CDOCloud computingAplikacjeERPCIOPolecane tematy

Transformacja środowiska SAP: strategiczne wyzwania w praktyce

Jaki scenariusz zmiany środowiska SAP powinni – a jaki mogą zrealizować jego użytkownicy? To podstawowy dylemat firm, które w niedalekiej przyszłości będą musiały wybrać własną drogę transformacji SAP. Dyskutujemy o tym w gronie CxO, podczas serii trzech roboczych spotkań, zorganizowanych przy wsparciu firm Hewlett Packard Enterprise oraz Intel.

Transformacja środowiska SAP: strategiczne wyzwania w praktyce

Transformacja środowisk SAP będzie jednym z najdonioślejszych wyzwań cyfryzacji kolejnych lat. Przebija się ona do agendy przedsiębiorstw ze względu na angażowaną wielkość zasobów, nakładu pracy i wysiłku strategicznego, tj. dostosowania firmy do wykorzystania modelu subskrypcyjnego w rozwiązaniach kluczowych, krytycznych dla biznesu, wreszcie – idącą za tym doniosłość tej zmiany. Model subskrypcyjny dla rozwiązań SAP kończy okres „nudy” – jak nazwał to jeden z CIO – czy spokoju w rozwijaniu i aktualizowaniu tego środowiska. Zmiana, która w kolejnych krokach dokonuje się w zakresie zakończenia rozwoju i wsparcia dla wersji on-premise, wymusza na firmach szukanie scenariusza dostosowania się do nowych warunków.

Jakimi scenariuszami, możliwościami dysponują użytkownicy, którzy obecnie używają systemów SAP ERP Central Component (ECC) oraz SAP S/4HANA w wersji on-premise i do 2027 roku Muszą przejść migrację do chmurowych wersji oprogramowania SAP?

Z myślą o tych wyzwaniach, redakcja ITwiz organizuje we współpracy z Hewlett Packard Enterprise oraz Intel serię spotkań poświęconych transformacji SAP w szerszym kontekście cyfryzacji. Mają one  z założenia kameralny, ale zarazem intensywny charakter.

Praktyczna wiedza i doświadczenia

Pierwsze ze spotkań odbyło się 20 marca w Warszawie i zgromadziło grono kilkunastu CxO. Otworzyła je Kinga Piecuch, prezes zarządu HPE w Polsce, dyskutując z uczestnikami spotkania na temat kontekstu migracji ich rozwiązań SAP.

Transformacja środowiska SAP: strategiczne wyzwania w praktyce

Następnie wyzwania transformacji do SAP RISE omówił Michał Kunze, prezes zarządu firmyAll for One. Jego wystąpienie w pierwszej kolejności pozwoliło na uporządkowanie „sceny” – ukazanie dat i zakresów wyzwań w poszczególnych scenariuszach migracji. Michał Kunze odniósł także projekt migracji do SAP do innych działań typowo realizowanych przez firmy w ramach ich strategii cyfrowej. W szczególności – zakresu i zasobów, które takie przedsięwzięcie może angażować po stronie firm. Wskazał ponadto m.in., że poza zasobami własnymi, organizacje zmuszone będą zapewnić sobie wsparcie firm integratorskich, co – wobec masowej fali takich projektów – może stać się trudno dostępne i deficytowe.

Centralnym punktem spotkania była dyskusja o zadaniach i wizji przyszłości środowisk SAP, w której przewodnikami byli Agnieszka Kuczyńska, szef zespołu systemów korporacyjnych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz Jerzy Zieliński, dyrektor IT w firmie Amica. Oboje dzielili się swoim doświadczeniem, wywołując odzew i dyskusję pozostałych CxO – uczestników spotkania.

Transformacja środowiska SAP: strategiczne wyzwania w praktyce

Punktem wyjścia dyskusji było nakreślenie historii, ewolucji funkcjonalnej SAP we wspomnianych organizacjach wraz z próbą opisania typowe przebiegu takich inicjatyw w innych organizacjach. I tak, wieloletni najczęściej projekt rozwoju środowisk SAP owocował środowiskiem, w którym obok fundamentów, podstawowego systemu, funkcjonuje szereg silnie dostosowywanych modułów. Już doświadczenia migracji do bazy HANA pokazywały, że odtworzenie lub przetransponowanie procesów i zadań realizowanych we wcześniejszych środowiskach jest wyzwaniem. Takim jawi się także migracja do środowiska chmurowego. Kluczowym wyzwaniem jest jednak oszacowanie zmienności modelu subskrypcyjnego w czasie, w korelacji do planowanych i przewidywanych wyzwań biznesowych firm. W tej sytuacji bardzo ważne jest dokładne poznanie możliwych ram i spektrum scenariuszy, opcji, jakie na poszczególnych etapach migracji ze środowisk on-prem SAP będzie miał CIO i zarząd firmy.

Macierz transformacji SAP

W odpowiedzi na tak sformułowane postulaty, możliwą – dostępną macierz transformacji SAP, przedstawił Rupert Holzbauer, dyrektor SAP and MCS Competence Center, Hewlett Packard Enterprise. Skorelował ją zarazem z ofertą HPE, w szczególności związaną z modelem realizowanym w ramach platformy GreenLake. Zwrócił m.in. uwagę na aspekt podnoszony już wcześniej – nadchodzącej wielkiej fali projektów migracji, ze względu na to, że zaledwie około 30% klientów SAP rozpoczęło choćby migrację do SAP S/4HANA.

Transformacja środowiska SAP: strategiczne wyzwania w praktyce

Rupert Holzbauer komentował także wady i zalety unikalnej opcji modernizacji chmurowej SAP, tj. SAP S/4HANA Private Edition Customer Data Center – czyli kolokowanej lub wdrażanej w infrastrukturze klienta nowej wersji SAP „z doświadczeniem chmurowym klienta”. Przytoczył wreszcie historię projektu wewnętrznej transformacji globalnego środowisk SAP w firmie HPE – projektu centralizującego kilkanaście instancji do jednej, spójnej platformy aplikacyjnej wraz z jednoczesną standaryzują funkcjonalności z poziomu 90% do 10% wykorzystanych kastomizacji funkcjonalnych. Znakomitym podsumowaniem była obiecana w tytule wystąpienia macierz decyzji dla zarządu, migracji w różnych opcjach i scenariuszach uwzględniając koszt dostosowania, wydajność, bezpieczeństwo i kontrolę, integrację z innymi systemami firmowymi oraz czas.

Strategiczna transformacja SAP

Podsumowaniem i prawdziwym wielkim finałem spotkania była natomiast rozmowa gości z Jerzym Zielińskim, który zgodził się szczegółowo przedstawić ewolucję środowiska IT w Amice, w kontekście transformacji SAP, ale także w ramach szerszej, strategicznej perspektywy rozwoju technologii i biznesu firmy.

Transformacja środowiska SAP: strategiczne wyzwania w praktyce

Pozwoliło to zrozumieć, w jaki sposób ukształtował się obecny paradygmat architektoniczny środowiska IT w firmie Amica, jakie uwzględnia potrzeby biznesu i w jaki sposób reaguje na możliwości stwarzane przez technologię.

Transformacja środowiska SAP: strategiczne wyzwania w praktyce

Nadrzędnym celem i zadaniem IT jest stabilizowanie środowiska technologicznego pod kątem bezpieczeństwa, tak, aby nie mogło ono wpływać (w domyśle – ograniczać) na wybory biznesowe. Jerzy Zieliński w dyskusji z uczestnikami spotkania wyodrębnił trzy podstawowe wymiary bezpieczeństwa. Jest ono przede wszystkim definiowane jako zapewnienie ciągłości działania firmy. Drugi wymiar dotyczy kosztów technologii, wprost związanych z utrzymaniem środowiska – w tym wymiarze istotna jest także przewidywalność w dłuższym horyzoncie czasowym. Częściowo związany z tym wymiarem jest wreszcie trzeci aspekt bezpieczeństwa: bezpieczeństwo pod względem organizacyjno-kompetencyjnym. To przede wszystkim kwestia utrzymania lub możliwości pozyskania kompetencji niezbędnych do funkcjonowania, zmiany i rozwoju środowiska technologicznego.

Transformacja środowiska SAP: strategiczne wyzwania w praktyce

Co istotne z punktu widzenia tematu spotkania, transformacja środowisk SAP – w zgodnej opinii wszystkich uczestników spotkania – narusza status quo we wszystkich wspomnianych trzech wymiarach bezpieczeństwa. Jerzy Zieliński zwrócił uwagę, że kluczową rolę w stabilizowaniu bezpieczeństwa kosztowego, ale pośrednio także bezpieczeństwa organizacyjnego i ciągłości działania ma model zakupowy, który wypracowany został w Grupie. Opiera się on na wyznaczonej do realizacji tych celów odrębnej spółce, która jest elementem utrzymania kontroli strategicznej nad własnym rozwojem.

Dyskusja trwa

Seria spotkań i dyskusji o transformacji SAP będzie dalej realizowana. W kwietniu spotkamy się jeszcze dwukrotnie: na debacie redakcyjnej, która będzie realizowana w formacie hybrydowym, na miejscu i on-line, oraz 24/04 na kameralnym, stacjonarnym spotkaniu, podczas którego swoje doświadczenia przedstawią tym razem m.in. Karol Dworak, dyrektor IT w Telefonika Kable oraz Eliasz Wawrzkiewicz, Global Programme Director SAP S/4HANA w InPost.

Zapraszamy serdecznie do dyskusji, do zobaczenia w CXO HUB!

Transformacja środowiska SAP: strategiczne wyzwania w praktyce Transformacja środowiska SAP: strategiczne wyzwania w praktyce
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *