CDOBiznesPolecane tematy

Accenture Technology Vision 2021: pięć trendów, które będą kształtować biznes przez najbliższe trzy lata

Jak wynika z najnowszej odsłony raportu Technology Vision 2021, przygotowanego przez Accenture, dzięki cyfrowym fundamentom umożliwiającym szybką adaptację oraz wdrażanie innowacji, liderzy rynku zwiększają swe przychody 5 razy szybciej niż firmy pozostające w tyle, w porównaniu do zaledwie dwukrotnej różnicy w latach 2015-2018. Nawet 92% ankietowanych stwierdziło, że w 2021 roku ich organizacje skoncentrują się właśnie na szybkim wprowadzaniu i wykorzystaniu innowacji w praktyce. Znacząco wzrosnąć mają także inwestycje w cyfrowe bliźniaki. Ponadto innowacje technologiczne nie będą zarezerwowane już tylko dla działów IT – obecnie każdy pracownik może zainicjować technologiczną rewolucję.

Accenture Technology Vision 2021: pięć trendów, które będą kształtować biznes przez najbliższe trzy lata

Najważniejsze informacje

  • Bycie liderem wymaga wdrażania pionierskich rozwiązań technologicznych. Era szybkich naśladowców dobiega końca. Liderami będą ci, którzy postawią technologię na pierwszym miejscu swojej strategii biznesowej.
  • Liderzy nie będą czekać na ustabilizowanie sytuacji i wówczas dostosowywać się do nowych realiów. Samodzielnie je stworzą, wykorzystując odmienne sposoby myślenia i modele operacyjne.
  • Liderzy przyjmą na siebie szerszą odpowiedzialność, zaangażują się społecznie, świadomie projektując i stosując technologię w celu wywierania pozytywnego wpływu na środowisko, wykraczającego daleko poza przedsiębiorstwo.

Raport Technology Vision 2021 zatytułowany „Leaders Wanted: Masters of Change at a Moment of Truth” omawia, w jaki sposób wiodące przedsiębiorstwa wprowadzają cyfrową transformację. I tak działania, które w przeszłości zajmowały dekady, obecnie wdrażane są w ciągu roku lub dwóch. Wiele organizacji stara się na nowo zdefiniować sposób działania oraz dostosować się do realiów pandemii, wykorzystując przy tym innowacje technologiczne.

„Mamy teraz okazję, która zdarza się raz na pokolenie, aby wykorzystać moment kryzysu, jako katalizator zmian, które dzięki technologii na nowo zdefiniują przyszłość biznesu” – powiedział Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce.

Na potrzeby raportu, przedstawiciele Accenture przeprowadzili rozmowy z ponad 6200 liderami biznesowymi i technologicznymi. Jak już wspomniano, 92% z nich stwierdziło, że w tym roku ich firmy koncentrują się na szybkim wprowadzaniu i wykorzystaniu innowacji w praktyce. Z kolei 91% kadry zarządzającej zgadza się, że zdobycie udziałów w rynku w przyszłości wymagało będzie od ich organizacji zdefiniowania na nowo rynku, na którym operują.

Jak się okazuje, wśród najistotniejszych czynników mających zapewnić organizacjom sukces, ankietowani wskazują trzy elementy. Po pierwsze, bycie liderem wymaga wdrażania pionierskich rozwiązań technologicznych. Era szybkich naśladowców dobiega końca. Liderami będą ci, którzy postawią technologię na pierwszym miejscu swojej strategii biznesowej. Po drugie, liderzy nie będą czekać na ustabilizowanie sytuacji i wówczas dostosowywać się do nowych realiów. Samodzielnie je stworzą, wykorzystując odmienne sposoby myślenia i modele operacyjne. Wreszcie, liderzy przyjmą na siebie szerszą odpowiedzialność, zaangażują się społecznie, świadomie projektując i stosując technologię w celu wywierania pozytywnego wpływu na środowisko, wykraczającego daleko poza przedsiębiorstwo. Wszystko po to, aby stworzyć bardziej zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu świat, wskazują autorzy analizy.

5 kluczowych trendów

Raport Technology Vision identyfikuje pięć kluczowych trendów, które mają kształtować biznes w ciągu najbliższych trzech lat:

  • Strategiczne wykorzystanie stosów technologicznych: budowanie lepszej przyszłości – Zmiany i nagły napływ nowych technologii, które były odpowiedzią firm na pandemię zapoczątkowały nową erę w biznesie – taką, w której architektura ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej, a konkurencja w branży jest walką między stosami technologii. Zbudowanie i dysponowanie najbardziej konkurencyjnym stosem technologii oznacza zmianę myślenia o technologii. Strategie biznesowe i technologiczne staną się nierozłączne. 89% kadry zarządzającej uważa, że zdolność ich organizacji do generowania wartości biznesowej będzie w coraz większym stopniu uzależniona od ograniczeń i możliwości architektury technologicznej.
  • Świat w cyfrowym odbiciu: potencjał funkcjonujących na szeroką skalę, inteligentnych cyfrowych bliźniaków – Cyfrowe bliźniaki to reprezentacje lub symulacje rzeczywistych podmiotów lub systemów. Liderzy budują inteligentne, cyfrowe bliźniaki, aby stworzyć żywe modele fabryk, łańcuchów dostaw, cykli życia produktów itp. Połączenie danych i analityki w celu odwzorowania świata fizycznego w przestrzeni cyfrowej stworzy nowe możliwości działania, współpracy i innowacji. 65% ankietowanych przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej przewiduje, że inwestycje ich organizacji w inteligentne bliźniaki cyfrowe wzrosną w ciągu najbliższych trzech lat.
  • Ja, technolog: demokratyzacja technologii – Potężne możliwości technologiczne są teraz dostępne dla ludzi z różnych działów firmy, co pozwala nawet szeregowym pracownikom mieć swój wkład w kształtowanie strategii innowacyjnych przedsiębiorstw. Takie podejście pozwala ludziom na optymalizację ich pracy lub samodzielne rozwiązywanie problemów. To szansa dla każdej firmy, aby uczynić swoich pracowników kluczowym elementem ich wysiłków związanych z transformacją cyfrową. Aby jednak dokonać tego z powodzeniem, liderzy będą musieli wdrażać innowacje w każdej jednostce biznesowej, dać pracownikom dostęp do nowych narzędzi, ale także uczyć pracowników myślenia o technologii. 88% kadry zarządzającej uważa, że demokratyzacja technologii staje się kluczowa dla ich zdolności do inicjowania innowacji w całej organizacji.
  • Zawsze i wszędzie: stwórz miejsce pracy w dowolnym miejscu – Największa zmiana kadrowa, jaka kiedykolwiek miała miejsce, zmusiła firmy do rozszerzenia granic przedsiębiorstwa. Po pandemii nikt już nie wróci do stylu pracy, jaki istniał wcześniej. Zarówno organizacje, jak i pracownicy wkraczają w nową rzeczywistość, taką, w której praca może być wykonywana z dowolnego miejsca na świecie. W przeszłości firmy pozwalały pracownikom przynosić do biura własne laptopy lub smartfony. Pracodawcy musieli ustalić nowe zasady i znaleźć rozwiązania technologiczne, zapewniając elastyczność, a jednocześnie zmniejszając ryzyko związane z pojawieniem się urządzeń, nad którymi nie mieli pełnej kontroli. Dało to pracownikom szansę na lepsze doświadczenia zawodowe, a firmom pozwoliło poczynić oszczędności. Teraz skala tego zjawiska się zwiększa: pracownicy tworzą własne miejsca pracy. 81% kadry zarządzającej zgadza się, że wiodące organizacje w ich branży zaczną przechodzić od podejścia „przynieś własne urządzenie” do podejścia “stwórz własne środowisko”.
  • Przejście od ja do my: wspólna systemowa ścieżka w chaosie – Systemy wielostronne dzielą dane między osobami i organizacjami w sposób, który zwiększa wydajność, buduje nowe modele biznesowe i generowania przychodów. Obejmują one blockchain, rozproszony rejestr, rozproszoną bazę danych, tokenizację oraz wiele innych technologii i możliwości.  90% ankietowanych przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej twierdzi, że systemy skupiające wielu interesariuszy umożliwią ich ekosystemom budowę bardziej odpornych i elastycznych fundamentów oraz stworzenie nowej wartości z partnerami ich organizacji.

„Nadawanie priorytetowego znaczenia innowacjom technologicznym w odpowiedzi na szybko zmieniający się świat jeszcze nigdy nie było tak ważne. Technologia jest bowiem kluczowym czynnikiem umożliwiającym firmie sprawne, elastyczne i skuteczne reagowanie na zmiany” – podsumowuje Jacek Borek.

Pełny raport dostępny jest tu: https://accntu.re/3wmr6pA

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *