Zmiany kadrowe

Adrianna Kilińska prezesem zarządu Engave

Nowe stanowisko Adrianna Kilińska objęła 15 października. Dotychczasowy prezes spółki, Iwo Dominik Żochowski, objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wedle zapowiedzi zmiany w zarządzie nie wpłyną na zmianę strategii działalności firmy.

Adrianna Kilińska prezesem zarządu Engave

Zmiana na stanowisku prezesa spółki oznacza, że od połowy października działalnością Engave kieruje dwuosobowy zarząd. Adrianna Kilińska, w roli prezesa zarządu jest odpowiedzialna za operacyjne zarządzanie spółką oraz sprzedaż i marketing. Rafał Wójcik, obecny wiceprezes zarządu, sprawuje nadzór nad partnerami, logistyką i finansami spółki. Dotychczasowy prezes spółki, Iwo Dominik Żochowski kierował działalnością spółki od niemal 9 lat. W połowie października br. objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki. W tej roli Iwo Dominik Żochowski ma angażować się przede wszystkim w rozwój firmy.

“Decyzja o zmianie funkcji Dominika Żochowskiego była podyktowana nie tylko względami formalnymi, ale – przede wszystkim – mocniejszym zaangażowaniem się w rozwój nowych kierunków działania organizacji. Obecnemu zarządowi oddaje w ręce silną i znaną na rynku informatycznym markę, nie obawiając się, że zmiany funkcyjne będą miały wpływ na dalszy jej rozwój, zwłaszcza że jako przewodniczący Rady Nadzorczej w dalszym ciągu będzie wspierał zarząd w codziennych działaniach” – podkreśla Adrianna Kilińska, nowa prezes zarządu Engave. “Dołożę wszelkich starań, aby firma rosła z sukcesem. Engave S.A. będzie dalej prowadzona stabilnie i profesjonalnie” – dodaje.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *