InfrastrukturaCIORynekPolecane tematy

Microsoft i Oracle rozszerzają współpracę w obszarze usług chmurowych na rynek polski

Za sprawą umowy, która określa zasady współpracy firm Oracle i Microsoft na poziomie lokalnym, firmy i organizacje z Polski będą mogły skorzystać m.in. z ułatwień zakresie integracji usług chmurowych oraz migracji obciążeń pomiędzy platformami Microsoft Azure oraz Oracle Cloud. Współpraca obu koncernów jest także ukierunkowana na promowanie wykorzystania modelu chmury obliczeniowej oraz koncepcji multicloud w Polsce.

Microsoft i Oracle rozszerzają współpracę w obszarze usług chmurowych na rynek polski

Najważniejsze informacje

  • Współpraca Microsoft i Oracle w obszarze usług chmurowych zakłada m.in. udostępnienie narzędzi ułatwiających wzajemną integrację usług dostępnych w ofercie usług chmury publicznej obu dostawców, a także przenoszenie danych i obciążeń pomiędzy nimi.
  • Współpraca obu firm oznacza m.in. uproszczenie działań mających na celu zintegrowanie w ramach jednego środowiska IT usług oferowanych przez różnych dostawców w modelu publicznej chmury obliczeniowej, a także ograniczenie kosztów integracji i ułatwienia operacyjne.
  • Firmy Oracle i Microsoft pełnią dla swoich klientów rolę pojedynczego punktu kontaktu dla wszystkich usług i aplikacji wykorzystywanych w środowiskach chmurowych, w tym usług własnych oraz oferowanych przez partnera.
  • Porozumienie dotyczy działań obu firm na szczeblu lokalnym i oferty usług dla podmiotów prowadzących działalność w Polsce.

Zawarte na poziomie lokalnym porozumienie jest kontynuacją globalnej umowy ogłoszonej w połowie 2019 roku. Współpraca Microsoft i Oracle w obszarze usług chmurowych zakłada m.in. udostępnienie narzędzi ułatwiających wzajemną integrację usług dostępnych w ofercie usług chmury publicznej obu dostawców, a także przenoszenie danych i obciążeń pomiędzy nimi. Z perspektywy klientów obu firm, współpraca oznacza m.in. uproszczenie działań mających na celu zintegrowanie w ramach jednego środowiska IT usług oferowanych przez różnych dostawców w modelu publicznej chmury obliczeniowej, a także ograniczenie kosztów integracji i ułatwienia operacyjne.

Przeczytaj również
Poprawa wyników, redukcja kosztów i jakość obsługi klienta na szczycie priorytetów biznesu w obszarze IT

Dodatkowo, wedle zapowiedzi, partnerstwo Microsoft i Oracle pozwala na realizację nowych scenariuszy rozwoju środowiska IT. Przykładowo, możliwe będzie łatwe uruchomienie aplikacji opartych na technologii Oracle w chmurze Azure w połączeniu z Autonomiczną Bazą Danych Oracle działającej na infrastrukturze Exadata w chmurze Oracle Cloud, a także uruchamianie aplikacji opartych na technologii Microsoft w Oracle Cloud w połączeniu z bazami MS SQL w Azure. “Przez możliwość uruchamiania części obciążenia w ramach Microsoft Azure, zaś innej jego części w Oracle Cloud, partnerstwo dostarcza możliwość realizowania wysoce zoptymalizowanych, najlepszych z możliwych rozwiązań w chmurze” – informują przedstawiciele obu firm. Takie podejście ma ułatwiać wykorzystanie nowoczesnych usług chmurowych m.in. w ramach projektów cyfrowej transformacji biznesu. Co ważne, na mocy zawartego porozumienia firmy Oracle i Microsoft pełnią dla swoich klientów rolę pojedynczego punktu kontaktu dla wszystkich usług i aplikacji wykorzystywanych w środowiskach chmurowych, w tym usług własnych oraz oferowanych przez partnera.

“Rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej będzie wspierał Polskę w budowaniu sukcesu gospodarczego i odporności kraju poprzez dostarczanie inteligentnych rozwiązań chmurowych, mocy przetwarzania big data i zgodności z regulacjami. Wszystko to możemy osiągnąć w ścisłej współpracy z naszymi partnerami technologicznymi dzięki ich wiedzy i technologiom stworzonym na bazie chmury Microsoft. Wielu klientów już korzysta z tych technologii, a partnerstwo z Oracle ma im pomóc w lepszym współdziałaniu tych rozwiązań. Wieloletnie doświadczenie firmy Oracle w tej dziedzinie sprawia, że ta współpraca jest dla nas naturalnym wyborem, ponieważ chcemy przyspieszyć cyfrową podróż naszych klientów” – podkreśla Mark Loughran, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft.

Przeczytaj również
Scaleway odświeża linię serwerów dedykowanych Dedibox

Przedstawiciele obu firm podkreślają, że dzięki ogłoszonemu właśnie porozumieniu klienci z Polski uzyskają m.in. możliwość bezproblemowego łączenia dostępnych w platformie jednego dostawcy usług z zakresu analizy danych czy sztucznej inteligencji z usługami bazodanowymi dostępnymi w środowisku chmury publicznej drugiego z dostawców. W efekcie możliwe będzie, przykładowo, wykorzystanie usług Azure Analytics i Azure AI z powiązaniu dostępną w formie usługi bazą Oracle Autonomous Database.

Kolejnym ułatwieniem jest także zunifikowane zarządzanie tożsamościami i dostępem, a także pojedyncze logowanie i automatyczne udostępnianie uprawnionym użytkownikom zasobów opartych na chmurze Microsoft Azure i Oracle Cloud. Wedle zapowiedzi, za sprawą integracji obu środowisk aplikacje Oracle mogą korzystać z Azure Active Directory jako dostawcy tożsamości i dostępu warunkowego, w takim samym stopniu jak aplikacje Microsoft mogą korzystać z Oracle Identity Cloud.

„Polski rynek z roku na rok staje coraz bardziej dojrzały i po dość długiej fazie ostrożnego podchodzenia do technologii chmurowych, zaczyna ostatnio wyraźnie nadrabiać zaległości. Rozmawiając z naszymi klientami zauważamy bardzo wiele firm kreujących już teraz strategie wykorzystania chmury w swoich korporacyjnych systemach IT. Warto przy tym podkreślić, że takie strategie i związane z nimi działania nie dotyczą jedynie najprostszych scenariuszy, ale obejmują także plany migracji do chmury rozwiązań najbardziej krytycznych dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Porozumienie zawarte przez Microsoft i Oracle jest reakcją na to zainteresowanie i ma na celu jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klientów decydujących się na przechodzenie do chmury w szerokim zakresie” – mówi Tomasz Bochenek, dyrektor generalny Oracle Polska. Porozumienie dotyczy działań obu firm na szczeblu lokalnym i oferty usług dla podmiotów prowadzących działalność w Polsce.

Przeczytaj również
Innowacja do osiągnięcia. Open source jest obecnie integralną częścią naszego świata.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.