PracaRynek

Jaka jest wysokość zarobków pracowników w sektorze usług dla biznesu w Polsce?

Pomimo mniejszej dynamiki wzrostu niż w ubiegłych latach, Polska wciąż jest w regionie Europy Środkowo-Wschodniej największym ośrodkiem inwestycji realizowanych w sektorze usług dla biznesu, a pracodawcy nadal planują zatrudnianie w tej branży, wynika z najnowszego Raportu płacowego Hays Poland 2021 – Centra usług biznesowych. Ponadto, podwyżki wynagrodzeń w 2021 roku przewiduje nawet 51% firm działających w tym segmencie rynku. Jakie są najczęściej poszukiwane specjalizacje i kompetencje? Kto w tym sektorze zarabia najwięcej?

Jaka jest wysokość zarobków pracowników w sektorze usług dla biznesu w Polsce?

Polski sektor nowoczesnych usług dla biznesu (ang. Business Services Sector, BSS) to obecnie już ponad 1,5 tys. firm, zatrudniających 340 tys. osób, ale liczby te cały czas rosną. Do dalszego inwestowania zachęcają choćby, dojrzałość krajowego rynku i szeroki dostęp do wykwalifikowanych pracowników, znających różnorodne języki obce. Stąd też, pomimo widocznego spowolnienia wywołanego pandemią, nadal można mówić o rozwoju sektora i oczekiwać, że ten trend utrzyma się w najbliższej przyszłości, wskazują autorzy badania. Polska jest bowiem największym i historycznie najlepiej rozwiniętym rynkiem nowoczesnych usług dla biznesu w regionie, co przez inwestorów postrzegane jest jako gwarancja powodzenia planowanych przedsięwzięć.

Rozwój polskiego sektora usług biznesowych nadal przebiega dwutorowo. „Z jednej strony, mamy do czynienia z rozbudową już istniejących centrów. Najczęściej jest to skutkiem decyzji o przeniesieniu do Polski kolejnych, coraz bardziej zaawansowanych procesów. Z drugiej, rozwój sektora cały czas jest napędzany przez nowych inwestorów, którzy decydują się na ulokowanie swoich centrów na terenie kraju. Chociaż okres pandemii wiązał się z wyzwaniami dla firm tworzących nowe struktury w Polsce, to zdalna rekrutacja i zdalne przeprowadzenie migracji procesów najczęściej kończyły się pełnym sukcesem” – komentuje Anna Podolska, Branch Manager w Hays Poland.

Przeczytaj również
Czy w 2022 roku samorządy przyspieszą wdrażanie rozwiązań IT z zakresu Business Intelligence?

Najczęściej poszukiwane specjalizacje

Okazuje się, że większość pracodawców z branży BSS zakłada w tym roku dużą aktywność w obszarach związanych z zasobami ludzkimi – rekrutowanie nowych pracowników planuje 88% z nich. Z badania wynika, że co druga ankietowana firma (51%) chce zatrudniać wyłącznie pracowników etatowych. Co trzecia (32%) uwzględnia natomiast większą dywersyfikację w ramach strategii zatrudnienia i planuje rekrutować zarówno pracowników stałych, jak i tymczasowych, zewnętrznych oraz kontraktowych. Z kolei zaledwie 12% badanych organizacji, nie planuje w tym roku żadnych rekrutacji.

Firmy z branży BSS najczęściej przewidują rekrutacje na stanowiska związane z finansami i księgowością, IT, obsługą klienta oraz usługami finansowymi. Z raportu wynika, że nie zabraknie też ofert dla specjalistów administracji, HR, e-Commerce oraz inżynierii. Znajduje to odzwierciedlenie w strukturze zatrudnienia w sektorze. Specjaliści w obszarze finansów i księgowości stanowią drugą najliczniejszą grupę wśród osób zatrudnionych w polskich centrach usług. Pod względem liczby pracowników sektora BSS przewyższają ich wyłącznie osoby zatrudnione na stanowiskach IT.

W 2020 roku na rynku można było zaobserwować wzrost popytu na ekspertów specjalizujących się w bankowości, m.in. procesach związanych z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz weryfikacją klientów (KYC). Dużym zainteresowaniem cieszyły się również role związane z usługami finansowymi – ubezpieczeniami, inwestycjami oraz obrotem papierami wartościowymi i towarami.

Znasz języki obce, będziesz zarabiać więcej

Niezależnie natomiast od specjalizacji i posiadanego doświadczenia, kluczowa w prowadzonych rekrutacjach pozostaje znajomość języków obcych oraz kompetencje miękkie. Powszechnym standardem w centrach usług jest przede wszystkim znajomość języka angielskiego, natomiast praca w sektorze BSS bardzo często wymaga kombinacji językowych, tj. znajomości nie tylko angielskiego, ale i drugiego języka obcego. W rankingu popularności, zaraz po angielskim plasuje się język niemiecki, francuski, włoski oraz hiszpański.

Przeczytaj również
Platforma SAP HANA Enterprise Cloud dostępna lokalnie na bazie usług HPE GreenLake

Kompetencje językowe odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu wynagrodzeń pracowników sektora. Tak zwany bonus językowy – będący stałym dodatkiem do wynagrodzenia podstawowego – w wypadku języków unikalnych i trudnych do pozyskania może wynosić nawet 60% miesięcznej pensji. Te najwyższe bonusy wypłacane są specjalistom władającym językami skandynawskimi oraz językiem niderlandzkim, wynika z raportu.

Trendy płacowe

W pierwszych miesiącach pandemii część firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu musiało dokładniej przyjrzeć się kosztom pracy. To sprawiło, że pomimo kontynuacji rozwoju branży, w ubiegłym roku zaobserwowano nieznaczne wyhamowanie dynamiki wzrostu wynagrodzeń oferowanych pracownikom centrów usług, wynika z badania Hays Poland. Trendy płacowe były też mocno uzależnione od specjalizacji oraz lokalizacji centrum usług. Podwyżki wynagrodzeń dotyczyły przede wszystkim stanowisk związanych z realizacją procesów w obszarze bankowości oraz usług finansowych, co wynikało ze zwiększonego zapotrzebowania pracodawców na tego typu kompetencje.

I tak, osoby zatrudnione na różnych stanowiskach związanych z księgowością mogą liczyć na zarobki rzędu 3 900-5 500 zł brutto na etacie (do roku doświadczenia) i od 10 000 do nawet 25 000 zł (z kilkuletnim doświadczeniem). Wynagrodzenia analityków finansowych wahają się od 4 000 do 15 000 zł, pracowników zajmujących się obsługą klienta – od 4 000 do 20 000 zł, specjalistów od logistyki i planowania – od 5 000 do 18 000 zł, a od administracji HR – od 4 000 do 16 000 zł. Wysokość tych zarobków uzależniona jest oczywiście od zajmowanego stanowiska i doświadczenia.

Przeczytaj również
Raport Shoper: W 2020 roku podwoiła się liczba e-sklepów spożywczych

Jak wynika z badania Hays, podwyżki wynagrodzeń w 2021 roku przewiduje 51% firm działających w branży. Będzie to podyktowane zarówno napływem nowych inwestycji i zwiększenia konkurencji w walce o najlepszych kandydatów, jak również stale zmieniającego się zakresu obowiązków pracowników. Od kilku lat obserwowany jest trend profesjonalizacji branży, gdyż w Polsce coraz częściej obsługiwane są zaawansowane procesy biznesowe o znaczeniu strategicznym dla globalnych struktur organizacji, podkreślają autorzy raportu. To z kolei pociąga za sobą wzrost wynagrodzeń.

Pozapłacowe benefity

Pracodawcy częściej będą także zabiegać o kandydatów pozafinansowymi elementami oferty. Mimo że wynagrodzenie i benefity pozostają najczęstszym powodem rozważania zmiany pracy przez pracowników centrów usług, to wysoko na liście plasują się również charakter wykonywanej pracy oraz brak możliwości rozwoju.

„Otwartość na zmianę miejsca zatrudnienia często wynika z chęci poszerzenia zakresu odpowiedzialności. Szczególnym zainteresowaniem kandydatów cieszą się stanowiska umożliwiające udział w migracji procesów lub implementacji nowych systemów. Kandydaci, którzy do tej pory zajmowali się wyłącznie wycinkiem danego procesu, często dążą do objęcia roli oferującej bardziej kompleksowe do niego podejście” – zauważa Dorota Staniczek, Lead Recruitment Partner w Hays Poland.

W 2020 roku zmieniło się postrzeganie kwestii benefitów pozapłacowych. Obecnie kandydaci bardziej cenią wsparcie pracodawcy w podnoszeniu kwalifikacji m.in. poprzez dofinansowanie studiów oraz kursów rozwijających kompetencje językowe. W rozmowach rekrutacyjnych coraz częściej pojawia się temat elastyczności godzin pracy i miejsca, z którego jest ona wykonywana. Wielu z pracowników sektora BSS oczekuje, że również po pandemii będą mogli pracować całkowicie w formie zdalnej. Dlatego też kandydaci częściej przeglądają oferty pracy z całej Polski.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.