narzucenia ograniczeń na rosnącą liczbę nowych narzędzi, skala wyzwania jest bardzo duża.

“Korzyści, które daje sztuczna inteligencja w IT i nieograniczony potencjał technologii sprawia, że jej wykorzystywanie jest dla firm niezwykle atrakcyjne i chętnie sięgają po najnowsze rozwiązania w tym obszarze. Osoby zajmujące się programowaniem to grupa, która w pierwszej kolejności czerpie profity z najnowszych trendów i szacuje się, że w ciągu najbliższych dwóch lat już 85% z nich może korzystać z Gen AI. To jednak wiąże się z wyzwaniem w postaci wdrożenia odpowiednich regulacji prawnych” – podsumowuje Marek Matczak, CTO w Software Center w Capgemini Polska.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *