Branża ITRynek

Oparty na zrównoważonym rozwoju program partnerski HP Amplify Impact dostępny także w Polsce

Firma HP Inc. ogłosiła wprowadzenie programu HP Amplify Impact w Polsce, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Rumunii, Grecji, Irlandii i Norwegii. To pierwszy w swoim rodzaju program oceny partnerów, oferujący różnorodne zasoby i szkolenia, który daje ponad 10 tysiącom partnerów na całym świecie możliwość wsparcia starań HP w zakresie działań na rzecz klimatu, praw człowieka i równości cyfrowej. HP Amplify Impact zostanie wdrożony w ponad 40 krajach na całym świecie – poinformowali przedstawiciele HP.

Oparty na zrównoważonym rozwoju program partnerski HP Amplify Impact dostępny także w Polsce

Uruchomiony rok temu program HP Amplify Impact wspiera dążenie HP, aby stać się najbardziej zrównoważoną i uczciwą firmą technologiczną do 2030 roku. W jego ramach przeszkolono, wyedukowano i wzmocniono pozycję już ponad 1400 partnerów na całym świecie. Wszystko po to, aby mogli oni wprowadzać niezbędne zmiany i zwiększać możliwości, wykorzystując zrównoważony rozwój jako kluczowy czynnik wyróżniający na tle konkurencji, poinformowali przedstawiciele HP.

W ramach działań na rzecz klimatu, firma HP postawiła sobie ambitny cel, aby do 2025 roku objąć dobrowolnym programem co najmniej 50% partnerów HP Amplify. Do tej pory 20% partnerów HP podpisało zobowiązanie HP Amplify Impact, przekraczając tym samym cel (tj. 10%), wyznaczony w pierwszym roku programu. Okazuje się, że zaangażowanie HP w zrównoważony rozwój pomogło firmie skumulować ponad 3,5 miliarda dolarów w ramach nowych sprzedaży w roku finansowym 2021, co stanowi ponad trzykrotny wzrost w skali roku – wskazują specjaliści HP.

“Amplify Impact jest dostępny także w Polsce – to ogromne wyróżnienie dla naszego rynku. Dlatego z jeszcze większym zaangażowaniem będziemy starać się sami jako firma, oraz wspólnie z partnerami, działać na rzecz niskoemisyjnej gospodarki, bardziej zróżnicowanego, integrującego i sprawiedliwego łańcucha dostaw oraz poprawy jakości życia lokalnych społeczności” – skomentował Andrzej Sowiński, dyrektor zarządzający HP Inc Polska.

Ekosystem odpowiedzialności

Program HP Amplify Impact pomaga partnerom wyznaczać śmiałe, długoterminowe cele, które mają pozytywny wpływ na otoczenie. Partnerzy, biorący udział w programie, będą wyróżniani poprzez certyfikację i coroczny program nagród, informują przedstawiciele HP. Misją tej inicjatywy jest zwiększenie odpowiedzialności w całej branży IT w ramach następujących filarów:

  • Planeta: Dążenie do zerowej emisji dwutlenku węgla netto i w pełni odnawialnej gospodarki w tzw. obiegu materiałów, przy jednoczesnym tworzeniu najbardziej zrównoważonego portfolio technologii, usług i rozwiązań w branży.
  • Ludzie: Poszanowanie praw człowieka, umożliwienie rozwoju pracownikom i partnerom oraz kultywowanie kultury różnorodności, równości i integracji (DE&I) poprzez inicjatywy takie, jak HP Racial Equality and Social Justice Task Force.
  • Społeczność: Wzmocnienie społeczności poprzez wykorzystanie mocy nowych technologii. Pomoc w eliminacji tzw. wykluczenia cyfrowego, utrudniającego dostęp do edukacji, miejsc pracy i opieki zdrowotnej niezbędnych do rozwoju.

Elastyczna ścieżka dla partnerów

Jak wskazują przedstawiciele HP, wszyscy partnerzy HP Amplify mogą uzyskać dostęp do światowej klasy zasobów koncernu w zakresie zrównoważonego rozwoju i to bez względu na to na jakim etapie dążenia ku bardziej zrównoważonemu światu obecnie się znajdują. Firma zapewni wszystkim partnerom HP Amplify dostęp do szkoleń, narzędzi sprzedaży, zasobów marketingowych oraz dostęp do Sustainability & Compliance Centre (SCC), HP LIFE  i  HP Planet Partners. Ponadto, HP będzie ściśle współpracować z partnerami w wybranych krajach nad wprowadzeniem dwóch odrębnych programów:

  • Catalyst: Członkowie Catalyst przyjmą zobowiązanie HP Amplify Impact, wezmą udział w ocenie zrównoważonego rozwoju i będą zgłaszać możliwości sprzedaży.
  • Changemaker: Program Changemaker jest zoptymalizowany pod kątem wspierania partnerów, którzy nie mają jeszcze opracowanego planu zrównoważonego rozwoju i zobowiązują się do inwestycji w tym zakresie. HP będzie ściśle współpracować z członkami grupy Changemaker i wspierać ich w opracowywaniu długoterminowego planu zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu staną się rozpoznawalni jako firmy skoncentrowane na wprowadzaniu znaczących zmian.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *