Sztuczna inteligencjaRynek

Polacy coraz bardziej otwarci na AI, ale mają też obawy

Jak wynika z raportu firmy Future Mind „Żyjesz w Phygital, choć o tym nie wiesz”, za jedno z głównych ułatwień związanych z rozwojem AI Polacy uważają brak konieczności wykonywania powtarzalnych i nudnych czynności. Wskazało tak niemal dwie trzecie badanych w wieku 15-26 lat oraz ponad połowa respondentów z innych grup wiekowych.

Polacy coraz bardziej otwarci na AI, ale mają też obawy

Phygital to połączenia fizycznego i cyfrowego świata na poziomie spersonalizowanych doświadczeń dostarczanych ludziom. Jednym z głównych czynników tej rewolucji jest rozwój sztucznej inteligencji, która coraz częściej i dogłębniej dotyka różnych aspektów życia społecznego. Dzięki postępom w uczeniu maszynowym i przetwarzaniu języka naturalnego, interakcje z AI staną się bardziej naturalne i intuicyjne, co umożliwi tworzenie bardziej spersonalizowanych oraz efektywnych usług.

Już teraz Polacy są w stanie docenić wiele zalet i korzyści, jakie przynosi coraz większa powszechność rozwiązań opartych na AI. Na pozytywny odbiór sztucznej inteligencji wpływa przede wszystkim widoczny potencjał poprawy jakości życia, który zauważa nawet dwie trzecie badanych, a także usprawnienia procesów produkcyjnych oraz usługowych (70% wskazań).

“Większy sceptycyzm widać z kolei w przypadku pozytywnego wpływu AI na rozwiązanie globalnych problemów takich jak najpowszechniejsze choroby czy globalne ocieplenie. Tu nieco mniej niż połowa badanych wierzy, że sztuczna inteligencja faktycznie może przynieść realne zmiany na lepsze” – wskazuje Izabela Franke, Head of Advisory w Future Mind, autorka raportu.

Z drugiej strony, do głosu dochodzą także obawy społeczeństwa związane z dalszym rozwojem AI. Kwestie prywatności, bezpieczeństwa danych oraz odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez algorytmy będą wymagały nie tylko głębokiej refleksji, ale przede wszystkim nowych regulacji prawnych. Bez względu na ich postawę wobec technologii, niemal trzy czwarte Polaków uważa, że kwestie AI powinny być regulowanie odgórnie. Co więcej pojawienie się już AI w modelu Open Source, a więc pozbawionej de facto jakiejkolwiek kontroli z czyjejkolwiek strony pokazuje, że wszystkich nas dotknie przekleństwo “życia w ciekawych czasach”.

Wśród najczęściej wymienianych obaw respondenci biorący udział w badaniu wskazywali na:

  • wzrost dezinformacji – 72% wskazań,
  • wykorzystanie AI w celach militarnych – 72%,
  • umocnienie pozycji globalnych koncernów – 69%.

Kolejną, istotną w kontekście sztucznej inteligencji kwestią, są coraz częściej pojawiające się wśród Polaków głosy mówiące o tym, że AI odbierze ludziom pracę. Zadeklarowało tak siedmiu na dziesięciu uczestników badania.

Niezależnie od wieku, Polacy biorący udział w badaniu Future Mind zgodnie przyznają, że edukacja i budowanie świadomości społecznej na temat możliwości i zagrożeń związanych z AI są kluczowe dla kształtowania przyszłości, w której technologia ta służy ludzkości w sposób zrównoważony i etyczny. Wskazało tak od 78 do 84% badanych we wszystkich grupach wiekowych. Wdrażanie odpowiednich rozwiązań edukacyjnych, które przygotują obecne i przyszłe pokolenia do życia i pracy w świecie zdominowanym przez AI, będzie więc miało zasadnicze znaczenie.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *