zdalna praca

  • Lublin: Zdalna praca metropolii

    CASE STUDYPREZENTACJA PARTNERA

    Lubelski samorząd metropolitalny zbudował w oparciu o CISCO Webex model hybrydowy środowiska pracy obsługujący cały urząd miasta. Pomimo specyfiki kontekstu…