Biznes

Raport Economist Impact: Trzy scenariusze dla bankowości w 2035 roku

Poprawa wizerunku, wyzwania ekologiczne i ryzyko niestabilności – tak w skrócie brzmią trzy scenariusze dla branży bankowej, na które zwraca uwagę badanie Economist Impact, przygotowane we współpracy z SAS. Analiza ta wskazuje tzw. megatrendy, które mają potencjał przekształcenia tego sektora, definiuje zagrożenia i szanse oraz przedstawia konkretne sposoby, jak banki mogą ewoluować w kierunku zrównoważonych i etycznych zasad funkcjonowania.

Raport Economist Impact: Trzy scenariusze dla bankowości w 2035 roku

Zdaniem ekspertów, zmiany klimatyczne oraz nierówności ekonomiczne i społeczne powodują, że banki stoją w obecnie na rozdrożu. „Dynamiczny rozwój sektora w warunkach niepewności rodzi pytanie, jaki jest cel istnienia banków?” – akcentuje Yuxin Lin, Senior Manager of Policy and Insights w Economist Impact. „To, jak na to pytanie odpowiedzą liderzy bankowości, i to, jakie decyzje podejmą na podstawie analizy tej sytuacji, na nowo zdefiniuje całą branżę” – podkreśla.

Jak uzupełnia Director of Global Financial Services w SAS, Alex Kwiatkowski, „banki mają wpływ nie tylko na stan globalnej gospodarki, ale i sytuację ludzi. Świadomie używając technologii i innowacji, instytucje mogą godzić osiąganie wyższych celów z opłacalnością. Jeśli natomiast nie zaangażują się we wprowadzanie prawdziwych zmian, może to mieć bardzo poważne konsekwencje” – uważa menadżer z SAS.

Trzy scenariusze na 2035 rok

Scenariusz nr 1: Odzyskać zaufanie społeczne

Kryzys z 2008 roku poważnie nadszarpnął zaufanie do banków. Usługi finansowe w rankingach zaufania do poszczególnych sektorów gospodarki zajmują obecnie ostatnie miejsca: negatywny stosunek do branży finansowej deklaruje 46% ankietowanych, pozytywny – 54% – jak wynika z tegorocznego Edelman Trust Barometer. Wybiegając w przyszłość do roku 2035, pierwszy scenariusz wskazany w raporcie przedstawia świat, w którym banki do poprawy własnego wizerunku wykorzystują transformację cyfrową. Wzmacniają ochronę prywatności danych i zabezpieczenia przed oszustwami, a także wprowadzają zasady korzystania z usług, które są bardziej przyjazne dla konsumentów. Dzięki zaawansowanym platformom cyfrowym mogą skutecznie komunikować się z klientami i zapewniać im obsługę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Przeczytaj również
Co piąty pracownik uważa, że praca zdalna z domu zwiększa efektywność

“W miarę jak digitalizacja przyspiesza, banki muszą zarządzać doświadczeniem klienta w wysoce spersonalizowany sposób. Konieczne jest całościowe podejście, które pozwoli równoważyć budowanie zaangażowania z szacowaniem ryzyka oraz kwestiami bezpieczeństwa” – twierdzi Stu Bradley, wiceprezes Fraud and Security Intelligence w SAS

Scenariusz nr 2: Banki i zielona transformacja

Zdaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzisiejsze deklaracje rządów w sprawie ograniczania emisji gazów cieplarnianych są zbyt zachowawcze. Ograniczenie zmian klimatycznych wymaga bezprecedensowej globalnej współpracy, a także szybkich i zdecydowanych działań.

Drugi scenariusz przewiduje, że w 2035 roku dekarbonizacja gospodarki jest priorytetem dla energetyki, infrastruktury i transportu. Standardem stają się opłacalne źródła energii odnawialnej oraz zielone technologie. Przywództwo sektora bankowości w kwestiach klimatycznych może stanowić kluczowy warunek dla osiągnięcia zeroemisyjności przemysłu w perspektywie 2050 roku. Dzięki zdolności modelowania scenariuszy ryzyka klimatycznego i rozumieniu potencjalnego wpływu tego zjawiska na kapitał, banki mogą odegrać bardzo ważną rolę w napędzaniu zielonej transformacji – czytamy w analizie.

Scenariusz nr 3: Świat w czasach niepewności

Pandemia COVID-19 uwypukliła istniejące wcześniej problemy ekonomiczne i zaostrzyła napięcia między światowymi gospodarczymi mocarstwami. Równocześnie jej skutki najmocniej dotknęły biedniejsze kraje. Naszkicowany przez Economist Impact trzeci scenariusz, widzi świat Anno Domini 2035 jako rzeczywistość pełną sporów i rozrywaną rozbieżnościami interesów. Światowi giganci rezygnują z ustaleń wielostronnych na rzecz porozumień dwustronnych i regionalnych, co marginalizuje Światową Organizację Handlu. Globalny system finansowy dzieli się pod naciskiem alternatywnych systemów płatniczych oraz walut cyfrowych.

Przeczytaj również
Xiaomi sprawdziło w jaki sposób Polacy używają smartfonów na co dzień

“Deglobalizacja, przyspieszona przez ostatnie wydarzenia, prawdopodobnie zwiększy skalę nierówności społecznych, które już są coraz bardziej widoczne” – ocenia Theodora Lau, założycielka Unconventional Ventures. “Bezsprzecznie, bankowość i pieniądze są w centrum tych wydarzeń. Każdy z nas ma dziś do odegrania bardzo ważną rolę budowaniu bardziej zintegrowanej i zrównoważonej przyszłości” – podsumowuje.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *