BranżaRynek

Veeam i Microsoft zacieśniają współpracę w obszarze cloud computing

Rozszerzone partnerstwo obu firm skutkuje m.in. wprowadzeniem do oferty Veeam nowych usług i funkcjonalności opartych na środowisku Microsoft Azure. Nowe rozwiązania umożliwić zwiększenie dostępności zasobów IT.

Veeam i Microsoft zacieśniają współpracę w obszarze cloud computing

Przedstawiciele firmy Veeam podkreślają, że model chmury obliczeniowej sprawia, że nowoczesne rozwiązania wspierające usuwanie skutków awarii stają się osiągalne dla wszystkich organizacji – także w aspekcie finansowym. Ma to przekładać się m.in. na dynamiczny wzrost skali wykorzystania opartych na modelu chmury obliczeniowej usług awaryjnego przywracania. I tak, prognozy ekspertów Gartnera zakładają, że do 2020 roku skala wykorzystania usług typu DRaaS (Disaster-Recovery-as-a-Service) lub IaaS (Infrastructure-as-a-Service) wzrośnie o ponad 200 proc. względem roku 2016.

Według przedstawicieli firmy Veeam model chmury obliczeniowej stanowić ma najlepszą platformę do usuwania skutków awarii i zapewniania dostępności. “Chmura hybrydowa stwarza nowe wyzwania, ale i okazje do spełnienia oczekiwań użytkowników poprzez zapewnienie całodobowej dostępności. Dlatego Veeam i Microsoft oferują klientom nowe rozwiązania do backupu i usuwania skutków awarii z wykorzystaniem Azure. Dzięki Veeam przedsiębiorstwa mogą bez obaw przejść na Azure i chmurę hybrydową, wiedząc, że ich dane i aplikacje będą zawsze dostępne” – mówi Peter McKay, prezes i dyrektor współzarządzający Veeam. Według niego rośnie liczba przedsiębiorstw używających Microsoft Azure w ramach – postrzeganych jako wsparcie dla strategicznych inicjatyw transformacji cyfrowej – projektów migracji środowisk IT do modelu chmury hybrydowej. “Zapowiedziane dziś rozwiązania pomogą nam wspierać krytyczne aplikacje biznesowe wspólnych klientów, aby zagwarantować, że skorzystają oni na skali, wydajności i niezawodności chmurowej platformy Azure” – dodaje Mark Russinovich, dyrektor ds. technologii Microsoft Azure.

Przeczytaj również
Warszawskie centrum Przetwarzania Danych NASK z certyfikatem Rated-3

Połączenie wybranych rozwiązań Veeam ze środowiskiem chmurowym Microsoft ma ułatwiać zapewnienie nieprzerwanej ciągłości działania systemów, umożliwiać ograniczenie kosztów tego typu usług, a także – wspierać płynną transformację cyfrową za sprawą mechanizmów wspierających sprawną i bezpieczną migrację danych pomiędzy środowiskami cloud. Jednocześnie, mimo rosnącej dostępności tego rodzaju usług, ich efektywne wykorzystanie ograniczać ma brak kompetencji związanych z zarządzaniem procesami DR, w tym przywracaniem danych oraz konfiguracją sieci w sposób zapewniający komfortową pracę użytkownikom.

Wśród rozwiązań oferowanych w ramach rozszerzonej współpracy firm Veeam i Microsoft znalazły się m.in. wykorzystujące możliwości środowiska Azure rozwiązania Veeam Disaster Recovery i Veeam PN. Natywną obsługę pamięci obiektowej Azure Blob na potrzeby rozszerzenia warstwy archiwizacji danych zyskał też pakiet Veeam Availability Suite w wersji 10. Zapowiedziano również, że użytkownicy rozwiązań Veeam opartych na platformie Azure zyskają dostęp do czterokrotnie zwiększonej pojemności dysku w środowisku Azure. Oznacza to, że w połowie 2017 roku wszyscy klienci Azure będą mogli korzystać z dysków o pojemności nawet 4 TB. Równolegle poinformowano też o zmodernizowaniu architektury rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365 na potrzeby wdrożeń o większej skali. Zapowiedziano też, że kolejna wersja rozwiązania Veeam Backup dla pakietu Office 365 będzie wspierać m.in. usługi SharePoint Online i OneDrive for Business.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *