InfrastrukturaBranżaBiznes

KDPW tworzy operacyjne połaczenie z ukraińskim rynkiem papierów wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz Національний депозитарій України (National Depository of Ukraine, NDU) podpisały umowę, na mocy której utworzone zostało bezpośrednie połączenie operacyjne z rynkiem ukraińskim. Umowa otwiera drogę do emisji obligacji komunalnych przez ukraińskie samorządy na rynkach międzynarodowych.

KDPW tworzy operacyjne połaczenie z ukraińskim rynkiem papierów wartościowych

Dotychczas połączenia operacyjne z zagranicznymi depozytami tworzone były w celu rozliczeń i rozrachunku transakcji zawieranych na akcjach spółek notowanych równolegle na giełdzie w Warszawie i na zagranicznych parkietach. W przypadku połączenia z Ukrainą umowa pozwoli na utworzenie dla KDPW konta depozytowego w systemie NDU. Będzie ono udostęnione inwestorom zagranicznym obligacji komunalnych emitowanych przez ukraińskie samorządy terytorialne. Umowa daje możliwość rozszerzenia współpracy w przyszłości także o inne instrumenty finansowe.

Aktualnie w obrocie na ukraińskim rynku znajdują się obligacje komunalne wyemitowane przez władze Kijowa, Charkowa i Lwowa o łącznej wartości 3,1 mld UAH (ok. 370 mln PLN).

“Odbudowa ukraińskich miast i gospodarki będzie wymagała znacznych nakładów finansowych, a rynek kapitałowy powinien odegrać znaczącą rolę w tym procesie. Infrastrukturalnie i organizacyjnie jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani” – komentuje Sławomir Panasiuk, wiceprezes KDPW. “Dzięki połączeniu pomiędzy systemami NDU i KDPW będziemy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem działającego na zasadach prawa unijnego systemu depozytowego i wykorzystać te doświadczenia w rozwijaniu rynku ukraińskiego” – dodaje Maryna Adamovska, członek zarządu NDU.

KDPW utrzymuje obecnie 22 połączenia operacyjne z zagranicznymi depozytami. 6 z nich to połączenia bezpośrednie, w tym 2 z depozytami międzynarodowymi (Clearstream Banking Luxembourg oraz Euroclear Bank), a 16 to połączenia pośrednie (2 za pomocą depozytów międzynarodowych oraz 2 za pośrednictwem banków powierniczych).

Przeczytaj również
Quiet quitting – trend czy moda?
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.