BiznesBranża ITRynekPolecane tematy

3 mld zł dla innowacyjnych przedsiębiorstw w #StartInPoland

Rządowy program #StartInPoland zakłada inwestowanie zarównow firmy w fazie inkubacji, jak i na dalszych etapach rozwoju, zwłaszcza planujących ekspansje międzynarodową. Program ten ma być adresowany także do podmiotów zagranicznych. Wedle zapowiedzi ma to być największy tego rodzaju program w Europie-Środkowo-Wschodniej.

3 mld zł dla innowacyjnych przedsiębiorstw w #StartInPoland

Program #StartInPoland został zapowiedziany w czerwcu 2016 roku podczas wspólnej konferencji wicepremierów Mateusza Morawieckiego i Jarosława Gowina w trakcie kongresu Impact’16 w Krakowie. Program ten to inicjatywa Ministerstwa Rozwoju. Wsparta została przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także inne instytucje rządowe. W rzeczywistości #StartInPoland ma być marką parasolową, pod którą podpięte będzie wiele inicjatyw na rzecz rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Pod jednym hasłem będą organizowane wydarzenia przeznaczone do firm na różnych etapach funkcjonowania.Cel wspólny to poprawa innowacyjności rodzimej gospodarki.

Program ten został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Radą ds. Innowacyjności.Kluczową rolę w jego realizacji ma odgrywać Polski Fundusz Rozwoju. Zadaniem PFR będzie skonsolidowanie środków na instrumenty kapitałowe przeznaczone dla start-up’ów. Pomysłodawcy liczą, że wsparcie uzyska 1500 przedsiębiorstw, zarówno tych nowo powstających, jak i rozwijających się działających w obszarze nowych technologii. Rząd pragnie, aby firmy te tworzyły wysokiej jakości rozwiązania dzięki, którym będą zdolne konkurować na rynkach zagranicznych.

Finansowanie i realizacja projektu

#StartInPoland to na wstępie blisko 3 mld zł, które trafią do przedsiębiorstw w ciągu 7 lat. Środki na ten cel będą przede wszystkim pochodzić z funduszy europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dodatkowe fundusze pochodzić będą ze środków prywatnych. Środki prywatne to m.in. Fundusz Witelo powołany przez Grupę PZU i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Fundusz ten na start ma 500 mln zł, które będą inwestowane m.in. w czołowe światowe Fundusze Venture Capital.

Kluczową rolę w realizacji programu #StartInPoland ma odgrywać Polski Fundusz Rozwoju. Zadaniem PFR będzie skonsolidowanie środków na instrumenty kapitałowe przeznaczone dla start-up’ów. Pomysłodawcy liczą, że wsparcie uzyska 1500 przedsiębiorstw, zarówno tych nowo powstających, jak i rozwijających się działających w obszarze nowych technologii. Rząd pragnie, aby firmy te tworzyły wysokiej jakości rozwiązania dzięki, którym będą zdolne konkurować na rynkach zagranicznych.

„Celem jest promowanie wśród funduszy VC, Polski jako miejsca do inwestycji i realizacji innowacyjnych projektów. Zamierzamy popularyzować wszystkie przewagi krajowego rynku, wraz z możliwościami koinwestycji dla polskich spółek. Naszą ambicją jest, aby Polska stała się międzynarodowym hubem dla start-up’ów VC na Europę. Chcemy, aby czołowe fundusze Venture Capital realizowały swoje projekty właśnie tutaj” – mówił Paweł Surówka jeden z członków zarządu PZU Życie.

Ogólnie za działania w zakresie instrumentów kapitałowych przy programie Start In Poland odpowiadać będzie Polski Fundusz Rozwoju.Natomiast jeśli chodzi o programy akceleracyjne główną rolę odgrywać ma Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na inkubacje ma zostać przeznaczone 1,05 mld zł, na akceleracje w pilotażowej fazie 35 mln zł, a na rozwój przedsiębiorstw, aż 1,75 mld zł.Pierwszy instrument już ruszył.

Miliardy na inkubacje i rozwój

Do 15 września 2016 trwa pierwszy pilotażowy konkurs w ramach programu akceleracyjnego Scale UP. Celem działania jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa. W pierwszej turze zostanie wybranych minimum 20 startupów, które zostaną objęte wsparciem. Młode firmy otrzymają do 250 tys. zł pomocy finansowej, a także dostęp do wysokiej klasy mentorów i szansę na zdobycie doświadczenia, partnerów biznesowych, sieci kontaktów oraz potencjalnych inwestorów.

Ministerstwo rozwoju zapewnia, że są już prowadzone działania mające jeszcze efektywniej przyciągać talenty i know-how z zagranicy do Polski. Wkrótce też w ramach konkursu mają być wyłonione najciekawsze rozwiązania dla spółek Skarbu Państwa. Konkurs ten będzie adresowany do młodych przedsiębiorców z Polski oraz zagranicy. Priorytet będą miały firmy z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Większe kwoty z góry przeznaczone są na fazy inkubacji i rozwoju. Już w fazie wczesnego rozwoju przedsiębiorstw firmy, które wykażą duży potencjał komercjalizacji swoich, innowacyjnych rozwiązań będą mogły liczyć na wsparcie kapitałowe. Na tym etapie – przy udziale Polskiego Funduszu Rozwoju – firmy zyskają inwestora mniejszościowego. Na szersze wsparcie będą mogły liczyć innowacyjne przedsiębiorstwa będące na poziomie „laterstage” czyli II i III rundy inwestycyjnej. Finansowanie tych firm ma im pomóc w rozwinięciu działalności badawczo-rozwojowej, uruchomieniu produkcji masowej oraz wdrażaniu swoich rozwiązań́ w odpowiedzi na zdefiniowane potrzeby dużych przedsiębiorstw, w tym spółek Skarbu Państwa.

Otwarcie Spółek Skarbu Państwa na Innowacje

Ministerstwo rozwoju zapewnia, że są już prowadzone działania mające jeszcze efektywniej przyciągać talenty i know-how z zagranicy do Polski. Wkrótce w ramach konkursu mają być wyłonione najciekawsze rozwiązania dla spółek Skarbu Państwa. Konkurs ten będzie adresowany do młodych przedsiębiorców z Polski oraz zagranicy. Priorytet będą miały firmy z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Przy okazji mają być wzmacniane kompetencje kadry odpowiedzialnej za innowacje w dużych spółkach. Przedstawiciele sfery rządowej zakładają, że dzięki tym instrumentom polskie przedsiębiorstwa będą podnosić i zwiększać nakłady na działalność innowacyjną, zapewniając dynamiczny rozwój gospodarki. Oczywiście wszyscy liczą, że wspierane start-up’y odniosą sukces nie tylko w Polsce, ale też na świecie.

Środki Unijne wykorzystane na start-up’y

Wszelkie informacje o inicjatywach, które wspierają innowacje, młode przedsiębiorstwa i ogólnie przedsiębiorczość jako taką powinny cieszyć. Program #StartInPoland jest więc świetną wiadomością, podobnie jak pomysł Kancelarii Prezydenta RP „Startupy w Pałacu” gdzie rokujące firmy będą prezentowały swoje projekty w 4 minutowych tzw. pitchach. Obok przedstawicieli władz, właściciele start-up’ów spotkają się z inwestorami, aniołami biznesu i innymi zaproszonymi gośćmi.

Warto jednak pamiętać, że Program #StartInPoland w większości finansowany będzie z funduszy unijnych, a także środków prywatnych. Wciąż też brakuje jasnych rozwiązań, które ogólnie ułatwiłyby prowadzenie biznesu w Polsce. Wsparcie dla start-up’ów i innowacyjnych firm jest niewątpliwie potrzebne. Przedsiębiorstwa w Polsce przeznaczają na Badania i Rozwój znacznie mniej funduszy, niż firmy w innych krajach, także jeśli chodzi o wnioski patentowe nie mamy się czym chwalić. Chęci są, fundusze są, teraz przyjdzie nam poczekać na efekty. Obok wsparcia pojedynczych start-up’ów, nawet na dużą skalę, przydałyby się inicjatywy rządowe, które pobudzałyby przedsiębiorczość ogólnie, a nie dla wybranych.

Podział funduszy w programie #StartInPoland:
1,75 mld zł – na rozwój przedsiębiorstw
1,05 mld zł – na inkubacje
35 mln zł – na akceleracje w pilotażowej fazie
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *