BiznesArtykuł z magazynu ITwizExecutive ViewPointCDOPolecane tematy

Rozszerzamy koncepcje znane z rozwiązań wspierających produkcję na całą organizację
EVP

Executive ViewPoint
O źródłach cyfrowej transformacji w przemyśle, roli nowych technologii w budowaniu konkurencyjności na globalnym rynku oraz ich potencjale w zakresie usprawnienia pracy konstruktorów, ewolucji technologii CAD, potrzebie integracji procesów konstrukcyjnych, produkcyjnych, sprzedażowych i marketingowych oraz o ofercie produktowej mówi Dariusz Kudzia, Country Manager Dassault Systemes w Polsce.

Rozszerzamy koncepcje znane z rozwiązań wspierających produkcję na całą organizację<br><span class=sponsorowany> EVP</span>

W firmach produkcyjnych rośnie zainteresowanie problematyką cyfrowej transformacji biznesu i założeniami koncepcji Przemysłu 4.0. Dlaczego?

Konieczność modernizacji przemysłu wynika z potrzeby tworzenia produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Takie oczekiwania od lat są znane na rynku B2B w przypadku dużych, złożonych wyrobów. Dziś są obecne także na rynku konsumenckim. Przykładowo firmy, które oferują obuwie sportowe, dają klientom – i to na masową skalę – możliwość dostosowania modelu do indywidualnych potrzeb. Oczywiście trend ten jest widoczny w poważniejszych zastosowaniach. Jeden z naszych klientów, duża firma produkująca implanty medyczne, dąży do tego, aby wytwarzać je na potrzeby konkretnych pacjentów.

Co to oznacza w praktyce?

Firmy produkcyjne muszą dysponować bardziej elastycznymi procesami wytwórczymi, mieć szerszą ofertę, wprowadzać swoje wyroby na rynek szybciej, a przy tym z najwyższą troską o jakość. Sprowadza się to do konieczności zmodyfikowania całego systemu projektowania i wprowadzania produktów na rynek.

Dzięki technologii 3D inżynierowie nie muszą znajdować się w jednym miejscu, aby ze sobą sprawnie współpracować. Wszystko to pozwala lepiej konkurować na rynku wytwórczym. Firmy wyposażone w nowe technologie cyfrowe są w stanie wygrywać te kontrakty, które wcześniej były nieosiągalne ze względów czasowych. Mają również lepszą kontrolę nad krytycznymi procesami, dzięki czemu lepiej kontrolują koszty i mogą oferować szersze portfolio produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Które z dzisiejszych trendów technologicznych znajdują zastosowanie w kontekście cyfrowej transformacji przemysłu?

Odpowiem na przykładzie naszej oferty. W ramach naszej platformy 3DEXPERIENCE wykorzystujemy technologie związane z IoT, big data, cloud computing i mechanizmami społecznościowymi. Staramy się, aby nasza platforma była narzędziem, które pozwoli firmom produkcyjnym zaadresować dzisiejsze wyzwania ich biznesu. Stawiamy na przełamanie barier organizacyjnych i silosów informacyjno-decyzyjnych typowych dla sektora przemysłowego. Chmura dodatkowo umożliwia zwiększenie dostępności i użyteczności naszych rozwiązań.

Jakie korzyści są oczekiwane po wdrożeniu narzędzi integrujących procesy inżynierskie, produkcyjne i biznesowe?

Przeczytaj również
Raport Deloitte: Klienci chcą załatwiać swoje sprawy samodzielnie, firmy będą rozwijać kanały self-service

W roku 2016 zleciliśmy IDC przeprowadzenie badania na rynku niemieckim – bo tam koncepcje cyfrowej transformacji przemysłu zostały sformalizowane jako pierwsze – stopnia wdrożenia idei Przemysłu 4.0 w praktyce. Okazało się, że po wprowadzeniu koncepcji Przemysłu 4.0 wiele firm oczekuje korzyści wynikających z lepszej integracji i współpracy pomiędzy działami biznesowymi. Obecnie w większości przedsiębiorstw mamy do czynienia z sytuacją, w której każdy dział – konstrukcyjny, produkcyjny, marketing i sprzedaż – funkcjonuje w ramach własnego silosu. Tymczasem chęć uelastycznienia procesu wprowadzania na rynek nowych produktów wymaga ścisłej integracji tych 4 działów. Dzisiejsze aplikacje biznesowe oczywiście umożliwiają taką integrację na poziomie procesów, jednak w sektorze przemysłowym będzie ona realna i efektywna tylko wówczas, kiedy poszczególne działy będą mogły operować na wspólnym, cyfrowym modelu produktu oraz na wspólnych modelach procesów. W tym właśnie tkwi przewaga platformy 3DEXPERIENCE.

Czym takie podejście różni się od roli systemu klasy ERP?

Tym, że rozszerzamy koncepcje znane z rozwiązań wspierających produkcję na całą organizację. W pewnym sensie otaczamy system ERP dodatkowymi rozwiązaniami i uzupełniamy jego możliwości. Rola systemu ERP sprowadza się dziś często do zbierania i realizacji zamówień, a także obsługi aspektów finansowych. Natomiast aspekty związane z wymaganiami klientów względem nowych produktów, prac koncepcyjnych i konstruktorskich, monitorowania procesów produkcyjnych oraz wprowadzania wyrobów na rynek, wsparcie realizacji produkcji i analiza danych produkcyjnych są domeną platformy 3DEXPERIENCE. System ERP i nasza platforma naturalnie się uzupełniają.

Jakie są główne założenia funkcjonalne platformy 3DEXPERIENCE?

Platforma 3DEXPERIENCE pozwala wszystkim działom firmy w efektywny sposób współpracować nad tworzeniem i wprowadzaniem na rynek nowych, lepszych produktów. Jako taka, nasza platforma grupuje w sobie aplikacje, które służą do modelowania i projektowania nowych wyrobów, symulowania ich fizycznego zachowania, a także modelowania, optymalizacji i realizacji procesów produkcyjnych. Platforma ta zawiera też narzędzia pozwalające na wspomaganie całego procesu budowania wartości produktu – od koncepcji, poprzez projektowanie, przygotowanie procesu produkcyjnego, aż po proces realizacji produkcji. Nasze rozwiązania wspierają zarządzanie całym cyklem życia produktów.

Ten sam model cyfrowych produktów stworzonych na bazie naszego rozwiązania można łatwo wykorzystać do tworzenia materiałów reklamowych. Nasze oprogramowanie pozwala na renderowanie fotorealistycznych grafik lub animacji dla produktów, które jeszcze nie istnieją. Ma to duże znaczenie w obliczu presji na skrócenie procesów produkcji i budowanie popytu.

Przeczytaj również
Rozwiązania sieciowe i IT Huawei wspierają infrastrukturę wiodącego polskiego producenta okien Alsecco

Naszym zdaniem jest to oferta przełomowa, ponieważ w jednej platformie integrujemy różnego rodzaju systemy znajdujące zastosowanie w przemyśle. I tak, poza typowym oprogramowaniem CAD, oferujemy m.in. rozwiązania GEOVIA, które wspiera trójwymiarowe modelowanie zasobów naturalnych i planowanie ich wykorzystania w sektorze wydobywczym, oraz BIOVIA – pozwalające na modelowanie 3D zachowania związków chemicznych na poziomie molekularnym i na potrzeby sektora chemicznego czy farmaceutycznego. Częścią platformy jest też ENOVIA, czyli system wspierający całościowe zarządzanie cyklem życia produktu i dokumentacją produkcyjną.

W ramach platformy 3DEXPERIENCE integrujemy też aplikacje umożliwiające dokonywanie symulacji zachowania lub działania produktów. Na podstawie oprogramowania SIMULIA można wręcz realizować np. testy zderzeniowe i zniszczeniowe. Jest to zresztą dobry przykład na to, jak wykorzystanie nowych technologii prowadzi do korzyści biznesowych. Nie niszczymy rzeczywistych produktów, a jednocześnie realizujemy testy szybciej i dokładniej. Poza tym zapewniamy aplikacje, które pozwalają modelować proces produkcyjny. Możemy zamodelować linię produkcyjną, i od razu dokonać jej optymalizacji.

Co z obszarami typowo biznesowymi?

Weźmy np. wsparcie sprzedaży. Ten sam model cyfrowych produktów stworzonych na bazie naszego rozwiązania można łatwo wykorzystać do tworzenia materiałów reklamowych. Nasze oprogramowanie pozwala na renderowanie fotorealistycznych grafik lub animacji dla produktów, które jeszcze nie istnieją. Ma to duże znaczenie w obliczu presji na skrócenie procesów produkcji i budowanie popytu.

W zastosowaniach biznesowych wykorzystujemy też wirtualną rzeczywistość. Przykładowo, wirtualny model Citroena, za sprawą okularów VR, pozwala klientowi przenieść się do wnętrza samochodu i skonfigurować go zgodnie z preferencjami. Te same elementy wirtualnej rzeczywistości oferujemy na potrzeby optymalizacji produkcji. Możliwa jest m.in. wizualna ocena, czy zamodelowane procesy sprawdzą się w rzeczywistości. Analogiczne rozwiązania dotyczą utrzymania ruchu i szkoleń dotyczących np. obsługi i naprawy maszyn.

W jaki sposób nowe technologie zmieniają pracę konstruktorów?

Zmiany są bardzo szerokie. Przykładowo, integrując narzędzia symulacyjne z rozwiązaniami CAD, pozwalamy inżynierom łatwo i szybko analizować zachowanie cyfrowych modeli i weryfikować, czy spełniają one założenia projektowe – np. w kontekście wytrzymałości. Możemy też mówić o symulacjach, które umożliwiają projektowanie wyrobów tak, aby były one łatwiejsze lub tańsze w produkcji, także przy użyciu druku 3D. Technologia ta pozwala uzyskać kształty niewykonalne na typowych obrabiarkach. Dysponujemy również rozwiązaniami umożliwiającymi optymalizowanie kształtu projektowanych elementów, tak aby zminimalizować wykorzystywanie materiału i wagę produktu przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych. Nie można też zapominać o możliwości współpracy w rozproszonych zespołach. Dzięki technologii 3D inżynierowie nie muszą znajdować się w jednym miejscu, aby ze sobą sprawnie współpracować.

Wszystko to pozwala lepiej konkurować na rynku wytwórczym. Firmy wyposażone w nowe technologie cyfrowe są w stanie wygrywać te kontrakty, które wcześniej były nieosiągalne ze względów czasowych. Mają również lepszą kontrolę nad krytycznymi procesami, dzięki czemu lepiej kontrolują koszty i mogą oferować szersze portfolio produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dobrym przykładem jest tu Alstom, który – na bazie naszych rozwiązań – uzyskał znaczne skrócenie procesu dostarczania produktów. Było to możliwe dzięki zrównolegleniu procesu projektowania i wdrażania zmian inżynierskich z procesem przygotowania produkcji, przy uściśleniu kontroli nad produkcją.

Przeczytaj również
Rynek motoryzacyjny wciska gaz - branżę czeka wielka automatyzacja, za którą musi pójść rozwój kompetencji

Czy oferują Państwo narzędzia wspierające procesy unikalne dla poszczególnych gałęzi przemysłu?

Oczywiście. Zdajemy sobie sprawę, że każda z gałęzi przemysłu ma swoją specyfikę i wymaga działania w nieco inny sposób. Oferujemy obecnie ok. 90 rozwiązań branżowych dla 12 gałęzi przemysłu. Mimo że historycznie nasze rozwiązania koncentrowały się wokół wymagań sektora motoryzacyjnego, lotniczego i maszynowego, to dziś z naszych technologii z powodzeniem korzystają producenci z sektora urządzeń medycznych czy dóbr konsumenckich.
Nasze aplikacje wspierają firmy o różnej skali. Przykładowo, rozwiązania Solidworks używają nawet bardzo małe biura projektowe. Z drugiej strony z naszego oprogramowania od lat korzysta Boeing. Co ważne, koncern ten od niedawna stosuje też nasze rozwiązania z obszaru produkcyjnego. Jesteśmy więc partnerem Boeinga w ich transformacji cyfrowej.

Z rozwiązań dostępnych w ramach platformy 3DEXPERIENCE korzystają również polskie firmy. Wśród nich warto wymienić choćby Nowy Styl. Jest to przedsiębiorstwo aktywnie przejmujące podmioty z Europy Zachodniej i oferujące – projektowane w różnych miejscach – wyroby dostosowane do potrzeb indywidualnych odbiorców. Są one najczęściej wytwarzane w fabrykach zlokalizowanych w Polsce. Taki rozproszony model biznesowy wymaga precyzyjnej koordynacji działań także na poziomie projektowania i realizacji produkcji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *