PracaProgramowaniePolecane tematy

Zrozumienie nowych technologii coraz bardziej w cenie

O tym jakich kompetencji technicznych, umiejętności miękkich oraz znajomości jakich narzędzi oczekują pracodawcy od programistów, a także o trendach wpływających na polski rynek pracy dla specjalistów IT oraz rozwój branży informatycznej, start-up’ach, technologiach rozwijanych przez centrum badawczo-rozwojowe w Gdańsku mówi Krzysztof Jonak, dyrektor Intel w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Zrozumienie nowych technologii coraz bardziej w cenie

Wartość kompetencji informatycznych w Polsce z roku na rok wzrasta. Dlaczego inżynierowie i programiści są u nas tak mocno poszukiwani?

Z punktu widzenia trendów gospodarczych duży wpływ na polski rynek pracy ma ogromna fala, realizowanych w naszym kraju inwestycji w obszarze IT. Większość globalnych firm posiada w Polsce – mniejsze lub większe – centra kompetencyjne. Dość wskazać firmy, takie jak: Amazon, IBM, Nokia, Google, czy Intel. W naszym centrum badawczo-rozwojowym w Gdańsku zatrudniamy już ok. 1800 osób. W większości są to inżynierowie, w dużej mierze programiści.
Istotny jest też szybki rozwój firm takich, jak Asseco, czy Comarch, które stając się graczami globalnymi – tworzą w Polsce technologie wdrażane następnie w wielu krajach świata. Prawdą jest, że większość tego rodzaju ośrodków rozwoju technologii lub centrów działających w oparciu o kompetencje IT jest zlokalizowana w południowej części kraju – i tam konkurencja na rynku pracy jest największa, jednak procesy rekrutacyjne dotyczą całej Polski. W efekcie, pomimo tego, że polskie uczelnie co roku kończą tysiące absolwentów specjalności inżynierskich – w większości przypadków szybko znajdują oni pracę. Mamy rynek pracownika, nie pracodawcy.

Bardzo ważny jest jednak fakt, że przybywa inicjatyw mających na celu wykorzystanie kompetencji i wiedzy polskich specjalistów. Zamiast prostych montowni coraz częściej powstają u nas centra badawczo-rozwojowe i wyspecjalizowane ośrodki kompetencyjne. W efekcie przybywa miejsc pracy, które pozwalają polskim inżynierom uczestniczyć w rozwoju najnowszych technologii. Moim zdaniem jest to bardzo cenne, ponieważ specjaliści zaangażowani w rozwój światowych technologii często pozyskują doświadczenie pozwalające im z powodzeniem realizować własne pomysły biznesowe. W efekcie, także w Polsce, przybywa start-up’ów technologicznych.

Przeczytaj również
IDEAS NCBR nawiązuje współpracę z polskimi uczelniami

W naszym ośrodku R&D inżynierowie pracują nad technologiami, które na rynek będą wprowadzane dopiero za kilka lat. Mamy możliwość zapewnienia inżynierom dostępu do najnowszych narzędzi i technologii. Z pewnością część z nich po kilku latach zdecyduje się na realizację własnych planów – i założy własne firmy. Dzięki temu możemy mieć nadzieję, że środowisko start-up’owe w Polsce też będzie rozwiało się bardziej dynamicznie. Widać, że także instytucje publiczne dostrzegają to, że wspieranie innowacyjności w postaci startupów jest potrzebne.

Jakie trendy technologiczne mają dziś największe znaczenie dla rynku pracy w IT?

Motorem rozwoju branży IT jest dziś rosnąca ilość danych, które muszą być w umiejętny sposób gromadzone, przechowywane i konsumowane. Na polskim rynku dynamikę rozwoju w tym obszarze widać choćby po działaniach firm takich, jak: Beyond, ATM czy Polcom. Coraz większą wartość ma jednak właściwe przetworzenie i wydobycie przydatnych informacji z dostępnych danych, czy wręcz zbudowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o pozyskaną – dzięki analizie – wiedzę. Powoduje to, że dużą popularnością zaczynają cieszyć się zawody, które jeszcze kilka lat temu nie istniały. Przykładem jest choćby analityk danych.

Wiele wskazuje na to, że w podobnym kierunku zmierza też wykorzystanie biznesowe wirtualnej rzeczywistości. Takie rozwiązania znajdą – być może powszechnie – zastosowanie w kontekście działań szkoleniowych. Pojawi się kolejna specjalizacja dla pracowników z nimi związanych. Trudno przewidzieć jakie ciekawe i cenione przez pracodawców zawody będą dominować na rynku za 5 lat. Na pewno jednak w cenie będzie zrozumienie nowych technologii. Bliskie im umysły będą miały łatwiej.

Jakie umiejętności związane z tworzeniem oprogramowania są szczególnie cenione?

Poszukiwane kompetencje są bardzo szerokie. Powszechnie mówi się o potrzebnych kompetencjach w obszarach związanych z technologią Java i bazami danych. Generalnie jednak rynek poszukuje pracowników, którzy są otwarci na rozwój. Nawet na najlepszej uczelni studenci nie nauczą się przecież dokładnie tego, czego będą oczekiwać pracodawcy. Powoduje to, że krytycznego znaczenia nabiera umiejętność zdobycia na studiach kompetencji związanych z uczeniem się. Intel bardzo mocno stawia na zapewnienie pracownikom ciekawej ścieżki rozwoju oraz szkoleń.

Z tego powodu wiele wysiłku wkładamy we współpracę z uczelniami. Intel stara się angażować w przygotowanie procesów nauczania tak, aby w ich efekcie młodzi ludzie mogli pozyskać wiedzę lepiej dostosowaną do potrzeb biznesu. W ten obszar wpisują się też programy stażowe. Dla studentów są one szansą na zdobycie konkretnego doświadczenia, wiedzy o tym, na jakie aspekty zwrócić uwagę na kolejnych latach studiów. Jest to także szansa na zdobycie pracy. Wielu stażystów firmy Intel zostaje z nami na dłużej.

Przeczytaj również
Jak dostawcy cloud computing w Polsce komentują powstanie Gaia-X - europejskiej chmury obliczeniowej

Nad jakimi rozwiązaniami pracują osoby zatrudnione w gdańskim centrum badawczo-rozwojowym Intela?

O wielu technologiach nie możemy mówić. Są to obszary dotyczące zarówno komputerów osobistych, interfejsów wykorzystywanych do korzystania z komputerów, a także centrów danych, rozwiązań serwerowych, pamięci masowych, dysków SSD oraz samych procesów przetwarzania. Rozwijamy np. technologie biometryczne oraz rozwiązania związane z wirtualną rzeczywistością. Podczas jednej z ostatnich konferencji dla deweloperów pokazaliśmy nowy zestaw rozszerzonej rzeczywistości – w pełni bezprzewodowy i wyposażony w kamerę Intel RealSense, która – za sprawą rozpoznawania głębi obrazu – otwiera nowe możliwości w zakresie obsługi gestów.

W Gdańsku rozwijamy bardzo szerokie spektrum technologii. Dlatego też poszukujemy szerokiego spektrum kompetencji: inżynierów do tworzenia rozwiązań, a także osób, które będą w stanie zadbać o ich jakość. Jednocześnie, zatrudniamy specjalistów, którzy są otwarci na nowe pomysły, ponieważ chcemy ich zaangażować w prace nad zupełnie nowymi koncepcjami. Nasze centrum rozwojowe w Gdańsku rozwija się w tempie 20% rocznie. Mniej więcej w takim stopniu z roku na rok poszerzamy nasz zespół. Wierzę, że w ciągu kolejnych lat polski ośrodek R&D stanie się jednym z najważniejszych tego typu centrów Intela na świecie.

Jakiego rodzaju kompetencje miękkie stają się potrzebne, aby zdobyć ciekawą, dobrze płatną pracę związaną z tworzeniem takich technologii?

Na jakąkolwiek specjalizację by nie spojrzeć, to obecnie najważniejsza staje się otwartość na zdobywanie wiedzy i rozwój. Ani pracodawcy, ani pracownicy nie są dziś w stanie z pewnością stwierdzić nad jakimi projektami będą pracować za rok, czy dwa. Druga sprawa to umiejętność pracy w zespole. Trudno przecież oczekiwać, że nad tak złożonymi technologiami pracować będą jednostki. Praca w grupie to nadrzędna umiejętność, która zawiera w sobie znajomość języków i otwartość kulturową.

W jaki kompetencje inwestuje Intel, jeśli chodzi o gdański ośrodek?

Przeczytaj również
Europejskie przedsiębiorstwa rozwijają się technologicznie wolniej niż firmy w USA

Inwestujemy we wszelkiego rodzaju technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem i analizą danych. Są to obszary, w których na pewno będziemy poszukiwali specjalistów. Trudno powiedzieć, na jakie języki programowania będziemy stawiać. Zapewne będzie to cały zestaw języków, metod tworzenia aplikacji i narzędzi.

Jestem przekonany, że programowanie oraz umiejętność tworzenia nowych rozwiązań właśnie za pomocą kodu będzie przenikało do kolejnych, zupełnie nowych obszarów. Już widać to choćby w warstwie infrastruktury IT. Jednak aplikacje – a więc i programowanie – zaczynają dotykać kolejnych dziedzin naszego życia, co powoduje dodatkowy wzrost zapotrzebowania na kompetencje w tym obszarze. Programistów nie szuka już tylko branża IT, bo IT w coraz większym stopniu przenika do innych branż. Spójrzmy na autonomiczne samochody. Ich rozwój oznacza, że w przyszłości samochody zmienią się w centra danych na kołach. Natomiast aspekt IT z czasem zdominuje w motoryzacji kwestie mechaniczne. Podobne przykłady można mnożyć.

Jako ciekawostkę dodam, że Intel jest partnerem technologicznym nowego kierunku studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS. Creative Coding to przeznaczony dla artystów i projektantów kurs pozwalający rozszerzyć warsztat o umiejętność posługiwania się technologiami cyfrowymi, w tym programowaniem. Okazuje się, że kodowanie nie jest aż tak odległe od kompetencji artystycznych, jak mogłoby się wydawać…

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *